Tải bản đầy đủ

Bảo trì hệ thống câu hỏi ôn tập chuong 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 1- BẢO TRÌ HỆ THỐNG
Bao Tri He thong Chuong 1 (1)
Để kiểm tra một bộ nguồn còn hoạt động hay không ta sử dụng
một dây dẫn điện, một đầu cắm vào một trong các chân 3, 5, 7,
13, 15, 16, 17 (màu đen) và một đầu cắm vào chân số bao nhiêu?
Câu trả lời

#
A.

Phản hồi

14

B.

12
10

C.
D.


8

Bao Tri He thong Chuong 1 (2)
FSB là bus cho phép kết nối giữa CPU và … ?
Câu trả lời

#
A.
B.

C.
D.

Sourth Chipset.
BIOS.
North Chipset.
PCI slot

Phản hồi


Bao Tri He thong Chuong 1 (3)
Bus nào được sử dụng để truyền tín hiệu giữa CPU và Chipset?
#
A.

Câu trả lời

Phản hồi

Bus bộ xử lý.

B.

Bus bộ nhớ.
Bus địa chỉ.

C.
D.Bus I/O.

Bao Tri He thong Chuong 1 (4)
Bus nào được sử dụng để truyền dữ liệu giữa CPU và RAM?
#
A.
B.

C.
D.

Câu trả lời
Bus bộ nhớ.
Bus bộ xử lý.
Bus địa chỉ.
Bus I/O.

Phản hồi


Bao Tri He thong Chuong 1 (5)
Bus nào được sử dụng để CPU liên lạc với các thiết bị ngoại vi?
#
A.

Câu trả lời

Phản hồi

Bus I/O.

B.

Bus bộ xử lý.
Bus địa chỉ.

C.
D.

Bus bộ nhớ.

Bao Tri He thong Chuong 1 (6)
Chipset là thành phần được gắn cố định trên Mainboard, làm
nhiệm vụ điều khiển tín hiệu truyền giữa các thành phần nào?
#
A.
B.

C.
D.

Câu trả lời
CPU, bộ nhớ hệ thống và bus
CPU và bộ nhớ
Bộ nhớ hệ thống và bus
CPU, thiết bị ngoại vi và bus

Bao Tri He thong Chuong 1 (7)

Phản hồi


Trong các loại khe cắm sau, loại nào không phải là loại khe cắm
cable ổ cứng?
Câu trả lời

#
A.

Phản hồi

PCI

B.

IDE
SATA

C.
D.

SCSI

Bao Tri He thong Chuong 1 (8)
Thành phần cung cấp một tập hợp các lệnh sơ cấp nhằm điều
khiển các hoạt động cơ bản của máy tính như kiểm tra kh ởi
động, tìm nạp hệ điều hành, cung cấp chương trình cài đ ặt cấu
hình máy,…, gọi là gì?
Câu trả lời

#
A.
B.

C.
D.

BIOS
CMOS
DMA
Jumper

Phản hồi


Bao Tri He thong Chuong 1 (9)
Chíp đặc biệt nào gắn trên Mainboard, tiêu thụ rất ít năng lượng,
dùng để lưu trữ thông tin cấu hình của các thiết bị khác có trong
hệ thống và đồng thời làm đồng hồ hệ thống?
Câu trả lời

#
A.

Phản hồi

CMOS

B.

BIOS
Chíp cầu bắc

C.
D.

Chíp cầu nam

Bao Tri He thong Chuong 1 (10)
Trong các loại khe cắm sau đây, loại nào không phải là khe c ắm
mở rộng?
Câu trả lời

#
A.
B.

C.
D.

SCSI
ISA
PCI
AGP

Phản hồi


Bao Tri He thong Chuong 1 (11)
Cổng giao tiếp nào sau đây không dùng để kết nối máy in vào
máy tính?
#
A.

Câu trả lời

Phản hồi

Cổng RS-232

B.

Cổng USB
Cổng LPT1

C.
D.

Cổng song song

Bao Tri He thong Chuong 1 (12)
Loại bộ nhớ Cache nào dùng để lưu trữ dữ liệu trước khi CPU x ử
lý?
#
A.
B.

C.
D.

Câu trả lời
Cache L1.
Cache L2.
Cache L3.
Cache L2 và L3

Phản hồi


Bao Tri He thong Chuong 1 (13)
Loại Cache nào dùng để lưu trữ dữ liệu sau khi CPU đã xử lý xong?
#
A.

Câu trả lời

Phản hồi

Cache L2.

B.

Cache L2 và L3.
Cache L1.

C.
D.

Cache L3.

Bao Tri He thong Chuong 1 (14)
Loại Cache nào được thiết kế trên Mainboard giữa CPU và RAM
nhằm tối ưu hóa tốc độ giữa hai thiết bị này?
#
A.
B.

C.
D.

Câu trả lời
Cache L3.
Cache L2 và L3.
Cache L1.
Cache L2.

Phản hồi


Bao Tri He thong Chuong 1 (15)
Công nghệ nào sau đây cho phép CPU mô phỏng thành 2 bộ vi x ử
lý logic cùng chia sẻ tài nguyên của CPU vật lý duy nh ất?
Câu trả lời

#
A.

Phản hồi

Hyper Threading

B.

Nano
Core Duo

C.
D.

Core 2 Duo

Bao Tri He thong Chuong 1 (16)
Loại bộ nhớ nào có chức lưu trữ thông tin trong quá trình máy
tính hoạt động và xóa hết thông tin khi mất điện?
Câu trả lời

#
A.
B.

C.
D.

RAM.
ROM.
CMOS.
BIOS

Phản hồi


Bao Tri He thong Chuong 1 (17)
Trong các loại cổng giao tiếp sau, cổng giao tiếp nào không dùng
cho kết nối chuột với máy tính?
Câu trả lời

#
A.

Phản hồi

Parallel

B.

COM
PS/2

C.
D.

USB

Bao Tri He thong Chuong 1 (18)
Loại Card mở rộng nào dưới đây cho phép giao tiếp mạng?
#
A.
B.

C.
D.

Câu trả lời
NIC Card
SCSI Card.
Card Frient
VGA Card

Phản hồi


Bao Tri He thong Chuong 1 (19)
Chuẩn VGA hỗ trợ màn hình độ phân giải tối đa bao nhiêu?
#
A.

Câu trả lời

Phản hồi

640 x 480 pixel.

B.

720 x 348 pixel.
640 x 350 pixel.

C.
D.

800 x 600 pixel.

Bao Tri He thong Chuong 1 (20)
AGP bus là bus kết nối giữa … và … ?
#
A.
B.

C.
D.

Câu trả lời
South Bridge và AGP slot.
BIOS và AGP slot.
North Bridge và AGP slot.
CPU Socket và AGP slot

Phản hồiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×