Tải bản đầy đủ

Bai giang hen phế quản học kỳ 1 2019

HEN PHẾ QUẢN
PGS. TS. Hoàng Thị Lâm
BM Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng
Đại học Y Hà nội


CHÚ Ý


Trưa ngày mai 12h học 2 tiết phù Quincke và
mày đay


MỤC TIÊU
1. Trình bày được các yếu tố nguy cơ của hen phế
quản
 2. Trình bày được các thể lâm sàng hen phế quản
 3. Chẩn đoán được đợt cấp hen phế quản
 4. Trình bày được điều trị được đợt cấp hen phế
quản và điều trị dự phòng hen phế quản
ĐỊNH NGHĨA HEN PHẾ QUẢNĐỊNH NGHĨA


ĐỊNH NGHĨA
Viêm niêm mạc
 Tăng sản xuất đờm
 Co thắt phế quản


Khò khè, thở rít
 Nặng ngực
 Ho
 Khó thở
 Hạn chế khí thở ra
DỊCH TỄ HỌC
2014 (Global asthma report) 334 triệu người
 Là bệnh mạn tính hay gặp nhất ở trẻ con
 Tỉ lệ nhập viện cao nhất ở trẻ em <6 tuổi
 Là nguyên nhân hàng đầu nghỉ học ở trẻ em
BỆNH MẠN TÍNH Ở TRẺ <18 TUỔI
80
70
60
Cases
per
1000


Children

N=3355

50
40
30
20

10
0
Hay Fever Asthma

Other
Skin Digestive Cardiac
Other
Respiratory Allergies Allergies Conditions Nonallergic
Conditions
Allergies

*Patient assessment.
Adapted from Newacheck et al. J Pediatr. 1994;124:40.


TỈ LỆ HEN PQ Ở TRẺ 13-14 TUỔI


TỈ LỆ HEN PQ Ở NGƯỜI LỚN
Tỉ lệ nhập viện
Tỉ lệ tử vong do
hen phế quản


TỈ LỆ HEN PHẾ QUẢN Ở MỸ


PREVALENCE IN IRELAND


TỈ LỆ HEN PHẾ QUẢN Ở NHẬT


TỈ LỆ HEN PHẾ QUẢN Ở SINGAPORERESPIRATORY SYMPTOMS AND DISEASES (%)
Respiratory
and allergy diseases

Bavi

Hoankiem

Difference by

M

W

All

M

W

All

Area

Sex

Age

Ever asthma

4.6

3.3

3.9

6.3

4.8

5.6

0.003

0.011

0.084

Ph-diagnosed asthma

4.6

3.1

3.8

4.2

3.6

3.9

0.88

0.017

0.216

Ever chronic bronchitis

5.4

3.7

6.2

6.3

6.2

0.005

0.067

<0.001

Ph-diagnosed chronic
bronchitis

3.9

2.0

2.9

4.2

3.9

4.1

0.016

0.005

<0.001

Recurrent wheeze

4.3

3.1

3.7

4.5

2.9

3.7

0.99

0.006

<0.001

Long standing cough

17.9

18.3

18.1

12.3

11.6

12

<0.001

0.964

0.063

Sputum production

17.5

14.5

16

10.7

10

10.4

<0.001

0.022

4.6

20

0.022One airway, one disease
THỂ LÂM SÀNG CỦA HEN PHẾ QUẢN
Hen dị ứng
 Hen không dị ứng
 Hen ở người béo phì
 Hen khởi phát muộn
 Hen có giới hạn luồng khí cố địnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×