Tải bản đầy đủ

Mô tả công việc của nhân viên thợ điện

LOGO

COMPANY NAME
Adress: 
Phone:                 Email:

Code
Version
Dated
Page

:  
: 5.0

: Page 1 of 1

Document name: 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THỢ ĐIỆN
Bộ phận
Chức danh

Mã công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp

Phòng bảo trì
Nhân viên thợ điện
BT­NVTĐ
Trưởng phòng bảo trì

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
­
­
­
­

Sữa chữa điện theo chỉ đạo của tổ trưởng hoặc cấp trên.
Định kỳ kiểm tra hệ thống điện của công ty.
Vận hành máy phát điện theo chỉ đạo.
Quản lý, sửa chữa đường dây điện thoại, Fax.

2. Tiêu chuẩn: 
­
­
­

Kiến thức: có bằng trung cấp điện hoặc tương đương.
Kỹ năng: có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm trong ngành điện, vận hành máy phát điện,  
sửa chữa điện thành thạo.
Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với mọi thành viên trong công ty.

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×