Tải bản đầy đủ

Mô tả công việc Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất

LOGO

COMPANY NAME
Adress: 
Phone:                 Email:

Code
Version
Dated
Page

:  
: 5.0

: Page 1 of 1

Document name: 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT
Bộ phận
Chức danh

Mã công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp

Kỹ thuật sản xuất
Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất
PKT­TPKTSX
Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Lập kế hoạch, chỉ đạo, điều phối và chịu trách nhiệm về các hoạt động của phòng Kỹ 
thuật.
Đề xuất và cố vấn cho Ban giám đốc các giải pháp về cải tiến kỹ thuật.
Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, thiết kế và phát triển công nghệ mới.
Tham gia tư vấn kỹ thuật cho các dự án cùng phòng Kinh doanh khi có yêu cầu.
Tổ chức lưu giữ, bảo mật các hồ sơ thiết kế, quy trình công nghệ.
Tham gia họp sản xuất hàng ngày, chỉ đạo xử lý sự cố phát sinh về kỹ thuật.
Làm việc với nhà cung cấp, khách hàng, các bộ phận liên quan về vấn đề kỹ thuật để 
đảm bảo tiến độ sản xuất, giao hàng và chất lượng sản phẩm

­
­
­
­
­
­
­

2. Tiêu chuẩn: 
Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành cơ khí chế tạo máy.
Có kinh nghiệm quản lý thiết kế, chế tạo khuôn dập, đồ gá hàn.
Thành thạo phần mềm kỹ thuật AutoCard, sử dụng được NX hoặc Catia, 2D, 3D.
Khả năng giao tiếp tốt, quyết đoán trong công việc.
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và phân tích, xử lý vấn đề, tổng hợp và báo  
cáo.
Có kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực kỹ thuật của các nhà máy cơ khí có quy mô 
từ 300 người trở lên và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên các  ứng viên đã làm việc trong các doanh nghiệp liên doanh với các công ty 
nước ngoài và có trình độ  tiếng Anh hoặc Nhật giao tiếp, đọc được tài liệu chuyên 
ngành.

­
­
­
­
­
­
­

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×