Tải bản đầy đủ

Kế hoạch lao động THPT năm 2020

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT NAM SÁCH
Số....../KH - THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Sách, ngày

tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH
Lao động, vệ sinh năm học 2019 – 2020
Căn cứ vào Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của
UBND Tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.
Ban lao động THPT Nam Sách xây dựng Kế hoạch lao động cho năm học
2019-2020 như sau:
Tháng 08 - 2019
- Tập trung học sinh khối 10 lao động tổng vệ sinh toàn trường.

- Trang trí lớp học đầy đủ ảnh Bác, khẩu hiệu, phòng học xanh - sạch - đẹp
- Học nội qui và qui định sử dụng cơ sở vật chất trong mỗi phòng học.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2019-2020.
- Lên kế hoạch: mua sắm trang thiết bị phục vụ cho vệ sinh đầu năm.
- Tỉa cành cây, thực hiện chuẩn bị các phương tiện, phương án chống bão lụt.
Tháng 09 - 2019
- Kiểm tra tất cả cơ sở vật chất thường sử dụng: phông màn, khung chữ, bục nói
chuyện, tượng Bác, các loại cờ, băng ron, âm thanh, ánh sáng...phục vụ cho các dịp
đại lễ. Lắp đặt thùng rác hợp lý phục vụ cho công tác vệ sinh.
- Chăm sóc hoa, cây xanh trong khu vực trường để có môi trường xanh- sạch
-đẹp. Chuẩn bị cho lễ khai giảng; hội nghị viên chức.
- Kiểm tra, hoàn thiện các sân thể dục: bóng đá ,bóng chuyền, bóng rổ, đá
cầu,cầu lông...
Tháng 10 - 2019
- Tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống các bệnh dịch : sốt xuất
huyết,dịch Cúm A- H1N1, tai mũi họng.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội khỏe Phù Đổng, ngày phụ nữ Việt Nam 20
tháng 10.
- Chăm sóc cây xanh trong khu vực nhà trường tạo cảnh quan môi trường xanhsạch – đẹp.


Tháng 11 - 2019
- Vệ sinh toàn trường lần II chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11
- Các lớp trang trí phòng học chào mừng Nhà giáo Việt Nam 20 - 11
- Chuẩn bị mọi cơ sở vật chất để tổ chức tốt lễ kỷ niệm ngày “ Nhà giáo VN"; thi
Sáng tạo KHKT hàng năm.
Tháng 12 - 2019
- Sửa chữa bàn ghế, hoàn thiện cơ sở vật chất cho kỳ thi HKI
- Lao động vệ sinh hướng đến kỉ niệm ngày 22 tháng 12 và Tết Dương lịch.
- Kiểm kê tài sản cuối năm.
Tháng 1 - 2020
- Tổng vệ sinh toàn trường.
- Kiểm tra và sửa chữa toàn bộ cơ sở vật chất tiến tới sơ kết HK I
- Kiểm kê tài sản cuối năm 2019.
Tháng 2 - 2020
- Lên Kế hoạch lao động chào mừng ngày thành lập Đảng và chuẩn bị nghỉ Tết
Nguyên đán.
- Lên kế hoạch trực Tết, tưới ,chăm sóc cây xanh trong thời gian nghỉ Tết.
- Lên kế hoạch bảo vệ, tiếp khách trong những ngày Tết.
Tháng 3 - 2020


- Kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.
- Phối hợp với Công đoàn tổ chức tốt Ngày 08-03
- Thực hiện vệ sinh môi trường, bào vệ cây xanh.
Tháng 4 - 2020
- Kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất chuẩn bị kịp thời cho kì thi HK2.
- Sửa chữa, bổ sung những trang thiết bị hư hỏng.
- Mua sắm trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho thi HK2
- Lao động hưởng ứng tuần lễ nước sạch, môi trường.
Tháng 5 - 2020
- Tổ chức kiểm tra HKII những môn thi tập trung, mỗi phòng thi 24 thí sinh.


- Tổng vệ sinh toàn trường chuẩn bị lễ tổng kết, tri ân và trưởng thành năm học
2019 – 2020.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho kì thi tuyển sinh vào 10 và THPT Quốc gia.
Tháng 6 - 2020
- BGH, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi , chấm thi: Tốt nghiệp.
- Kiểm tra lịch trực Hè , trồng và chăm sóc cây xanh..
- Lao động phục vụ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020.
Tháng 7 - 2020
- Lao động vệ sinh dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, dọn dẹp cổng trường, đường vào
nhà tâp đa năng.
- Trồng, chăm sóc cây xanh.
- Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2020 – 2021.
Kèm theo kế hoạch là phiếu báo và theo dõi lao động hàng năm.
Trên đây là kế hoạch lao động vệ sinh năm 2019 2020. Đề nghị GVCN, học
sinh các lớp thực hiện nghiêm túc theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường. Kèm
theo kế hoạch lao động năm học 2019-2020 là Phiếu báo lao động và Phiếu theo
dõi lao động.Trong quá trình thực hiện nếu có ý kiến có thể phản ánh với lãnh đạo
nhà trường điều chỉnh cho phù hợp./.

* Nơi nhận:
- Ban giám hiệu (báo cáo);
- Tổ văn phòng ( thực hiện);
- Công đoàn, Đoàn TN (phối hợp);
- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Trung Kiên

K

(Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×