Tải bản đầy đủ

TS247 BG tim m de ham dong bien nghich bien trac nghiem bam may 11481 1500081773

BÀI GIẢNG: TÌM m ĐỂ HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN
Phương pháp giải các bài toán tìm m để hàm số đồng ( nghịch) biến trong một khoảng xác định
Bước 1: Tính y’

y '  0 ( đồng biến )

y '  0 ( nghịch biến )

Bước 2: Nhập y ' vào chức năng Table (Mode 7) cùng với việc thay 4 đáp án
Bước 3: Trong Table ta nhập Start và End
Step

 End  Start  , rồi quan sát kết quả, kết quả nào cùng dấu với
19

y ' là đúng, còn trái dấu với

y’ là sai.
Câu 1 (A-2013): Cho hàm số y   x3  3x2  3mx  1 . Tìm m để hàm số nghịch biến trên đoạn

 0;

A. m  1

B. m  1

C. m  1

D. m  1
Giải

Ta có: y '  3x2  6x  3m
Hàm số nghịch biến khi y '  3x2  6x  3m  0
Sử dụng máy tính Casio: Bấm Mode 7  nhập hàm y’: m ta sẽ thay từng đáp án A, B, C, D vào
Sau đó chọn start = 0; end thì tùy đáp án; Step = (số cuối – số đầu) :19
+) Đáp án A: thử m  1,1 ta được kết quả dương  đáp án A sai
+) Đáp án B: thử m  2 ta được kết quả âm  đáp án B có thể đúng
+) Đáp án C: thử m  0 ta được kết quả dương  đáp án C sai
+) Đáp án D có chứa m  0  đáp án D sai
Chọn đáp án B
Câu 2: Cho hàm số y  x3  3  2m  1 x2  12m  5 x  2 . Tìm m để hàm số đồng biến trên

 2; 
1

Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh –
Sử - Địa tốt nhất!


A. m 

12
5

B. m 

12
5

C. m 

5
12

D. m 

5
12
Giải

12
5
 2, 4 ;  0, 416
5
12

y '  3x 2  6  2m  1 x  12m  5
Hàm số đồng biến khi y '  3x 2  6  2m  1 x  12m  5  0
Sử dụng máy tính Casio: Bấm Mode 7  nhập hàm y’: m ta sẽ thay từng đáp án A, B, C, D vào
Sau đó chọn start = 2; end thì tùy đáp án; Step = (số cuối – số đầu) :19
+) Đáp án A: thử m  2,5 ta được kết quả toàn âm  đáp án A sai
+) Đáp án B: thử m  2,3 ta được kết quả toàn âm  đáp án B sai
+) Đáp án C: thử m  0, 4 ta được kết quả dương  đáp án C đúng
Chọn đáp án C

2

Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh –
Sử - Địa tốt nhất!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×