Tải bản đầy đủ

SINH HOẠT LỚP 2 THAM KHẢO

SINH HOẠT LỚP
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ồn định nề nếp học sinh.
- Nhắc nhở HS tác phong chuẩn mực về đạo đức, học tập.
- Nhận xét tình hình học tập tuần qua, nhắc nhở HS thực hiện tốt tinh thần học tập.
- Đề ra biện pháp và phương hướng hoạt động tuần tới.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Bài hát, trò chơi tập thể.
III. Hoạt động tập thể:
1. Nhận xét tuần qua:
- Cho các tổ trưởng lần lượt báo cáo.
- Cho lớp phó báo cáo.
- Cho lớp trưởng báo cáo.
- Giáo viên nhận xét những công việc của lớp đã làm được tuần qua. Tuyên dương những học
sinh thực hiện tốt, phê bình những học sinh làm việc chưa tốt
2. Đề ra phương hướng tuần tới :
- Giáo viên đưa ra biện pháp và phương hướng tuần tới :
+ Hát đầu giờ, đọc 5 điều Bác Hồ dạy khi ra về.
+ Trực nhật giữ vệ sinh lớp học.
+ Không nói tục chửi thề.
+ Nhắc nhở HS giữ sách vở sạch – chữ đẹp.

+ Xây dựng đôi bạn cùng tiến.
+ Soạn tập vở trước khi đi học.
+ Giữ trật tự lớp trong giờ học.
+ Nghỉ học phải xin phép.
+ Thực hiện an toàn giao thông
+ Phòng chống sốt xuất huyết.
+ Thực hiện tốt phong trào thu gom giấy vụn.
3. Tổng kết:
- Cho cả lớp văn nghệ, chơi trò chơi
- Nhận xét tiết sinh hoạt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×