Tải bản đầy đủ

Thương tổn cơ bản

THƯƠNG TỔN CƠ BẢN
ThS. Nguyễn Thị Tuyến
Bộ môn Da liễu


TTCB là những thơng tn da biểu hiện tình
trạng bệnh lý của da với những đặc trng
riêng
Có 2 loại thơng tn: tiên phát và thứ phát


DT
Bằng phẳng với mặt da, thay đổi màu sắc

Dát xung huyết: ấn kính hoặc căng da: dị ứng thuốc thể
ban đỏ, lupus ban đỏ hệ thống, viêm bì cơ, bớt máu
phẳng
Dát xuất huyết: xuất huyết giảm tiểu cầu, Schonlein

henoch
Dát giảm sắc tố: lang ben, phong thể I, bạch biến

Dát tăng sắc tố: sạm da, tàn nhang, bớt sắc tố, tăng sắc
tố sau viêm


DÁT


DÁT


DÁT


DÁT


DÁT


DÁT


DÁT


SN, MNG
Sẩn: thơng tn chắc, nổi gờ trên mặt da, không có

dịch, kích thớc thờng dới 1cm (0,5 cm)
Nếu thơng tn với tính chất nh trên nhng kích
thớc > 1 cm: mảng (0,5 cm)
Tính chất của sẩn và mảng rất đa dạng
GPB: Thơng tổn nằm ở thợng bì hay trung bì nông


SẨN < 1cm

Lắng
đọng
chất


Tế bào
viêm

Quá sản
thượng bì


MẢNG > 1cm


SẨN, MẢNG


SẨN, MẢNG


SẨN, MẢNG


SẨN, MẢNG


SẨN, MẢNG


SẨN, MẢNG


SẨN PHÙ


SẨN PHÙ


CC (NODULE)
Thơng tn chắc, đờng kính > 0,5 cm (0,3 cm),

< 2cm, hình tròn hoặc ô van.
Kích thứơc và độ sâu khác với sẩn do bị thâm nhiễm,
hoặc lắng đọng các chất chuyển hoá ở trung bì, tổ
chức mỡ.
V trớ: thng bỡ, thng-trung bỡ, trung bỡ, trung-h bỡ, h
bỡ
Gp: u lumpho, hồng ban nút, Panniculitis,


CỤC (NODULE)


CỤC (NODULE)


CỤC (NODULE)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×