Tải bản đầy đủ

tro chuyen ve che tn

I. HĐ 2 : PTNT - KPKH

Trò chuyện với trẻ về Chè Thaí
Nguyên
1. Mục đích yêu cầu:
-Trẻ biết Thái Nguyên là Thủ đô gió ngàn, vùng đất
nổi tiếng với sản phẩm chè
- Trẻ biết Thái Nguyên có nhiều di tích lịch sử (ATKĐịnh Hóa), danh lam thắng cảnh đẹp, khu du lịch
nổi tiếng Hồ Núi Cốc, nhiều món ăn ngon.
- Trẻ biết tháng 11 diễn ra Lễ hội Chè quốc tế Thái
Nguyên lần thứ nhất
- Biết cả nớc đang chuẩn bị và đón chờ cho ngày lễ
đó và các hoạt động diễn ra trong ngày lễ
2. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh về ngày lễ
- Bút màu, phấn, giấy
3. Cách tiến hành:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
* Hoạt động 1:
- Cho trẻ hát: Quê hơng em

- Trẻ hát
- Bài hát con vừa hát nói về tình
- Yêu mến Quê hơng
cảm của bé nh thế nào đối với quê
hơng?
- cảnh quê hơng:
+ Trong bài hát nói lên điều gì ?
đồng lúa xanh, núi
rừng, hàng cây
- Mấy ngày nay con thấy trên ti vi
-Ngày hội chè Thái
đang nói đến sự kiện gì?
Nguyên
- Con có lễ hội Chè Thái Nguyên đợc diễn ra vào thời gian nào
- Tháng 11 năm 2011
không?
+ Có bạn nào đợc đến thăm vùng
- Trẻ kể
chèThái Nguyên cha?
Vậy hôm nay cô và các con sẽ đến - Trẻ xem


thăm vùng chè Thái Nguyên qua
hình ảnh thật sinh động nhé !
- Cho trẻ xem hình ảnh trên màn
chiếu
- Con vừa đợc xem những hình
ảnh gì?
- Con thấy không khí trong những
hình ảnh đó nh thế nào?
- Tại sao lại tng bừng náo nhiệt nh
vậy?
- Có những hoạt động gì diễn ra?
- Thái Nguyên trong những ngày
này đợc trang trí nh thế nào?
- Tại sao lễ hội lại đợc tổ chức ở
Thái Nguyên mà không tổ chức ở
nơi khác?
- Con nhìn thấy những di tích
nào qua hình ảnh vừa xem?


- Con thấy phong cảnh vùng đất
chè nh thế nào?
- Các sản phẩm chè đặc trng nhất
đợc trng bày ở đâu?
- Khu trng bày các sản phẩm chè
con thấy có gì?
- Tổ chức mít tinh ngày lễ hội chè
diễn ra ở đâu?
- Đờng phố và các sân khấu tổ
chức đại lễ đợc trang trí nh thế
nào?
- Đó là những hình ảnh chuẩn bị
cho ngày lễ hội chè diễn ra vào
tháng 11, chào mừng kỉ niệm 180
năm thành lập tỉnh Thái Nguyên

- Trẻ kể
- Tng bừng náo nhiệt
- Chuẩn bị cho lễ hội
chè tại Thái Nguyên
- Diễn văn nghệ,
múa,
- Lộng lẫy
- Thái Nguyên nổi
tiếng là đất chè
- ATK Định Hóa, Đền
thờ Đội Cấn.....
- Trẻ tự nói
- Các hội chợ, tiệc mời
trà...
- Trẻ tự nói
- Trẻ tự nói
- Trang hoàng lộng
lẫy

- Thái Nguyên là thủ
đô gió ngàn, vùng


- Tại sao cả nớc lại hớng về lễ hội đất chè nổi
chè Thái Nguyên nh vậy?
của cả nớc
* Hoạt động 2: Trải nghiệm
- Con nói suy nghĩ của mình về
ngày lễ hội chè Thái Nguyên?
- Con sẽ làm gì để chào mừng
ngày lễ lớn của tỉnh Thái Nguyên?
- Cho trẻ chơi ngày hội hóa trang
chào mừng lễ hội chè Thái Nguyên
và ngày kỉ niệm 180 năm thành
lập tỉnh Thái Nguyên
- Cho trẻ vẽ tranh về lế hội chè Thái
Nguyên
* Hoạt động 3:
- Biểu biễn văn nghệ chào mừng
ngày lễ hội
chè Thái Nguyên

- Trẻ nói
- Trẻ kể
- Trẻ nặn
- Trẻ vẽ

- Trẻ hát múa

tiếngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×