Tải bản đầy đủ

bài thuyết trình công nghệ 10 thực hành

Chào mừng thầy(cô) và các bạn đến với
bài thuyết trình của nhóm
NAME

TREY


Doanh nghiệp nhỏ
Các lĩnh vực kinh doanh thích hợp với doanh nghiệp
nhỏ

TRE
Y
research


a) Hoạt động sản xuất
•hàng
Sản hoá:
xuất các mặt
hàng lương thực, thực

phẩm.
• Sản xuất các mặt
hàng công nghiệp tiêu
dùng.

Liên hệ với thực tế ở địa
phương?

TREY


Thu hoạch lúa ở
Đồng bằng Sông
Cửu Long

Sản xuất lương thực ở Bắc

TREY


Ảnh mây tre
đan

Ảnh một phân xưởng
may

TREY


b) Các hoạt động mua, bán hàng
hoá:

- Đại lí bán hàng.
- Bán lẻ hàng hoá
tiêu dùng.

Điểm bán lẻ hàng tiêu dùng

 


TREY

6


Một số hình ảnh về các
cửa hàng bán lẻ hàng tiêu
dùng

TREY


c) Các hoạt động dịch vụ:
- Dịch vụ internet phục vụ
khai thác thông tin, vui chơi
giải trí
- Dịch vụ bán, cho thuê
sách, truyện…
- Dịch vụ sửa chữa.
- Các dịch vụ khác.

TREY


Dịch vụ
internet
Dịch vụ
internet

TREY

9


Large image

Dịch vụ sửa chữa xe máy

TREY


Dịch vụ sửa chữa điện
thoại

Add a footer

TREY


Thank
You
nguyenhieu

+84**********

hieu6280@gmail.com

google Research

TREY

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×