Tải bản đầy đủ

Mô tả công việc Trưởng phòng quản lý sản xuất

LOGO

COMPANY NAME
Adress: 
Phone:                 Email:

Code
Version
Dated
Page

:  
: 5.0

: Page 1 of 1

Document name: 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT
Bộ phận
Chức danh

Mã công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp

Quản lý sản xuất
Trưởng phòng Quản lý sản xuất
PKT­TPQLSX
Trưởng phòng Quản lý sản xuất

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
­ Quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động kỹ thuật sản xuất và bố trí, giao việc, đánh giá kết 
quả thực hiện nhiệm vụ của nhân viên kỹ thuật tại Xí nghiệp:
­ Tiếp nhận bản vẽ và triển khai công nghệ sản xuất xuống các tổ, bộ phận trong Xí nghiệp;
­ Khắc phục các sự cố kỹ thuật trong quá trình sản xuất;
­ Lập trình gia công và thiết kế đồ gá để gia công các sản phẩm;
­ Theo dõi, đánh giá hiệu suất sử dụng dây chuyền thiết bị trong Xí nghiệp.
­ Đảm bảo toàn bộ về công tác kỹ thuật, dây chuyền, công nghệ cho công tác sản xuất loạt các 
loại sản phẩm của Xí nghiệp.
­ Đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm của sản xuất loạt, theo dõi, đảm bảo, cải tiến để 
điều hành tỉ lệ KPIs sản phẩm.
­ Xây dựng, tính toán định mức, chỉ tiêu kỹ thuật cho các chủng loại sản phẩm, kiểm soát các 
toàn bộ các chỉ tiêu kỹ thuật trước khi đi vào sản xuất loạt.
­ Xây dựng, duy trì việc thực hiện các quy trình công nghệ trong sản xuất loạt, bảo trì, bảo 
dưỡng thiết bị.
­ Trực tiếp bám nắm quá trình sản xuất để kiểm tra căn chỉnh, ngăn ngừa và kịp thời xử lý, 
khắc phục các sự cố trong sản xuất.
2. Tiêu chuẩn: 
­ Trình độ: Đại học Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo
­ Kinh nghiệm: Từ 3 ­> 5 năm ở lĩnh vực liên quan
­ Ngoại ngữ: Anh văn
­ Kỹ năng khác: Tin học VP; các phần mềm kỹ thuật ……
­ Năng lực: Làm việc độc lập, chịu được áp lực, sẵn sàng làm tăng ca.
­ Ưu tiên: Có kinh nghiệm về lĩnh vực cơ khí cắt gọt, kim loại tấm ...

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×