Tải bản đầy đủ

KHÁM nội SOI TAI mũi HỌNG

Bác sĩ nội trú HùngNhận biết được các mốc giải phẫu, hình ảnh
cấu trúc bình thường của ống tai ngoài và
màng tai
 Nêu được một số hình ảnh bệnh học của
ống tai ngoài và màng nhĩ1. Đánh giá các cấu trúc hình thái vành tai:
xem có lệch vẹo mất cân xứng, dị hình bẩm
sinh, rò luân nhĩ…
2. Đưa ống soi vào kiểm tra
 Ống tai: Xem có hiện tượng chít hẹp, nút
ráy, đọng mủ, viêm xương…. Hút sạch mủ
đọng, lấy ráy tai…
 Quan sát màng nhĩ
Dây chằng nhĩ búa sau

Màng trùng
Dây chằng nhĩ búa trước
Mấu ngắn xương búa

Rốn nhĩ

Cán xương búa

Màng căng

Tam giác sáng

Thành ống tai ngoài

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×