Tải bản đầy đủ

báo cáo mới nhất về covd 19

UBND xã Tam Hợp
Xóm Hợp Thành

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – tự do – hạnh phúc.
Hợp thành, ngày

tháng 03 năm

2020.

BÁO CÁO
TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017-2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020-2022
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
Xóm Hợp Thành có tổng diện tích đất tự nhiên là 68ha, đất sản xuất hàng năm
có 8ha; Có tổng số hộ là 60 hộ với 228 nhân khẩu, dân tộc thiểu số là 11 hộ với 36
nhân khẩu.
1. Thuận lợi.
Có chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của
UBND xã, sự đoàn kết thống nhất trong ban cán sự xóm và sự đồng thuận của bà con

nhân dân. Những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước là cơ sở tiền đề cho sự phấn
đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong kỳ 2017-2020.
2. Khó khăn.
Tình hình thời tiết không thuận lợi, giá cả các mặt hàng đầu tư cho sản xuất,
chăn nuôi tăng cao, sản phẩm bán hàng ra giá thấp nên tất cả ảnh hưởng không nhỏ
đến thu nhập và đời sống của đại bộ phận bà con chúng ta.
Song với tinh thần và ý chí vươn lên khắc phục khó khăn, phát huy những ưu
điểm, dưới sự chỉ đạo của ban cán sự xóm, mặt trận và các đoàn thể cùng với sự nỗ
lực của toàn dân nhiệm kỳ 2017-2020 của xóm đã được nhiều kết quả tốt trên các lĩnh
vực.
B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017-2020
I. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế.
1.1 Về sản xuất nông nghiệp.
a. Trồng trọt:
- Tổng diện tích cây trồng hàng năm là 8 ha, đạt 100% chỉ tiêu NQ, trong đó:
+ Mía là 5 ha đạt 100% chỉ tiêu NQ, NS 60 tấn/ha, SL 300 tấn.
+ Lúa là 1 ha đạt 100% chỉ tiêu NQ, NS 5 tấn/ha, SL 5 tấn.
+ Sắn là 1 ha đạt 100% chỉ tiêu NQ, NS 25 tấn/ha, Sl 25 tấn.
+ Ngô là 1 ha đạt 100% chỉ tiêu NQ, NS 2,5 tấn/ha, Sl 2,5 tấn.
Tổng giá trị thu nhập năm 2019 của trồng trọt: 960 triệu đồng, đạt 100% chỉ
tiêu NQ, tăng 3% so với nhiệm kỳ 2015-2017.
b. Chăn nuôi:
- Ban cán sự xóm đã động viện bà con nhân dân chú trọng phát triển chăn nuôi
gia súc, gia cầm nhằm tăng nguồn thu nhập cho gia đình, đồng thời làm tốt công tác


phòng trừ dịch bệnh đầy đủ cho gia súc, gia cầm. Không sử dụng chất cấm trong chăn
nuôi, đề phòng cao cho dịch tả lợn Châu Phi.
-Tổng đàn Trâu 35 con, đạt 80% chỉ tiêu NQ, tăng 17 con so vơi cuối nhiệm kỳ
2015-2017.
-Tổng đàn Bò 75 con, đạt chỉ tiêu 100% NQ, giảm 26% so với cuối nhiệm kỳ
2015-2017.
-Tổng đàn gia cầm là 2500 con, đạt 100% chỉ tiêu NQ, tăng
% so với cuối
niệm kỳ 2015-2017.
-Tổng giá trị thu nhập năm 2019 từ chăn nuôi là: 6 tỷ 775 triệu đồng, đạt
102% chỉ tiêu NQ, tăng 4,3% so với cuối nhiệm kỳ 2015-2017.
1.2: Lâm nghiệp:
- Chăm sóc và bảo vệ tốt 60 ha rừng trồng keo.
Năm 2019 có thu nhập từ Lâm nghiệp: 800 triệu đồng, đạt 100% cchỉ tiêu NQ,


tăng 12% so với cuối nhiệm kỳ 2015-2017.
1.3. Ngành nghề dịch vụ và các khoản thu nhập khác:
Có chủ trương đường lối chính sách của Đảng nhà nước, cơ chế mở cửa tạo
điều kiện thuận lợi cho nhân dân mạnh dạn đầu tư cho việc làm ăn, mua sắm phương
tiện, tạo ra việc làm có thu nhập cho gia đình.
Hiện nay xóm có 4 lao động đang làm việc ở nươc ngoài và 36 lao động làm ăn
ở trong tỉnh và tỉnh thành khác trong cả nước.
-Thu nhập từ ngành nghề,dịch vụ và các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp 20 tỷ
400 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu NQ, tăng 20% so với cuối nhiệm kỳ 2015-2017.
* Tổng thu nhập cả năm 2019 là 31 tỷ 935 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu NQ,
tăng 20% so với cuối nhiệm kỳ 2015-2017. Bình quân đầu người năm 2019 là
48.000.000 đồng/ người/ năm = 3.400.00 đồng/người/tháng, đạt 100% chỉ tiêu NQ,
tăng 20% so với cuối nhiệm kỳ 2015-2017.
1.3. Về xây dựng cơ sở vật chất – XD nông thông mới:
Đã huy động 150 ngày công lao động tu sửa đường giao thông có chiều dài
1500m, với 300m³ đất , đá, cát sỏi, có tổng giá trị thành tiền trên 22 triệu 500 ngàn
đồng.
1.4. Về thu – chi tài chính:
Ban cán sự xóm thực hiện tốt công tác thu nộp thuế quỹ và các khoản đóng góp khác
đúng quy định của Nhà nước và địa phương.
+Tổng thu năm 2017: 27.500.00 đồng. Nộp lên xã 9.786.000 đồng.
Chi hoạt động xóm: 7.740.000 đồng, chi XDCB: 10.000.000 đồng.
+Tổng thu năm 2018: 28.000.000. Nộp lên xã 9.786.000 đồng.
Chi hoạt dộng xóm: 10.000.000 đồng, chi XDCB: 7.000.000 đồng.
+Tổng thu năm 2019: 200.000.000 đồng. Nộp lên xã 876.000 đồng
Chi hoạt động xóm: 10.000.000 đồng, chi XDCB: 3.000.000 đồng.
2. chỉ đạo phát triển văn hóa, xã hội:
2.1. Về xây dựng đời sống văn hóa, phong trào văn hóa.


-Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng theo nếp sống mới đã và
đang phát huy tích cực với truyền thống thôn văn hóa cấp huyện thực hiện tốt phong
trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư thực hiện tốt về nếp sống văn
minh trong việc cưới ,tang, lễ hội đang được duy trì, tiếp tục phát huy các phong trào:
Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.
-Gia đình văn hóa đạt 51%, tăng 12% so với cuối niệm kỳ năm 2015-2017; gia
đình thể thao đạt 13%, tăng 1,2% so với cuối nhiệm kỳ 2015-2017.
-Tỷ lệ hộ nghèo: 0.5%, giảm 1,8% so với cuối niệm kỳ năm 2015-2017; hộ
khá, giàu: 10%; hộ trung bình: 35%, hộ cận nghèo 50%.
-Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng: 8%.
-Hàng năm 100% trẻ em đến độ tuổi được đi học, học sinh giỏi các cấp và đậu
đại học, cao đẳng hàng năm đều tăng. 100% trẻ em được tiêm vac-xin, vitamin phòng
bệnh. 100% bà mẹ mang thai dược tiêm phòng. Thực hiện tốt công tac DS KHHGĐ,
trong nhiệm kỳ có 1 cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên.
-Về phương tiện nghe nhìn, thông tin liên lạc: 95% hộ có phương tiện nghe,
nhìn (Tivi, radio), 100% hộ có điện thoại.
-Về văn nghệ, thể thao: Xóm có 01 đội văn nghệ, 01 dội bong chuyền nam và
01 đội chuyền nữ, 01 dội bóng đá nam luôn duy trì tập luyện, thi đấy giải và giao lưu
với đội bạn nhận dịp lễ tết.
2.2. Về chính sách xã hội:
-Ban cán sự xóm luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ
nguồn. Hàng năm đến ngày lễ tết ban cán sự đều tổ chức thăm tặng quà cho các đối
tượng chính sách, tổ chức tốt ngày TBLL 27/7.
-Tham gia và thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, nạn
nhận chất độc màu da cam, người khuyết tật và trẻ mồ côi… với tổng số tiền là:
2.000.000 đồng.
-Đời sống nhân dân cơ bản được ổn định. Chính sách được quan tâm đúng đối
tượng. Nhiều hộ gia đình được vay vốn sản xuất, vay vốn HSSV của ngân hàng chính
sách và ngân hàng nông nghiệp với số tiền vay 2 tỷ đồng.
2.3. Về môi trường:
Đây là chủ trương lớn nhằm bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, ban cán sự đã làm
tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân có ý thức tự giác chấp hành tốt chủ
trương chính sách về công tác môi trường như việc thu gom rác thải, làm nhà vệ sinh
tự hoại, giữ vệ sinh chung trên địa bàn sinh sống trong nhiệm kỳ qua toàn xóm có
100% hộ gia đình có công trình vệ sinh hợp vệ sinh, 60% gia đình có công trình nước
hợp vệ sinh, 100% các gia đình thực hiện tốt việc thu gom rác thải.
3. Về Quốc phòng – An ninh:
-Trong nhiệm kỳ qua nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo tốt của ban cán sự xóm nên an
ninh chính trị luôn được ổn định, không xảy ra các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn
giao thông. Ban cán sự xóm luôn nâng cao cảnh giac, tuyên truyền các chủ trương
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của thôn xóm.


Quan tâm củng cố mạng lưới công tác an ninh, bảo vệ. Tổ hòa giải kịp thời ngăn chặn
và giải quyết lịp thời các vụ việc xảy ra không để đơn thư vượt cấp. Xây dựng và
triene khai thực hiện quy ước, hương ước của thôn xóm theo phương châm dân biết,
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
-Thực hiện nghiêm túc công tác quân sự, dảm bảo số lượng và chất lượng huấn
luyện, số lượng tuyển quân tại xã, huyện. Trong nhiệm kỳ có 3 thanh niên lên đường
nhập ngũ.
-Trong nhiệm kỳ xẩy ra 2 vụ việc đã giải quyết hòa giải tạo xóm, không có đơn
thư vượt cấp.
II. Về lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền, mặt trận đoàn thể nhân
dân.
1. Công tác chính quyền.
- Trong nhiệm kỳ ban cán sự xóm bám sát để chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực
phát triển kinh tế, An ninh Quốc phòng, an toàn xã hội, thực hiện quy ước, hương ước
của xóm. Ban cán sự xóm đã đề ra các giải pháp phù hợp để điều hành, thực hiện
nhiệm vụ được giao.
2. Công tác Mặt trận, các đoàn thể:
- Ban công tác Mặt trận đã phối hợp cùng với ban cán sự xóm thực hiện tốt
nhiệm vụ vận động nhân dân thực hiện cac nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm
nghèo, phát triển các phong trào văn nghệ, thể thao, tham gia tốt các cuộc vận động
như ủng hộ người nghèo, biên giới hải đảo,…, đẳ biệt là việc tổ chức ngày đại đoàn
kết toàn dân.
- Hội nông dân: 50 hội viên (tỷ lệ tập hợp 100%) luôn phối hợp tuyên truyền
đến hội viên áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình,
tham gia các lớp tập huấn chuyển giao công nghệ, kỹ thuật sản xuất. Nuôi trồng các
cây, con phù hợp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
- Chi đoàn thanh niên 21 thành viên (tỷ lệ tập hợp 90%) sinh hoạt đúng quy
định và Thực hiện tuổi trẻ sáng tạo, xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực phát triển kinh
tế. Đưa phong trào văn nghệ, thể thao vào hoạt động thường xuyên. Thực hiện tốt
việc giáo dục, giúp đỡ thiếu niên nhi đồng.
- Hội Cựu chiến binh: 5 thành viên (tỷ lệ tập hợp 100%) luôn phát huy được
tính năng động của tổ chức, nêu cao tính chất anh bộ đội Cụ Hồ, chấp hành tốt chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau làm kinh
tế, xóa đói giảm nghèo, xay dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình đạt hiệu quả cao.
- Chi hội phụ nữ: 42 hội viên (tỷ lệ tập hợp 100%) sinh hoạt định kỳ, thu hút
hội viên tham gia đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nuôi con
khỏe, dạy con ngoan, thực hiện tốt chính sách DS KHHGĐ, tham gia văn nghệ, thể
dục, thể thao, thực hiện tốt phòng trào “5 không 3 sạch”.
- Hội người ca tuổi: 21 hội viên (tỷ lệ tập hợp 100%) luôn gương mẫu trong
sinh hoạt, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao duy trì tốt câu lạc bộ thể dục
dưỡng sinh, các cụ thường xuyên động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương


chính sách của Đảng, nhà nước và địa phương “ với tinh thần thi đua tuổi cao nêu
gương sáng”, người cao tuổi trong xóm phấn đấu thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp
nghĩa, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tích cực đi đầu
phong trào xây dựng nông thôn mới.
4.Tồn tại và nguyên nhân:
-Tồn tại
+ Chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn chậm,chưa có mô hình kinh tế điển hình.
+ Việc thu nộp các loại quỹ hàng năm chưa đầy đủ,một số còn chậm.
-Nguyên nhân
+ Thời tiết diễn biến phức tạp.
+ Giá cả vật tư ssanr xuất cao,giá hàng nông nghiệp thấp.
+ Sự phối hợp các đoàn thể chưa đồng đều.
+ Quần chúng nhân dân chưa nhanh nhạy, chưa nắm kịp thời các chủ trương
nên việc sản xuất đôi lúc còn phó mặc cho thiên nhiên đã dẫn tới năng suất,chất lượng
chưa cao.
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU NHIỆM KỲ 2020 – 2022
I.Mục tiêu chính.
1.Phấn đấu cuối nhiệm kỳ có tổng thu nhập 33 tỷ 500 triệu đồng trong đó: Thu
Từ trồng trọt 1 tỷ 500 triệu đồng, chăn nuôi 8 ty 500 triệu đồng, Lâm nghiệp 900 triệu
đồng, ngành nghề dịch vụ và các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp 22 tỷ 500 triệu đồng.
2. Phấn đấu thu nhập bình quân cuối nhiệm kỳ: 42.000.000 đồng/người/năm =
3.500.000 đồng/người/tháng.
3. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm là 8ha.
4. Tăng đàn gia súc, gia cầm hàng năm từ 20-30%.
5. Dân số: Phấn đấu không có cặp vợ chồng sinh con thứ ba, không có tình
trạng tảo hộn.
6. Môi trường trong thôn phải đảm bảo vệ sinh theo quy định.
7. Gia đình văn hóa: tăng 20% trở lên, gia đình thể thao tăng 20% trở lên.
8. Hộ nghèo: Phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống 0,25%.
9. Các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
* Giải pháp chủ yếu
I. Chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, Quốc phòng.
1. Về nông nghiệp, lâm nghiệp.
a) Trồng trọt:
- Tăng cường đầu tư thâm canh, tăng vụ. Đưa các loại cây giống mới có năng
suất cao vào sản xuất.
- Ổn định diện tích trông mía và các loại cây trồng khác .
- Tăng cường sản xuất các loại cấy ngắn ngày có giá trị kinh tế cao.


- Diện tích một số cây trồng chủ yếu: Lúa 1ha, Ngô 1ha, Sắn 2 ha, Mía 5 ha.
b) Chăn nuôi.
- Đa dạng hóa các hình thức chăn nuôi, chú trọng chăn nuôi các loại có thể
mạnh như Trâu, Bò, Lợn sinh sản, Lợn thịt, Gà.
- Phấn đấu có tổng đàn trâu 30 con, đàn Bò 70 con, gia cầm 3000 con.
c) Lâm nghiệp.
- Chăm sóc, phát triển diện tích rừng hiện có 50ha.
2. Về giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ bản.
- Chú trọng tu sửa các tuyến đường làng, đường nội đồng, kiến tạo để có 1 sân
vui chơi thể thao.
- Vận động nhân dân đóng góp tiền tu sửa, nâng cấp hội trường xóm.
3. Về tài chính.
- Tăng cương chỉ đạo quản lý tài chính theo luật ngân sách nhà nước.
- Thu và chi đầy đủ, kịp thời theo quy ước của xóm.
- Đôn đốc, chỉ đạo thu, nộp lên xã đầy đủ, đúng kế hoạch của các loại quỹ được
giao.
4. Về văn hóa xã hội.
- Về giáo dục: Ban cán sự xóm và các ban ngành đoàn thể phối hợp với các
nhà trường huy động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường. Quan tâm, động viên học
sinh có hoàn cảnh khó khăn để không có trường hợp học sinh bỏ học giữa chừng.
- Về Y tế: Tuyên truyền, vận động nhân dân mua thẻ bảo hiểm xã hội tự
nguyện, BHYT. Phối hợp thực hiện tốt chương trình tiêm chủng vac-xin,uống vitamin
phòng bệnh theo kế hoạch của trạm y tế xã.
- Công tác DS KHHGĐ thực hiện tốt các công tác chính sách về DS KHHGĐ,
không có tình trạng tảo hôn.
5. Về môi trường.
Tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt cac chủ đề về môi trường như thu
gom thác thải đúng ngày, đúng địa điểm. tăng cường công tác tuyên truyền để các hộ
dân trong xóm xây dựng hệ thống nước sạch, làm công trình hợp vệ sinh, giữ gìn vệ
sinh chung khi chăn nuôi và xả nước thải.
6. Về thực hiện chính sách xã hội.
- Quan tâm đến đời sống nhân dân, đặc biệt là các đối tượng hưởng chính sách
của Nhà nước, các đối tượng neo đơn, tàn tật,… Đảm bảo thực hiện công bằng đúng
đối tượng.
7. Về công tác An ninh – Quốc phòng.
a) Quốc phòng:
Chủ động nắm bắt các đối tượng trong độ tuổi dự bị, động viên nhập ngũ để
đảm bảo số lượng cũng như chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, số lượng tuyển
quân hàng năm.
b) An ninh:


Tăng cường phổ biến pháp luật đến toàn dân như luật an toàn giao thông, giữ
vững an ninh chính trị. Tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội và duy trì hoạt
động của tổ hòa giải, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra, không để đơn thư vượt
cấp.
8. Công tác chính quyền mặt trận đoàn thể.
- Ban cán sự xóm bám sát các Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực
phát triển kinh tế, An ninh – Quốc phòng, an toàn xã hội.
- Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao vào các ngày lễ kỷ niệm.
- Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tích cực tuyên truyền hội viên
của mình thực hiện tốt xây dựng phong trào tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao
động, sản xuất, xóa đói, giảm nghèo phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh.
Trên đây là nhưng kết quả đạt được và những mặt tồn tại, hạn chế nhiệm kỳ
2017-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022 của ban cán sự xóm Hợp Thành.
Nơi nhận:
- UBND xã Tam Hợp
- Ban cán sự xóm Hợp Thành
- Lưu

TM Ban cán sự xóm
Xóm trưởng

Nguyễn Tất HảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×