Tải bản đầy đủ

Mô tả công việc nhân viên vệ sinh các kho

LOGO

COMPANY NAME
Adress: 
Phone:                 Email:

Code
Version
Dated
Page

:  
: 5.0

: Page 1 of 1

Document name: 

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN VỆ SINH KHO
Bộ phận
Chức danh

Mã công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp

Bốc xếp
Nhân viên vệ sinh kho
BX­VSK
Tổ trưởng

  
1.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

­ Yêu cầu được cung cấp các trang thiết bị phục vụ công việc
­ Phản ánh với cấp trên trực tiếp những khó khăn trong công việc hằng ngày để  được hỗ trợ 
kịp thời.
­ Dọn vệ sinh mặt bằng trong và ngoài các kho.
­ Chăm sóc cây cảnh.
­ Châm nước thùng PCCC.
­ Phát quang cỏ xung quanh kho.
­ Vệ sinh bình nước uống, kiểm tra báo châm nước.

2.

Yêu cầu:

­ Trình độ học vấn : 5/12
­ Kiến thức:  Am hiểu vệ sinh công nghiệp, chăm sóc cây kiểng.
­ Tố chất: có sức khoẻ tốt, siêng năng, chịu khó, trung thực 

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×