Tải bản đầy đủ

Profile Công ty CP Sông Đà Hà Nội 2019

CAPABILITY PROFILE

SONG DA HA NOI


MỤC LỤC
CONTENT
01.

VỀ SÔNG ĐÀ HÀ NỘI
ABOUT US

02.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
COMPANY HISTORY & DEVELOPMENT

03.

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI
VISION – MISSION – CORE VALUE


04.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
ORGANIZATION STRUCTURE

05.

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
FINANCIAL STRENGTH

06.

NĂNG LỰC KINH NGHIỆM
CAPABILITY & EXPERIENCES

07.

NĂNG LỰC MÁY MÓC THIẾT BỊ
EQUIPMENT CAPACITY

08.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
STRATEGIC PARTNERS

09.

ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG &
THÀNH TỰU GHI NHẬN
CLIENT FEEDBACKS & ACHIEVEMENTS


Giới thiệu

03

Introduction

VỀ SÔNG ĐÀ HÀ NỘI


ABOUT US

Thành lập ngày 30/06/2010, Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (SHA) là một

trong những đơn vị thành viên mạnh của Tổng Công ty

Sông Đà. Với nhiệm vụ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, các dự án trọng điểm của nhà nước, trong những năm qua, SHA đã liên tục
mở rộng uy tín trên nhiều ngành nghề hoạt động.
Established on 30 June 2010, Song Da Hanoi JSC (referred as SHA) is one of the key members of Song Da Corporation. With the mission of transportation
infrastructure and other national prioritized

projects’ implementation, for the past years, SHA has been continuously enhancing our prestige all over

various fields.

Với nỗ lực không ngừng kiện toàn bộ máy tổ chức, cải tiến công nghệ, đầu tư

trang thiết bị hiện đại và khối nhân lực trình độ cao, giàu

kinh nghiệm, SHA đã và đang từng bước khẳng định vị thế và chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực thi
được các đối tác tín nhiệm bởi bề dày kinh

công xây lắp và đầu tư kinh doanh,

nghiệm, uy tín và chất lượng thể hiện qua hàng loạt các công trình xây lắp, dự án đầu tư và

hợp tác đã hoàn thành.
With the non-stop endeavors of strengthening the organization structure, improving technology, investing in modern equipment as well as skillful and
experienced human resource, SHA has gradually affirmed our firm position and standing in the field of construction, business and
trusted by partners with prolonged experiences, reputation and quality

investment, being

shown through multiple construction, investment and cooperation project.

THÔNG TIN CHUNG
GENERAL INFORMATION

Tên đầy đủ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

Full Name

SONG DA HANOI JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt

SHA

Abbr.

Mã doanh nghiệp

0104798552

Corporation Code

Vốn điều lệ đăng ký

40.000.000.000 VND

Registered Charter Capital

Trụ sở

Tầng 15, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận

Office Address

Nam Từ Liêm, Hà Nội
Floor 15th, Tower A, Song Da Building, Pham Hung, My Dinh 1, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel.

+844 62659598

Fax

+844 62659528

Email

songdahanoisha@gmail.com

Website

www.songdahanoi.vn


Lĩnh vực kinh doanh

04

Business Scope

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
BUSINESS SCOPE
(Theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 14 tháng 10 năm 2016)
(Pursuant to Confirmation of business registration changes dated 14 October 2016)

XÂY DỰNG
CONSTRUCTION

-

Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng;
Demolition, ground preparation;

-

Xây dựng công trình kỹ thuật, dân dụng;
Construction of civil engineering works;

-

Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành các công trình chiếu sáng đô thị;
Construction and installation of urban lighting systems;

-

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
Construction of railways and roads;

-

Xây dựng nhà các loại;
Housing construction of all kinds;

-

Xây dựng đường ống, hệ thống nước; nước thải, trạm bơm, nhà máy năng lượng;
Construction of systems of water/ wastewater pipe, pumping stations, power plants

-

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (cấp, thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí…);
Installation of construction systems;

-

Xây dựng, cải tạo, vận hành công trình kết cấu hạ tầng mới;
Construction, renovation, operation of new infrastructure works;

-

Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường;
Assembly of prefabricated structures and components on the site.

-

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
Other specialized construction activities.

KINH DOANH – ĐẦU TƯ
BUSINESS

-

Kinh doanh, môi giới, định giá, quản lý, tư vấn, quảng cáo bất động sản;
Trading, brokerage, valuation, management, consultation, advertising real estate service;

-

Khai thác và chế biến khoáng sản được phép; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
Mineral mining and processing; Stone, sand, gravel, clay exploitation

-

Hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn kiến trúc, tư vấn kỹ thuật;
Management, architectural and technical consultancy activities;

-

Cho thuê, lắp đặt, sửa chữa máy móc, thiết bị xây dựng;
Rental, installation, repairing construction machine and equipment;

-

Bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng;
Wholesale, retail of construction material;

-

Sản xuất cửa kim loại, vật liệu, đồ nhựa xây dựng, đồ gỗ xây dựng;
Manufacture of metal structures, plastic products, construction wooden furniture;

-

Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.
Import & export of products company does business.

-

Đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư.
Investment in industrial parks, industrial clusters and residential areas


2010
Được thành lập vào ngày 30/06/2010 nhằm thực hiện triển khai dự án “Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 6 Đoạn Ba La – Xuân Mai theo hình thức BOT kết hợp
BT”. Ngay từ khi thành lập, SHA đã kiên trì, vững vàng đối mặt với những khó khăn không nhỏ của nền kinh tế thế giới nói chung và lĩnh vực kinh doanh bất
động sản trong nước nói riêng lúc bấy giờ.
Established on June 30, 2010 for the purpose of implementing the project “Improve and upgrade the Highway No 6 – Ba La – Xuan Mai section in the form of BOT along
with BT contract”. Upon the

foundation, SHA had persevered in facing to severe challenges of world economy in general and in-country real estate field in

particular at that moment.

2014
Công ty không ngừng lớn mạnh cả về mặt quy mô, lĩnh vực đầu tư, chất lượng sản phẩm đầu ra, trình độ và số lượng nhân lực. Công ty chính thức niêm
yết và giao dịch cổ phiếu

trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 17/10/2014.

The company has been constantly growing in all terms of scope, investment scale, output product quality and number of qualified personnel. The company was
listed and traded shares on the Hanoi Stock Exchange dated Oct 17, 2014.

2019
Vượt qua trở ngại không nhỏ ban đầu, với nỗ lực vượt bậc của Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công nhân viên, Công ty đã nhanh chóng bước sang giai
đoạn duy trì và củng cố hoạt

động ngày càng ổn định và phát triển. SHA đang sẵn sàng đối mặt với những thử thách lớn hơn để vươn tới những tầm cao

mới.
Through the initial severe obstacles, with outstanding efforts and excellent leadership of Board of
stepping into maintaining and

Directors, staffs and workers, the Company has been swiftly

consolidating period for stability and development. SHA has been willing to deal with new challenges to reach new height.

Lịch sử hình thành và phát triển
Company History and Development

05


Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

06

Vision – Mission – Core Value

SÔNG ĐÀ HÀ NỘI…
VỚI TẦM NHÌN…/ WITH VISION…
Trở thành đơn vị kinh tế mạnh, đa ngành nghề, đa sản phẩm, lấy hiệu quả kinh tế làm động lực để phát triển bền vững, có tính cạnh tranh cao, chúng tôi định hướng
trở thành một trong các công ty đầu tư xây dựng hàng đầu Việt Nam và khu vực.
To become a strong economic entity and mass-industrial, multiple-product manufacturer, taking economic efficiency as the lever for sustainable development and highly
competitive advantages; we aim to be one of the domestic and regional leading company in investment and construction area.

VÀ SỨ MỆNH …/ AND MISSION…Không ngừng tối đa hóa giá trị gia tăng của khách hàng, cổ đông;
To non-stop maximize the adding value for clients and shareholder;Mang lại giá trị về nghề nghiệp và sự thịnh vượng cho nhân viên;
To bring the career value and wealth to all employees;Góp phần vào sự phát triển chung của xã hội và cộng đồng.
To contribute to the development of whole society and community.

CHÚNG TÔI CAM KẾT MANG LẠI CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI.
WE COMMIT TO TRANSMIT THE CORE VALUES.

TIÊN PHONG VÀ CHẤP NHẬN THỬ THÁCH ĐỂ TÌM HƯỚNG ĐI

SÁNG TẠO, NĂNG ĐỘNG ĐỂ BIẾN KHÓ KHĂN THÀNH CƠ

MỚI;

HỘI;

PIONEER AND ACCEPT ALL CHALLENGES TO DISCOVER NEW

CREATIVE, ACTIVE TO CONVERT

DIRECTIONS;

DIFFICULTIES INTO

OPPORTUNITIES;

__________________________

__________________________
CHẤT LƯỢNG LÀ MỤC TIÊU ƯU

TIÊN BẰNG SỰ CHUYÊN

NGHIỆP, TẬN TÂM VÀ UY TÍN CAO NHẤT

ĐỐI VỚI KHÁCH

HÀNG VÀ ĐỐI TÁC.
QUALITY IS THE TOP PRIORITY DELIVERED BY THE HIGHEST TRUST,
DEDICATION &

PROFESSIONALISM TO CLIENTS &
PARTNER.

TẠO DỰNG SỰ KHÁC BIỆT VỚI
THỨC VÀ

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI THEO PHƯƠNG

SẢN PHẨM, PHƯƠNG

CHÂM

MÔ HÌNH ĐỘT PHÁ, SÁNG TẠO;

MAKE DIFFERENCE WITH CREATIVE &

“ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN”;

HIGH SOCIAL RESPONSIBILITY UNDER

UNIQUE PRODUCT,

DEVELOPMENT” NORM;

METHOD AND MODEL;

__________________________

____________________________

“TOGETHER FOR


CƠ CẤU TỔ CHỨC
ORGANIZATION STRUCTURE

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BOARD OF MANAGEMENT

BOARD OF SUPERVISORY

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

PHÒNG

PHÒNG

PHÒNG

PHÒNG

PHÒNG

DỰ ÁN

KINH TẾ

KỸ THUẬT

TÀI CHÍNH

TỔ CHỨC

ĐẦU TƯ

KẾ HOẠCH

THI CÔNG

KẾ TOÁN

HÀNH CHÍNH

PROJECT &

ECONOMIC &

TECHNICAL &

FINANCIAL &

ADMIN &

INVESTMENT

PLANNING

IMPLEMENTATION

ACCOUNTING

PERSONNEL

DEPT

DEPT

DEPT

DEPT

DEPT

Cơ cấu tổ chức
Organization Structure

CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

BANCHỈHUY&CÁCĐỘITHICÔNG

PROJECT MANAGEMENT TEAMS

SITEMANAGEMENT&CONSTRUCTIONTEAMS

07


NĂNG LỰC NHÂN SỰ
HUMAN RESOURCES
Công ty hiện có 120 nhân viên, là các kỹ sư, chuyên gia, thạc sỹ, cử nhân, công nhân kỹ thuật giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, nhiệt huyết với công việc, có các đóng góp, thành
tích nổi bật trong các lĩnh

vực liên quan, nổi bật có:

The Company has got 120 employees, being experienced, professional, enthusiasm engineers, experts, masters, bachelors

and technicians who have got numerous contribution and outstanding achievement in

related areas, specially:

#

NĂNG LỰC NHÂN SỰ/ HUMAN CAPABILITY

SỐ LƯỢNG/ VOLUME

1

Kỹ sư xây dựng/ Construction Engineer

20

2

Kỹ sư giao thông/ Transport Engineer

15

3

Kỹ sư đô thị và công trình/ Urban Construction Engineer

03

4

Kỹ sư thủy lợi/ Irrigation Engineer

05

5

Kỹ sư điện, nước/ Electric & Water Engineer

05

6

Kỹ sư trắc địa/ Geodetic Engineer

05

7

Kỹ sư máy xây dựng và cơ khí/ Construction Machine & Mechanics Engineer

07

8

Kiến trúc sư/ Architect

07

9

Cử nhân kế toán/ Accounting Bachelor

07

10

Chuyên gia dự án/ Investment and Project Specialist

05

Xác định rõ con người là nhân tố quyết định đến sự phát triển và lợi thế cạnh tranh, chúng tôi kiên định theo đuổi chính sách có lợi nhất cho người lao động:
Determing human is the decisive factor for development & competitive advantage, we consistently pursue the most

3

2

1
Xây dựng kế hoạch đào tạo

phát triển nguồn

nhân lực đủ về số lượng, mạnh về chất lượng;
To construct the training plan to develop resource in both terms
of quantity & quality;

Kiện toàn tổ chức bộ máy
xây dựng

chuyên môn, nghiệp vụ;

tiêu chuẩn cán bộ cụ thể đối với từng chức danh, vị

trí;

Đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm, bảo trợ, quyền
lợi và có các chế độ khuyến khích khác.
To ensure full compliance of all insurance policy, sponsorship,

To strengthen the expert & operation
build up the

08

beneficial policy to our employees,

organization structure; to

benefit & other incentive regimefor employees.

standard guideline for each title, position;

Cơ cấu tổ chức
Organization Structure


NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
FINANCIAL STRENGTH

TỔNG TÀI SẢN

LỢI NHUẬN

TOTAL ASSET

NET INCOME

5000
4000
3000
2000
1000
0

300000
200000
100000
0

2016 2017 2018

CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TRỌNG YẾU
KEY FINANCIAL INDICATORS

CHỈ TIÊU (triệu VND)

2016

2017

2018

Tổng tài sản/ Total asset

184.588

209.419

279.823

Doanh thu thuần/ Revenue

269.698

91.998

95.653

Lợi nhuận trước thuế/ Income before tax

2.624

4.545

4.965

Lợi nhuận sau thuế/ Income after tax

2.003

3.342

3.850

Vốn chủ sở hữu/ Owner’s Equity

43.170

44.512

48.362

ROA

1,09%

1,60%

1.38%

ROE

4,64%

7.51%

7.96%

INDICATORS (Bil. VND)

09

Năng lực tài chính
Financial Strength


Năng lực kinh nghiệm
Capability & experienceDỰ ÁN ĐẦU TƯ/ INVESTMENT PROJECTDỰ ÁN XÂY LẮP/ CONSTRUCTION PROJECT
– CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT/ TECHNICAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION
– CÔNG TRÌNH NHIỆT ĐIỆN – THỦY ĐIỆN/ HYDRO & THERMAL POWER PLANT
– CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP & GIAO THÔNG/ CIVIL, INDUSTRIAL W

ORKS & TRAFFICNăng lực kinh nghiệm

12

Capability & Experience

DỰ ÁN QUỐC LỘ 6
NATIONAL HIGHWAY #6 PROJECT

Tiền thân của công ty mang tên Công ty Cổ phần BOT Quốc lộ 6 Ba La – Xuân Mai, cũng chính là tên gọi của dự án mục tiêu đầu
tiên. Đây được coi là một trong các dự án trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược góp phần phát triển kinh tế, du lịch, được kỳ vọng sẽ
tạo ra chuỗi sản phẩm hạ tầng đẹp.
The previous company name was BOT Highway 6 Ba La – Xuan Mai Joint Stock Company, also being the name of our very first project – one of the
key strategic project for the development of economy & tourism, expected to create a chain of gorgeous infrastructure.

THÔNG TIN DỰ ÁN
PROJECT INFORMATION

Tên dự án

Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai theo hình thức BOT kết hợp BT

Project Name

“Improve and upgrade the Highway No 6 – Ba La – Xuan Mai section in the form of BOT along with BT contract”

Chủ đầu tư

Tổng công ty Sông Đà

Owner

Song Da Corporation

Giá trị

4.900 Tỷ đồng/

Value

Trạng thái

Hoàn thành

Status

Finish

Billion VND


Năng lực kinh nghiệm

13

Capability & Experiences

DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC MỎ CÁT
SAND MINE EXPLOITATION & INVESTMENT PROJECT

Với mục tiêu khai thác cát phục vụ nhu cầu san lấp xây dựng các công trình
khai thác mỏ cát tại

trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nam Định, các dự án đầu tư

ba (03) mỏ Nghĩa Thắng, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hồng và hai (02) mỏ Lô 1, Lô 2 Khu vực ven biển huyện Nghĩa

Hưng được xem là những dự án quan trọng,

vừa đảm bảo cung cấp vật liệu, đáp ứng nhu cầu cát san lấp trên địa bàn tỉnh, vừa phát

huy năng lực doanh nghiệp, đem lại hiệu quả và nguồn lợi kinh tế cao.
For the mission of sand exploitation to satisfy the backfilling demand for the province prioritized projects in Nam Dinh, all sand mine exploitation and
investment project at three (03) mines including Nghia Thang, Nghia Son, Nghia Hong and another two (02) mines of Lot 1, Lot 2 of the coastal area
of Nghia Hung district should be considered as the key projects, which are targeted to secure the material supply source, meeting backfilling
demand within the province as well as to maximize the enterprise’s capability, bringing the high economic efficiency and benefits.

THÔNG TIN DỰ ÁN
PROJECT INFORMATION
Mỏ cát #

Vị trí

Tổng trữ lượng khai thác

Công suất khai thác dự kiến

Tổng mức đầu tư dự án (tỷ

Sand Mine #

Location

(m3)

(m3/năm)

đồng)

Total exploitation volume

Est. exploitation capacity

Total investment value (bil

(m3)

(m3/year)

VND)

Nghĩa Thắng

Cách TP Nam Định 45km về phía Nam –

338.800

70.000

6,164

1.199.339

240.000

19,768

321.250

64.250

6,162

3.028.490/ lô

608.500/ lô

15,732/ lô

Đông Nam
45km from Nam Dinh City at the Southern –
East Southern

Nghĩa Sơn

Cách TP Nam Định 27,9 km về phía Nam
27.9km from Nam Dinh City at the Southern

Nghĩa Hồng

Cách TP Nam Định 35-40km về phía Nam
– Tây Nam
35-40km from Nam Dinh City at the Southern –
West Southern

Lô 1 và Lô 2 ven biển

Nằm trên dải bờ biển của tính Nam Định với

Nghĩa Hưng

chiều dài 72km tiếp giáp bờ biển huyện Nghĩa
Hưng
Along the coast with 72km length nearby
beach of Nghia Hung


Năng lực kinh nghiệm

14

Capability & Experiences

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
TECHNICAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

TÊN DỰ ÁN

#

PROJECT NAME

GIÁ TRỊ
VALUE
Tỷ/ Bil VND

THỜI GIAN

CHỦ ĐẦU TƯ

PERIOD

OWNER

KHU CHỢ VĂN HÓA VÀ BẾN XE KHÁCH SAPA LÀO CAI - Thi công
1

xây dựng hạ tầng

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Minh
100

09/2013 – 11/2014

SAPA CULTURAL MARKET AND BUS STATION, LAO CAI – Infrastructure construction

Minh Dang General Trading Co.

KHU CÔNG NGHIỆP BẢO MINH - Thi công xây dựng hạ tầng
2

Đăng

Công ty Đầu tư Vinatex
100

9/2015 – 10/2016

BAO MINH INDUSTRIAL ZONE – Infrastructure construction

Vinatex Investment Co.

KDT MỚI VĂN KHÊ - Thi công xây dựng công trình san nền và hệ thống
3

giao thông nội bộ

CTCP Sông Đà Thăng Long
53

10/ 2010 – 08/2012
Song Da Thang Long JSC

VAN KHE NEW URBAN AREA – Internal transportation systems leveling and
construction

Ban QLDA đầu tư xây dựng Khu đô thị thị

KHU ĐÔ THỊ THỊ TRẤN CỔ LỄ, TRỰC NINH - Xây dựng hạ tầng công trình xây
4

dựng

51

Bắt đầu từ/ Starting from
02/2017

CO LE URBAN AREA, TRUC NINH – Infrastructure Construction

trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh
Construction & Investment Project Management Board – Co Le
Urban Area – Truc Ninh

KHU ĐÔ THỊ THỊ TRẤN LIỄU ĐỀ, NGHĨA HƯNG - Thi công xây dựng
công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật
5

UBND huyện Nghĩa Hưng
41

12/2016-01/2019

URBAN AREA OF LIEU DE TOWN, NGHIA HUNG – Traffic line, infrastructure

People’s Committee of Nghia Hung District

construction

KHU NHÀ Ở LIỀN KỀ LỘC NINH SINGASHINE, THỊ TRẤN CHÚC
6

SƠN, CHƯƠNG MỸ - Thi công Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà
LOC NINH SINGASHINE URBAN AREA, CHUC SON, CHUONG MINH – Exterior
infrastructure construction

CTCP Lộc Ninh
30

11/2013 – 01/2015
Loc Ninh JSC.


KHU CHỢ VĂN HÓA & BẾN XE KHÁCH SAPA| LÀO CAI
SAPA CULTURAL MARKET AND BUS STATION | LAO CAI

SHA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH ĐĂNG
MINH DANG GENERAL TRADING CO.

Gói thầu: 100 tỷ đồng (Thi công xây dựng hạ tầng)
Project value: 100 billion VND (Infrastructure construction)


KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN KHÊ | VĂN KHÊ – HÀ NỘI
VAN KHE NEW URBAN AREA | VAN KHE - HANOI

SHA

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ – THĂNG LONG
SONG DA – THANG LONG JSC.

Gói thầu: 53 tỷ đồng (Thi công xây dựng công trình san nền và hệ thống giao thông nội bộ)
Project value: 53 billion VND (Internal transportation systems leveling & construction)


KHU NHÀ Ở LIỀN KÊ LỘC NINH SINGASHINE | HANOI
LOC NINH SINGASHINE URBAN AREA | HANOI

SHA

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC NINH
LOC NINH JSC.

Gói thầu: 30 tỷ đồng (Thi công hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà)
Project value: 30 billion VND (Exterior infrastructure construction)


Năng lực kinh nghiệm

18

Capability & Experiences

CÔNG TRÌNH NHIỆT ĐIỆN – THỦY ĐIỆN
HYDROPOWER & THERMAL POWER PLANTS

TÊN DỰ ÁN

#

PROJECT NAME

GIÁ TRỊ
VALUE
Tỷ/ Bil VND

THỜI GIAN

CHỦ ĐẦU TƯ

PERIOD

OWNER

Thủy điện Lai Châu
1

Tập đoàn điện lực Việt Nam
197

06/2012

Lai Chau Hydropower Plant

Vietnam Electricity Corp.

Công ty TNHH Điện Lực AES-TKV Mông

Nhiệt điện Mông Dương
2

115

12/2014

Dương

Mong Duong Thermal Power Plant
AES -TKV Mong Duong Co. Ltd /

Thủy điện Bản Vẽ
3

Tập đoàn điện lực Việt Nam
110

06/2014

Ban Ve Hydropower Plant

Vietnam Electricity Corp.

Thủy điện Huội Quảng
4

Tập đoàn điện lực Việt Nam
25

03/2013

Huoi Quang Hydropower Plant

Vietnam Electricity Corp.

Thủy điện Nậm Chiến
5

Tập đoàn điện lực Việt Nam
16

Nam Chien Hydropower Plant

08/2013
Vietnam Electricity Corp.


THỦY ĐIỆN LAI CHÂU| NẬM NHÙN - LAI CHÂU
LAI CHAU HYDROPOWER PLANT | NAM NHUN – LAI CHAU

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
VIETNAM ELECTRICAL CORP.

Gói thầu: 197 tỷ đồng

SHA

Project Value: 197 Bio VND

Nhiệm vụ: Thi công khoan phun chống thấm nền, khoan phun gia cố xử lý nền, khoan neo cáp hầm và mái dốc, đường giao thông, nhà
làm việc, nhà ở cho cán bộ, công nhân viên, gia cố mái dốc, hoàn thiện nhà máy.
Main tasks: Curtain grouting of basement, basement - reinforced drilling, cable office, residence housing,

anchored drilling of tunnel & slopping roof, traffic line,

slopping roof reinforcing, factory finishing.

Thủy điện Lai Châu là công trình trọng điểm quốc gia Việt Nam, được xây dựng ở bậc thang trên cùng của dòng chính Sông Đà. Nhà máy Thủy điện Lai Châu gồm 3 tổ máy với tổng
công suất lắp đặt 1.200 MW

khoảng 4.670,8 triệu KWh.

Lai Chau Hydropower Plan is the key national project in Vietnam, build on the highest step of Da River mainstream. It
equivalently 4,670.8 million kWh.

consists of three (03) units of total installation capacity of 1.200 MW


NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG | CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
MONG DUONG THERMAL POWER PLANT | CAM PHA – QUANG NINH

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AES – TKV MÔNG DƯƠNG
AES – TKV MONG DUONG CO. LTD

SHA

Gói thầu: 115 tỷ đồng
Project Value: 115 Billion VND

Nhiệm vụ: Thi công xây dựng hạ tầng và hệ thống ống
Main tasks: Infrastructure and pipe system construction

Công trình Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương là một trong những công trình điện cấp bách nằm trong Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, sử dụng công
nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn có công suất 1.080 MW, gồm 02 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 540 MW, sản lượng điện hàng năm 6,5 tỷ kWh, phát điện lên lưới điện quốc gia qua
đường dây 500 kV mạch kép Mông Dương – Quảng Ninh, Trạm biến áp 500 kV Quảng Ninh.
Mong Duong Thermal Power Plant is one of the urgent electrical works in scope of the National Electricity Development
a capacity of 1,080 MW, consisting of 02

Plant of 2011 – 2020, utilizing the technology of Circulating Fluidizing Bed with

machine units, each of which has a capacity of 540 MW, making an annual production of 6.5 billion kWh, participating

via the Mong Duong – Quang Ninh 500 kV double circuit, Quang Ninh 500kV

transformer substation.

into the national electricity nettings


THỦY ĐIỆN BẢN VẼ| TƯƠNG DƯƠNG – NGHỆ AN
BAN VE HYDROPOWER PLANT | TUONG DUONG – NGHE AN

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
VIETNAM ELECTRICAL CORP.

Gói thầu: 110 tỷ đồng

SHA

Project Value: 110 Billion VND

Nhiệm vụ: Thi công chính công tác khoan neo cáp dự ứng lực; thi công toàn bộ công tác bê tông đầm, giằng neo dự ứng lực tương
ứng; thi công toàn bộ công tác phun vẩy; hoàn thiện nhà máy.
Main tasks: Prestressed cable-anchored drilling; concrete - compacted construction, prestressed anchor bracing; flake spraying, factory
finishing.

Công trình thủy điện Bản Vẽ nằm trên một nhánh của sông Nậm Nơn, Nghệ An, có công suất 320MW, được Chính phủ tập trung đầu tư, xây dựng với tổng số tiền lên đến 6.740 tỉ đồng,
là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung và là một trong những công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam.
Ban Ve Hydropower Plan, built on one branch of Nam Non River, Nghe An at capacity of 320MW was intensively invested by the Government of Vietnam up to 6,740 Bio VND. This is the largest
hydropower plan in the North Middle as well as the one of the largest plans in Vietnam.


THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG| LAI CHÂU
HUOI QUANG HYDRO POWER PLANT | LAI CHAU

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
VIETNAM ELECTRICAL CORP.

Gói thầu: 25 tỷ đồng

SHA

Project Value: 25 Billion VND

Nhiệm vụ: Thi công khoan phun chống thấm, khoan gia cố xử lý nền, khoan đào hầm, khoan neo cáp gian biến thế và gian máy, gia
cố neo cáp mái dốc, thi công trạm phân phối điện ngoài trời 220 KW
Main tasks: Curtain grouting, platform-reinforced drilling, tunnel drilling, cable -

anchored drilling for transformer & machine

cabinet, cable-anchored reinforcing for slopping roof, 220KW outside electricity distributor construction

Dự án thủy điện Huội Quảng có công suất lắp máy 520MW được xây dựng trên sông Nậm Mu thuộc địa bàn hai tỉnh Lai Châu và Sơn La, đảm nhận nhiệm vụ cung cấp cho hệ
thống điện quốc gia sản lượng

hàng năm trên 1,9 tỷ kWh và điều tiết lưu lượng nước cho vùng hạ lưu sông Hồng.

Huoi Quang Hydropower Plant with capacity of 520MW was built on Nam Mu river at the middle of Lai Chau and Son La province, contributing a quantity of 1.9 bio kWh to the National
Netting and adjusting the quantity of water

for Red River downstream.

Electrical


THỦY ĐIỆN NẬM CHIẾN| MƯỜNG LA – SƠN LA
NAM CHIEN HYDROPOWER PLANT | MUONG LA – SON LA

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
VIETNAM ELECTRICAL CORP.

SHA

Gói thầu: 16 tỷ đồng
Project value: 16 Billion VND

Nhiệm vụ: Thi công khoan phun chống thấm, khoan gia cố xử lý nền
Main tasks: Curtain grouting, basement-reinforced drilling

Công trình thủy điện Nậm Chiến có công suất lắp máy 200MW, hàng năm cung cấp 814 triệu KWh vào lưới

điện quốc gia góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và khu vực Tây

Bắc.
Nam Chien Hydropower Plan has got a installation capacity of 200MW, contributing 814 million kWh per num to the National Electrical Netting to ensure the national & Northwest region’s energy security.


Năng lực kinh nghiệm

24

Capability & Experiences

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP & GIAO THÔNG
CIVIL, INDUSTRIAL WORKS & TRAFFIC

TÊN DỰ ÁN

#

PROJECT NAME

NHÀ MÁY MAY CÔNG NGHỆ CAO VIỆT THUẬN - Thi công xây dựng nhà

GIÁ TRỊ
VALUE
Tỷ/ Bil VND

225

máy
1

OWNER

Từ/ From
12/2015

120

12/2010 –
12/2012

12-XL BUILDING - Construction of Office for Work & Rent

KHU CÔNG NGHIỆP BẢO MINH – NAM ĐỊNH - Thi công xây dựng nhà ở

72

công nhân, xây dựng nhà máy xử lý nước sạch và tuyến ống nước thô
3

CHỦ ĐẦU TƯ

PERIOD

Công ty Cổ phần Việt Thuận
Viet Thuan JSC.

VIET THUAN HIGH TECH GARMENT FACTORY - Construction of Factory

CÔNG TRÌNH 12-XL - Thi công trụ sở làm việc & văn phòng cho thuê
2

THỜI GIAN

07/2013 –
09/2014

Công ty CP Đầu tư Đô thị An Hưng
An Hung Urban Investment JSC

Công ty Đầu tư Vinatex
Vinatex Investment JSC.

BAO MINH INDUSTRIAL ZONE – NAM DINH - Construction of residence housing for staffs,
water treatment plant & water pipeline system

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI MAI DỊCH - Thi công trụ sở làm việc và trung tâm

40

thương mại
4

11/2013

40

thoát nước

04/2011 –
10/2011

D3 ROAD - Road construction & other construction works & Draining system

CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA Ý YÊN - Cải tạo nâng cấp, xây dựng nhà

CTCPTư vấn Đầu tư & Kiểm định xây dựng Việt Nam
Vietnam Investment Consulting & Expertise
Construction JSC

MAI DICH TRADING CENTER - Construction of office and trading center

ĐƯỜNG D3- Thi công xây dựng đường và các công trình hạng mục, hệ thống
5

03/2011 –

CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Quế

Investment for Urban development & Que Vo Industrial Zone

44

khoa truyền nhiễm, nhà điều trị lao, nhà điều trị HIV/AIDS, nhà cầu, sân bê tông,

05/2015 –
06/2016 & Từ/

Bệnh viện đa khoa Ý Yên, Nam Định
Y Yen Hospital – Nam Dinh

From

phá dỡ các công trình liên quan

12/2016
6

Y YEN HOSPITAL - Renovation & Upgrade, contruction of infectious disease deparment,
tuberculosis treatment building, HIV/AIDS treatment building, bridge house, concrete yard
and demolition of related works

CÔNG TRÌNH SỞ LAO ĐỘNG TBXH NAM ĐỊNH - Xây dựng trụ sở làm việc

26,3

LABOUR, WAR INVALID & SOCIAL AFFAIR DEPARTMENT - Construction of Head Office

Từ/ From

Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Nam

10/2015

Định

7

Labour, War Invalids and Social Affairs

Department - Nam

Dinh

CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG THÚY – Xây dựng nhà đa
năng, nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ
8

NGUYEN TRUONG THUY HIGH SCHOOL – Construction of Multifunction building, working area and
auxiliary works

25

Từ/ From
12/2016

Trường THPT Nguyễn Trường Thúy
Nguyen Truong Thuy High School – Nam Dinh


Năng lực kinh nghiệm

25

Capability & Experiences

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP & GIAO THÔNG
CIVIL, INDUSTRIAL WORKS & TRAFFIC

TÊN DỰ ÁN

#

PROJECT NAME

CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THPT NGHĨA HƯNG B- Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng,

GIÁ TRỊ
VALUE
Tỷ/ Bil VND

23

xây dựng nhà chức năng, nhà bộ môn và các hạng mục phụ trợ
9

OWNER

12/2014 –

Trường PTTH Nghĩa Hưng B – Nam Định
Nghia Hung B High School – Nam Dinh

12/2015 –
10/ 2016

major room and auxiliary items construction

14

dựng
10

CHỦ ĐẦU TƯ

PERIOD

10/2015;

NGHIA HUNG B HIGH SCHOOL - Infrastructure repairing & upgrading; functioning room,

KHU SẢN XUẤT SÔNG HỒNG – NGHĨA HƯNG - San lấp tổng mặt bằng, kè đá, xây

THỜI GIAN

12/2014 –
03/2015

Công ty Cổ phần May Sông Hồng
Song Hong Garment JSC.

SONG HONG GARMENT PRODUCTION AREA- Ground leveling, embankments & production area
construction

10

06/2012


TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ, KHỐI NHÀ C, TẦNG 6,7 - Thi công nội thất nhà ăn
11

Tổng Công ty Sông Đà
Song Da Corporation

12/2012
SONG DA BUILDING – BLOCK C – FLOOR 6,7 - Interior design & construction of canteen

CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THPT QUẤT LÂM - Xây dựng nhà đa năng và cải tạo

9

lớp học
12

Trường PTTH Quất Lâm-Giao Thủy-Nam

12/2015

Định

QUAT LAM HIGH SCHOOL- Construction & Renovation of Multifunction area & Classroom

CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THPT ĐỖ HUY LIÊU - Xây dựng lớp học, nhà học bộ

Quat Lam High School – Nam Dinh Province

7

môn và các hạng mục phụ trợ
13

Từ/ From

12/2014 –
09/2015

Trường THPT Đỗ Huy Liêu-Ý Yên-Nam Định
Do Huy Lieu High School – Y Yen – Nam Dinh

DO HUY LIEU HIGH SCHOOL - Construction of Classroom, Specializing room & Auxiliary
categories

XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG TẠI XÃ GIAO TIỀN

29

– Hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định

Từ/ From

Ban quản lý dự án đầu tư giảm sóng ổn định

7/2017

bãi và trồng rừng ngập mặn bảo vệ đê biển
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

BUILDING WORKS OF CONSTRUCTION WORKS IN GIAO TIEN COMMUNE - Irrigation
systems for crop restructuring in Nam Dinh province

Project Management Board of investment to reduce
wave stabilizing the beach and planting mangrove

14

forests to protect sea dykes in Nghia Hung district,
Nam Dinh province

công trình Xử lý khẩn cấp kè Hồng Hà đoạn từ K160+500 đến K161+320 đê hữu
Hồng, huyện Mỹ Lộc
15

EMERGENCY TREATMENT WORKS FROM KY HONG HA SECTION FROM K160 + 500 TO
K161 + 320 TO HUU HONG, MY LOC DISTRICT

12

11/201710/2018

Ban quản lý dự án XD NN & PTNT Nam Định
Project Management Board of Agriculture and Rural
Development Nam Dinh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×