Tải bản đầy đủ (.pdf) (32 trang)

báo cáo thực tập CÔNG TY TNHH vận tải và THƯƠNG mại NAM LONG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (718.04 KB, 32 trang )

1

LỜI CẢM ƠN
Với lòng biết ơn sâu sắc, Em xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô trường Đại
Học Đại Nam nói chung, các Thầy Cô khoa Kế toán nói riêng, những người đã tận tụy
dạy dỗ truyền đạt cho em những kiến thức vô cùng quý giá, không chỉ về lĩnh vực
chuyên môn mà còn là tấm gương về sự tận tụy, nhiệt tình trong công việc trong thời
gian qua. Các Thầy Cô đã tạo điệu kiện cho em trang bị những kiến thức làm hành trang
vững chắc tự tin bước trên con đường tương lai.
Đặc biệt em xin cảm ơn Cô Trần Thị Lan Phương, người trực tiếp hướng dẫn và
chỉ bảo tận tình, bổ sung kiến thức còn hạn chế của em giúp em hoàn thành tốt khoá
luận tốt nghiệp.
Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc, các Anh, Chị trong Phòng Kế toán
Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Longđã tận tình hướng dẫn, truyền đạt những kinh
nghiệm thực tế trong công việc. Cảm ơn các Anh, Chị đã không tiếc thời gian, tạo mọi
điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành công việc của mình.
Trong giới hạn thời gian thực hiện khoá luận mà kiến thức thì vô cùng rộng lớn
nên bài viết không tránh khỏi những sai sót, em rất mong được sự thông cảm và tận tình
góp ý của Quý Thầy cô và Quý Công ty để giúp em ngày một hoàn thiện hơn và vững
vàng, tự tin trong công tác chuyên môn sau này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Ngàytháng

Sinh viên thực hiện
năm

2016


2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BHTN:
BHXH:
BHYT:
CP:
CPBH:
CPQLDN:
CPTC:
DTBH:
DTHĐTC:
DTT:
GTGT:
GVHB:
HH:
KH TSCĐ:
KPCĐ:
NSNN:
TK:
TN:
TNDN:
TNHH:
TSCĐ:


Bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Chi phí
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí tài chính
Doanh thu bán hàng
Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu thuần
Giá trị gia tăng
Giá vốn hàng bán
Hàng hoá
Khấu hao tài sản cố định
Kinh phí công đoàn
Ngân sách Nhà nước
Tài khoản
Thu nhập
Thu nhập doanh nghiệp
Trách nhiệm hữu hạn
Tài sản cố định


3

DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Bộ máy quản lý của Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long.................5
Bảng 1.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm năm 2013-2014.................................................7
Bảng 1.2 Tình hình doanh thu vận tải của công ty........................................................9

Bảng 1.3 Bảng giá một số khối lượng vận chuyển......................................................11
Hình 3.1 : Sơ đồ quy trình giao nhận hàng..................................................................26


4

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG
MẠI NAM LONG
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam
Long.
1.1.1 Giới thiệu chung về công ty
 Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long
 Add: Số 8/2/7, đường Tô Hiệu, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.
 Tell: (+84-4) 858 61061
 Mobi: (+84) 987 877 555
 Email: ketoanvtbn@gmail.com
 Website: www.vanchuyennambac.com
Công ty thành lập theo quyết định số 4425/QD-TLDN ngày 23 /04/2012 của
UBND TP.Hà Nội. Và hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0106632369
do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 23/04/2012
Vốn điều lệ: 4.500.000.000đ
Giấp phép kinh doanh số: 0106632369
1.1.2. Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển
Nằm 2008: Công ty thành lập và đặt trụ sở tại: Số 8/2/7, đường Tô Hiệu, P.
Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.
Năm 2009: Công ty bước vào hoạt động ổn định, bắt đầu có lợi nhuận.
Năm 2010: Công ty phát triển ổn định, đang trên đà thu hồi vốn, lợi nhuận tăng
nhiều so với năm trước.5

1.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức và hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải
& TM Nam Long
1.2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty

1.2.1.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý
Tổ chức công tác quản lý trong bất kỳ Công ty nào cũng cần thiết và không thể
thiếu, nó đảm bảo giám sát chặt chẽ tình hình kinh doanh của Công ty.
Để thực hiện tốt chức năng quản lý thì mỗi Công ty cần có một bộ máy tổ
chức quản lý phù hợp. Đối với Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long cũng vậy,
là một Công ty nhỏ nên bộ máy tổ chức quản lý hết sức đơn giản, gọn nhẹ nó phù
hợp với mô hình và tính chất kinh doanh của Công ty. Sau đây là sơ đồ bộ máy
quản lý của Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long
Sơ đồ 1.1: Bộ máy quản lý của Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long
GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC

ĐỘI XE

P. KINH DOANH

P. KẾ TOÁN

P. QL NHÂN SỰ

( Nguồn: Phòng quản lý nhân sự )
1.2.1.2 Các chức năng nhiệm vụ của công ty
Nam Long cũng như mọi Công ty kinh doanh thương mại khác, chức năng chính là

cung cấp dịch vụ vận chuyển từ nhà cung cấp hoặc kho của Công ty tới tay khách
hàng (Công ty xây dựng, các Công ty thương mại khác…). Nam Long đóng vai trò là
cầu nối giữa khách hàng với nhà sản xuất, thực hiện chức năng lưu thông trung chuyển
hàng hóa . Đồng thời Nam Long đóng vai trò là nhà tư vấn sáng suốt cho khách hàng
khi có nhu cầu mua hàng cũng như quá trình luân chuyển của Công ty.


6

1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

Giám đốc: là người phụ trách chung, là đại diện của công ty trước pháp luật,
chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về hoạt động của công ty hoạch định
phương hướng, mục tiêu dài hạn cũng như ngắn hạn cho cả công ty. Giám đốc kiểm
tra, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị, trưởng các đơn vị trực thuộc kịp thời sửa chữa những
sai sót, hoàn thành tốt chức nặng và nhiệm vụ được giao.
Phó giám đốc: là người trợ giúp cho Giám đốc, thực hiện nhiệm vụ cụ thể do
Giám đốc giao hay ủy quyền khi vắng mặt.
Phòng hành chính - nhân sự:
Chức năng trong công ty: động viên toàn bộ cán bộ công nhân viên đoàn kết,
hăng hái say sưa lao động, hoàn thành mọi chức năng nhiệm vụ được giao; có nhiệm
vụ quản lý hồ sơ, lý lịch của cán bộ nhân viên theo phân cấp đúng quy định; tham
mưu và làm thủ tục tiếp nhận cán bộ công nhân viên, đi đến quản lý và giải quyết các
mặt công tác trong công ty có liên quan đến công tác hành chính, quản lý văn thư,
quản lý con dấu theo đúng chế độ quy định, chịu trách nhiệm an ninh, an toàn bên
trong công ty .
Phòng kinh doanh:
Là phòng tham mưu cho Ban giám đốc về kế hoạch kinh doanh, lựa chọn
phương án kinh doanh phù hợp nhất; điều hoà kế hoạch sản xuất chung của công ty
thích ứng với tình hình thực tế thị trường; nghiên cứu ký kết hợp đồng với các đối tác.

Phòng kinh doanh còn có Ban thị trường, theo quy định Công ty TNHH Vận Tải &
TM Nam Long: Các đơn vị thành lập bộ phận thị trường và khai thác chuyên trách tìm
hiểu nghiên cứu thị trường khách du lịch, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác các
sản phẩm, dịch vụ, thương mại phục vụ cho các đơn vị kinh doanh của công ty.
Nhiệm vụ chính của Ban thị trường công ty: Định hướng thị trường, tìm hiểu
các hoạt động thị trường trên các phương tiện thông tin đại chúng (quảng cáo trên báo
đài, TV…website); Xúc tiến việc tiếp cận và khai thác thị trường các sản phẩm dịch


7

vụ du lịch, xe ô tô, khách sạn, du lịch quốc tế, xuất nhập khẩu, vé máy bay và các dịch
vụ khác để phục vụ kinh doanh của các đơn vị trong công ty; Đội xe: thực hiện lái xe,
rửa xe, sửa xe theo nhiệm vụ được giao, với tinh thần làm việc có trách nhiệm cao.
Ngoài trụ sở chính, công ty còn có các chi nhánh tại Hà Nội và Sài Gòn, các chi
nhánh này đều chịu sự quản lý trực tiếp của Ban giám đốc
1.3 Tình hình kinh doanh tại công ty
1.3.1 Các hàng hóa dịch vụ hiện tại công ty

- Dịch vụ chở hàng thuê uy tín, giá rẻ
- Cho thuê xe tải nhỏ chở hàng, chuyển nhà
- Dịch vụ vận tải hàng hóa Bắc Nam giá rẻ
- Dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Bắc vào Nam
- Vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa
- Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
- Vận chuyển ô tô, xe máy bằng tàu hỏa
- Dịch vụ vận tải quốc tế
- Dịch vụ vận tải hàng đi Châu Âu
- Dịch vụ vận tải hàng đi Mỹ
- Dịch vụ vận tải hàng đi Trung Quốc

- Dịch vụ vận tải đa phương thức
1.3.2. Tình hình tiêu thụ những năm gần đây
Bảng 1.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm năm 2013-2014
ĐVT: 1.000 đồng

STT

1

Chỉ tiêu

Doanh thu

Năm 2013

8.184.066

2014

19.956.791

Chênh lệch
Tuyệt đối ±
11.772.725

Tương đối
(%)
143,858

4.910.440
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận sau
2.121.958
thuế
( Nguồn: Phòng tài chính kế toán )

2
3

11.974.075
1.192.769

7.063.635
-929.189

2,43849341
-43,79

Doanh thu thuần năm 2014 cao hơn rất nhiều so với năm 2013, chênh lệch 11.772.725
nghìn đồng tương ứng với 143,85%, tuy nhiên lợi nhuận thuần lại tăng tỷ lệ bằng một nửa
doanh thu. Do đó, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu lại thấp hơn so với năm 2013, chỉ tiêu này
cho biết với một đồng doanh thu sẽ tạo ra 0,06 đồng lợi nhuận. Điều này có thể nói tình
hình doanh thu vận tải của doanh nghiệp chưa được tốt, dịch vụ nhiều nhưng lợi nhuận
thu về không được nhiều.
Dịch vụ vận chuyển chủ yếu của công ty là vận tải nội địa. Nguyên nhân là do công ty
đang mở rộng thị trường sang thị trường vận chuyển quốc tế nên phát sinh nhiều đơn hàng
hàng từ nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh khác cũng đã biết đến và sử dụng dịch vụ tại công

ty. Đây là một dấu hiệu đáng mừng chứng tỏ công tác marketing của doanh nghiệp đã có
hiệu quả.


9
Bảng 1.2 Tình hình doanh thu vận tải của công ty
ĐVT: 1.000 đồng

Sản phẩm

Năm 2013

So sánh
+/-

Năm 2014

%

Dịch vụ vận
tải đường sắt

3.292.450

40,23

6.018.968

30,16


2.726.518

82,81

Vận tải
đường biển

2.505.143

30,61

10.126.076

50,74

7.620.933

304,21

Dịch vụ vận
tải đường bộ

2.386.474

29,16

3.811.747

19,1


1.425.273

59,72

Tổng

8.184.067

100

19.956.791

100

11.772.724

144

( Nguồn: Phòng tài chính kế toán )
Nhận xét: Cơ cấu dịch vụ vận tải của Công ty có sự thay đổi trong hai năm 2013 và năm
2014. Năm 2013, dịch vụ được sử dụng nhiểu nhất được dịch vụ vận tải đường sắt , tiếp đó
là vận tải đường biển và dịch vụ vận tải đường bộ. Vận tải đường sắt lớn nhất vì có lượng
khách chủ yêu là doanh nghiệp sản xuất hàng hóa như hóa chất, vật tư xây dựng, vật tư sản
xuất.. cần vận chuyển hàng hóa từ nam- bắc và ngược lại tại thời điểm này. Tuy nhiên sự
chênh lệch là không nhiều, tỷ lệ tiêu thụ xấp xỉ nhau. Sang năm 2014 thì đã có sự thay đổi,
vận tải đường biển được sử dụng nhiểu hơn 50% trong tổng số doanh thu dịch vụ khách hàng
sử dụng tại công ty ( chiếm 50,74%) và vẫn còn có xu hướng đang tăng. Nguyên nhân là khi
mở rộng lĩnh vực dịch vụ vận tải thì nhiều khách hàng đa số đều là các doanh nghiệp sản xuất
hàng hóa như hóa chất, vật tư xây dựng, vật tư sản xuất.. cần vận chuyển hàng hóa từ nam- bắc
và ngược lại. Hơn nữa khách hàng cũng mở dần sản xuất nên lượng vật tư vận chuyển nhiều.

Chi phí vận tải đường biển lại rẻ nên đã kích thích dịch vụ vận chuyển của khách hàng

1.3.3 Chính sách sản phẩm - thị trường
- Các loại dịch vụ vận tải bao gồm dịch vụ vận tải đường bộ, biển và đường sắt. Các
dịch vụ của công ty sử dụng để vận tải hàng hóa cho khách hàng . Dịch vụ mà công
ty đang làm chủ yếu là dịch vụ vận chuyển đường sắt nên khách hàng của công ty là
khách hàng cả miển bắc và miền nam và chỉ duy nhất khách hàng nội địa. Thị
trường hoạt động rộng lớn. Khách hàng chủ yếu là các công ty sản xuất họ có nhu
cầu vận chuyển tất cả các loại hàng hóa như: hàng tiêu dùng (bánh kẹo, rượu bia,
hóa mỹ phẩm…), các loại hàng điện tử, vải vóc quần áo, nguyên liệu sản xuất, máy
móc, vật tư…Khối lượng vận chuyển từ vài trăm kg đến hàng chục tấn .. Tuy nhiện
lượng khách này chỉ đảm bảo tính ổn định về lượng hàng hóa cần chuyển trong
tháng. Lượng khách hàng mang lại hiệu quả về lợi nhuận là những khách hàng có
nhu cầu chuyển nhà , chuyển đồ văn phòng.. lượng khách hàng này không chuyển

9


10
thường xuyên tuy nhiên họ lại không cân đối nhiều đến khoản chi trả chi phí cho
công ty.

Hình 1.1. Hình ảnh vận chuyển hàng hóa cho khách hàng
Do năm 2014 bắt đầu đầu tư thêm nhiều phương tiện vận chuyển ô tô mới nên chi phí giá
vốn hàng bán tăng cao dẫn đến doanh thu tăng khá cao nhưng vẫn bị kéo xuống một
phần khá mạnh. Phương pháp định giá kết hợp theo hướng chi phí và hướng thị trường.
Công ty vừa định giá theo chi phí cộng thêm phần lợi nhuận mong muốn nhưng cũng tham
khảo của các công ty đối thủ sau đó điều chỉnh giá của mình để có thể cạnh tranh được với
đối thủ
Giá của sản phẩm được tính theo kích cỡ, chủng loại và theo số lượng của hàng hóa cần

vận chuyển Đối với những hàng hóa có số kg 300kg mà lớn hơn 1 khối sẽ quy chuẩn theo
tính hàng kg và ngược lại sẽ tính theo quy chuẩn hàng khối. Phương pháp định giá bán của
sản phẩm sẽ được căn cứ trên giá vốn và tỷ lệ lợi nhuận doanh thu trên giá vốn và được xây
dựng cho riêng từng khách. Đối với khách hàng là doanh nghiệp thì tỷ số này sẽ được nâng
cao khoảng 50% so với giá vốn còn đối với khách hàng là cá nhân sẽ xây dựng cao hơn từ
70-80% giá vốn tùy theo sự đánh giá tâm lý khách hàng đối với nhân viên bán hàng. Bảng
giá được tính như sau và khi đơn đặt hàng nhiều sẽ được chiết khấu dựa trên số lượng đơn
đặt hàng. Chính sách chiết khấu chỉ được áp dụng cho các doanh nghiệp vận chuyển nhiều
hoặc với cá nhân nào có số lượng vận chuyển tại công ty . Phương pháp định giá được xây
dựng như sau:

10


11
Đối với đường sắt : Căn cứ trên giá vốn mà nhà tàu đường sắt Việt Nam quy định đối với
hàng khối là 300.000 vnđ / khối đối với hàng kg sẽ được đơn giá 1.000đ/ kg. Căn cứ vào số
lương hàng của khách hàng mà nhân viên xây dựng giá thành cho khách hàng với mức nhỏ
nhất là 120% giá vốn.
Đối với đường bộ: Căn cứ vào chi phí xăng xe và chi nhân công lái xe đơn giá xây dựng cho
xe tải đường bộ sẽ là 130% chi phí lương nhân viên + chi phí nhiên liệu
Định mức xăng cho xe 1.25 tấn đi đường bằng:
Công thức tính tiêu thụ nhiên liệu cho một chuyến xe

Áp dụng công thức: Mc = K1. L/100 + K2 . P/100 + nK3
Trong đó: - Mc: Tổng số nhiên liệu được cấp cho 1 chuyến xe (lít);
- K1: Định mức kỹ thuật (lít/100 km);
- K2: Phụ cấp có tải, có hành khách (lít);
- K3: Phụ cấp phải dừng đỗ để xếp, dỡ (khi có hàng, có hành khách);
- L: Tổng quãng đường xe chạy (có chở hàng và không chở hàng) sau khi đã quy đổi ra

đường cấp 1 (km);
- P: Tổng khối lượng hàng hóa luân chuyển tính theo (T.km) hoặc (HK.km) sau khi đã quy
đổi ra đường loại 1;
- n: Số lần xếp dỡ hàng hóa hoặc số lần dừng đỗ xe (trên 1 phút)
Bảng 1.3 Bảng giá một số khối lượng vận chuyển

Khối

Ga Sóng Thần Ga Giáp Bát – Ga Giáp Bát – Ga Giáp Bát –

lượng

– Ga Giáp Bát

Nội thành HN

Bình Giang, Hải Thuận
Dương

1 – 2m3
2- 3 m3
3 – 5m3
5- 8m3
8 – 10 m3

520.000đ/m3
480.000đ/m3
450.000đ/m3
430.000đ/m3
420.000đ/m3


400.000đ/xe
chở

800.000đ/

Thành,

BN
xe 700.000đ/ xe 1,2

được chở được 6,5 m3 tấn

6,5m3
( Nguồn: Phòng tài chính kế toán )
Chính sách xúc tiến bán

(xe 1,2 tấn)

- Chính sách quảng cáo: Công ty hầu như chỉ quảng cáo sản phẩm của mình trên trang
web riêng của công ty http://vanchuyennambac.com/ của hoặc sử dụng catalog những
sản phẩm của công ty. Cùng với quảng cáo trên web công ty thì còn có chiến lược
SEO từ khóa
STT

1

Tên từ khóa
dịch vụ vận tải


Link bài viế t tìm kiế m
http://vanchuyennambac.com/

11

Số lầ n tìm
kiế m
1170


12
2

vận chuyển hàng hóa bắc nam

3

vận chuyển đường sắt

4
5

vận chuyển bắc nam

6

van chuyen duong sat

7


xe tải nhỏ chở hàng

8

thuê xe tải nhỏ

9

cần thuê xe tải

10

dịch vụ chở hàng thuê

11

cho thuê xe tải giá rẻ

dịch vụ vận tải hàng hóa

http://vanchuyennambac.com/
http://vanchuyennambac.com/vanchuyen-duong-sat-bac-nam/
http://vanchuyennambac.com/

5510

http://vanchuyennambac.com/
http://vanchuyennambac.com/vanchuyen-duong-sat-bac-nam/
http://vanchuyennambac.com/cho-thuexe-tai-nho-cho-hang/
http://vanchuyennambac.com/cho-thuexe-tai-nho-cho-hang/

http://vanchuyennambac.com/cho-thuexe-tai-nho-cho-hang/
http://vanchuyennambac.com/cho-thuexe-tai-nho-cho-hang/
http://vanchuyennambac.com/cho-thuexe-tai-nho-cho-hang/

3150

( Nguồn: Phòng tài chính kế toán )
Web của công ty được dùng quảng cáo cho các từ khóa về vận chuyển, vận chuyển giá rẻ,
vận chuyển đường sắt

12

3780
2330

2120
7200
5700
3000
2160
1960


13

- Các chương trình khuyến mại: hiện tại doanh nghiệp có chương trình khuyến mại như
mừng ngày tết ấm lịch, dịp ngày lễ 30/4-1/5 để kích cầu người tiêu dùng sử dụng dịch vụ
của công ty. Qua các đợt quảng cáo này nguồn lợi thu về cũng khá hơn và lượng viwer
của khách hàng trên web nhiều lên. Nhằm thúc đẩy thứ hạng web của công ty trên hệ
thống google mạnh hơn.

Doanh số thu được qua 3 tháng trong năm 2015
STT

Sản phẩm hàng hóa

Tháng 10

Tháng 11

1

Dịch vụ chuyển nhà

80.808.960

96.970.752

2

69.444.000

95.332.800

67.096.640

68.515.968

4

Dịch vụ xe tải

Dịch vụ hàng hóa Bắc Nam
Dịch vụ hàng hóa NamBắc

5

Dịch vụ vận chuyển xe máy

3

119.843.920 131.812.704
82.728.960

13

96.874.752

Tháng 11/ th

Tháng 12 Số tiền
%
130.243.72
8
16.161.792
108.212.67
2
25.888.800
94.959.792
153.447.74
4
160.124.68

8

1.419.328
11.968.784
14.145.792


14
6

Dịch vụ vận chuyển ô tô
Cộng

34.818.432

65.782.112

462.740.912 555.289.088

83.569.824
688.558.44
8

30.963.680
92.548.176

( Nguồn: Phòng tài chính kế toán )
Tháng 12 tăng hẳn so với năm tháng 11 và tháng 10. Tháng 12 sau khi áp dụng chương trình
khuyến mại dành cho khách hàng nhân dịp tết Bính Thân số tiền 133.269.360 đồng/ tháng.
Mức tăng tương đương 24% so với tháng 11. Việc này đã đánh giá chiến dịch quảng cáo

nhân dịp Bính Thân đã mang lại hiệu quả
- Các hoạt động PR chưa được công ty thực hiện nhiều nên dịch vụ chưa được các bạn
hàng trong ngành biết đến.
- Tuy vậy nhưng doanh nghiệp cũng chủ động tìm kiếm khách hàng có nhu cầu. Ngày
càng có nhiều đơn hàng mới với số lượng lớn đến từ nhiều khu vực khác nhau, còn
khách hàng cũ thì vẫn được duy trì tiếp tục sử dụng dịch vụ .

PHẦN 2 NHẬT KÝ THỰC TẬP

Thời gian

Nội dung

Kết quả thu
nhận

Tuần 1
-Đến cơ sở thực tập gặp mặt cán bộ
(04/04/2016- công nhân viên, lãnh đạo và thông
09/04 /2016 báo về thời gian thực tập tại cơ sở.
Làm quen với các phòng ban cụ thể
phòng kế toán

Được gặp kế
toán trưởng và
nghe giới thiệu
về thành viên
phòng kế toán

Tuần2

-Bắt đầu thực tập tại cơ sở.
(11/04/2016+ Tìm hiểu thêm thông tin về
16/04 /2016 công ty thực tập: quá trình hình

Thông tin về
công ty
Lĩnh vực kinh

14

Chữ ký xác
nhận người
hướng dẫn


15
thành, lich sử phát triển, nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh, lĩnh vực kinh
doanh, quy mô và địa bàn hoạt động
của DN, sản phẩm chủ yếu: một số

doanh chủ yếu
( vận tải…)
Năng lực tài
chính của công
hình thức vận chuyển cho mỗi lượng
ty. Các hình
hàng hóa và mặt hàng khác nhau như thức vận tải có
sau:
ưu nhược điểm

Có 4 phương thức vận chuyển
như thế nào?
hàng hóa chủ yếu là: vận chuyển đường Quy trình ra sao
biển, vận chuyển đường sắt, vận chuyển
đường bộ và vận chuyển bằng đường
không.
Hình thức vận chuyển hàng
hóa bằng đường biển
Thời gian: Thông thường thời
gian vận chuyển bằng đường biển là lâu
nhất so với 3 hình thức vận chuyển còn
lại.
Ưu điểm: Chi phí vận chuyển
hàng thấp (có thể thấp nhất so với 3
hình thức còn lại). Phù hợp vận chuyển
khối lượng hàng lớn như gạo, cám,
phân bón… Độ an toàn trong vận
chuyển hàng hóa khá cao do không va
chạm nhiều.
Nhược điểm: Thời gian vận
chuyển từ 7-10 ngày có khi lên đến 15
ngày do có thể ảnh hưởng của thời tiết,
hoặc thời gian tàu kéo. Cùng với đó
phải có một khối lượng hàng lớn như
container 20’, container 40’. Không
nhận vận chuyển hàng lẻ.
Hình thức vận chuyển bằng
đường sắt
Thời gian: Vận chuyển đường
sắt có mức thời gian trung bình, khoảng

từ 4-7 ngày.
Ưu điểm: Chi phí vận chuyển
khá cạnh tranh thấp hơn so với đường
bộ, có thể vận chuyển khối lượng hàng
lớn và hàng lẻ. Thời gian giao nhận linh
hoạt, độ an toàn và hạn chế rủi ro cao.
Hàng hóa vận chuyển đa dạng,
các mặt hàng có kích thước nhỏ hơn 3
chiều: cao 2.2m x rộng 2.5m x dài 6m
là có thể vào vừa toa.

15


16
Nhược điểm: Thời gian vận
chuyển lâu hơn đường bộ, hàng hóa vận
chuyển chuyên tuyến nên không thể can
thiệp dỡ hàng trên đường.
Hình thức vận chuyển bằng
đường bộ
Thời gian : Vận chuyển khoảng
3-4 ngày từ Bắc vào Nam.
Ưu điểm: Thời gian vận chuyển
do 2 bên thống nhất, có thể dừng trả
hàng hay nhận hàng dọc đường Bắc
Nam. Có thể nhận hàng nhỏ lẻ và hàng
tấn.
Nhược điểm: Do vận chuyển
đường bộ nên hay phải dừng lại kiểm

tra giấy tờ và cân hàng hóa. Bởi vậy tất
cả hàng hóa vận chuyển đều phải có
hóa đơn chứng từ đầy đủ.
Chi phí vận chuyển cao hơn
đường tủy và tàu hỏa. Phải chi trả chi
phí cầu đường nhiều.
Hình thức vận chuyển hàng
không
Thời gian: hình thức vận chuyển
thời gian nhanh nhất so với 3 hình thức
còn lại
Ưu điểm: Thời gian vận chuyển
nhanh nhất, ít va chạm, an toàn. Có thể
vận chuyển sang các nước khác. Loại
hình này phụ hợp vận chuyển những
hàng hóa nhỏ nhẹ và cần gấp.
Nhược điểm: Chi phí vận
chuyển cao hơn rất nhiều lần so với các
hình thức vận chuyển khác. Hạn chế
khối lượng vận chuyển.
Với mỗi lượng hàng hóa và thời
gian cần hàng hóa mà khách hàng có
thể đưa ra một sự lựa chọn hình thức
vận chuyển phù hợp với lượng hàng
hóa của mình.
Lộ Trình xe:
- Vận chuyển trong nội thành Hà Nôi.
- Hà Nội – các tỉnh lân cận: Bắc
Giang,Bắc Ninh,Thái Nguyên,Hải


16


17
Dương….
- Hà Nội tới các tỉnh miền núi phía
Bắc:Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao
Bằng, Bắc Cạn….
Chúng tôi sẽ đáp ứng nhanh thời gian
giao nhận, vận tải hàng hóa, vận
chuyển vào mọi thời điểm và đặc biệt
sẽ tư vấn và báo giá cho quý khách mức
giá rẻ nhất phù hợp với các chặng
đường, với từng hàng hóa và từng loại
xe.
Công ty TNHH vận tải và thương mại
Nam Long chuyên cung cấp dịch vụ uy
tín và chất lượng với nhiều năm kinh
nghiệm, sáng tạo hoạt đông trong lĩnh
vực vận tải hàng hóa nội địa :
Với đội ngũ tài xế nhiệt tình,
giàu kinh nghiệm sẽ xử lí linh hoạt mọi
tình huống có thể xảy ra, thông thạo
mọi địa hình .Đồng thời lái xe sẽ có
trách nhiệm bảo quản hàng hóa, giao
nhận đúng giờ theo yêu cầu của khách
hàng.
Đội ngũ nhân viên chuyên
nghiệp, nhanh chóng với tinh thần trách
nhiệm cao, trung thực tỉ mỉ qua từng

khâu từ quy cách đóng gói tới việc vận
chuyển hàng lên xe và giao trả cho
người nhận.Chúng tôi luôn hướng tới
môi trường làm việc thân thiện, năng
động với tinh thần thoải mái, chắc chắn
sẽ làm hài lòng quý khách hàng.
Công ty chúng tôi sẽ có giá ưu
đãi với những hợp đồng vận chuyển dài
hạn và có chế độ khuyến mãi, ưu đãi
với khách hàng ký hợp đồng chạy nợ
(thanh toán cuối mỗi tháng có phát sinh
vận chuyển)

+ Tìm hiểu những khó khăn và thuận
17


18
lợi, khả năng và xu thế phát triển của
DN
+ Tìm hiểu các chủ tiêu chủ yếu về
tài sản, lao động tiền lương
+ Tìm hiểu một số chỉ tiêu qua các
năm như Doanh thu, lợi nhuận, nộp
ngân sách nhà nước, thu nhập bình
quân
Tuần3
- Tìm hiểu đặc điểm tổ chức bộ máy
(18/04/2016- quản lý của đơn vị: sơ đồ, chức năng
23/04 /2016 nhiệm vụ của từng phòng ban.

Giám đốc: là người phụ trách
chung, là đại diện của công ty trước
pháp luật
Phó giám đốc: là người trợ
giúp cho Giám đốc, thực hiện nhiệm
vụ cụ thể do Giám đốc giao hay ủy
quyền khi vắng mặt.
Phòng hành chính - nhân
sự:
Chức năng trong công ty:
động viên toàn bộ cán bộ công nhân
viên đoàn kết, hăng hái say sưa lao
động, hoàn thành mọi chức năng
nhiệm vụ được giao; có nhiệm vụ
quản lý hồ sơ, lý lịch của cán bộ
nhân viên theo phân cấp đúng quy
định;
Phòng kinh doanh:
Là phòng tham mưu cho Ban
giám đốc về kế hoạch kinh doanh,
18

Có cái nhìn tổng
quan về cấp
quản lý của
công ty. Bộ máy
điều hành công
ty. Bộ phận nào
tạo ra được
doanh thu và bộ

phận nào quan
hệ trực tiếp với
khách hàng , bộ
phận nào tham
gia tài chính, bộ
phận nào tham
gia quản lý nhân
sự


19
lựa chọn phương án kinh doanh phù
hợp nhất; điều hoà kế hoạch sản xuất
chung của công ty thích ứng với tình
hình thực tế thị trường; nghiên cứu
ký kết hợp đồng với các đối tác.
Nhiệm vụ chính của Ban thị
trường công ty: Định hướng thị
trường, tìm hiểu các hoạt động thị
trường trên các phương tiện thông
tin đại chúng (quảng cáo trên báo
đài, TV…website);
Đội xe: thực hiện lái xe
Ngoài trụ sở chính, công ty còn có
các chi nhánh tại Hà Nội và Sài Gòn,
các chi nhánh này đều chịu sự quản
lý trực tiếp của Ban giám đốc
Tuần4
-Tìm hiểu đặc điểm tổ chức sản xuất
(25/04/2016- kinh doanh của đơn vị thực tập

29/04 /2016 + Cơ cấu ngành nghề, loại hình sản
xuất kinh doanh, các bộ phận sản
xuất kinh doanh…

Có cái nhìn tổng
quan về phòng
kế toán. Công
việc của phòng
kế toán
Quy trình giao
+ Chức trách nhiệm vụ của các bộ
nhận hàng hóa
phận
cần vận chuyển
+ Quy trình công nghệ sản xuất kinh cụ thể là xe ô tô
doanh: giải thích,sơ đồ
quy trình giao nhận ô tô như sau:
Bước 1: Địa chỉ giao nhận xe
+ Tại Hà Nội: Công ty Nam Long nhận
xe tại ga Giáp Bát ( Số 364 đường Giảo
Phóng ) hoặc tại văn phòng công ty: Số
1, Ngõ 120 Định Công, Phường
Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà
Nội.
+ Tại ga Sóng Thần: Khách hàng mang
xe ra chân cầu vượt Sóng Thần và liên
lạc với Ms Hà: 0987 877 555 hoặc Ms

1920
Thanh 0904 527 997 sẽ thông báo cho
khách hàng liên hệ trực tiếp với người
xếp toa ngày hôm đó.
Bước 2: Thủ tục giao nhận xe
Tại ga (Văn Phòng) Nam Long có hợp
đồng và biên bản giao nhận xe. Trên
hợp đồng sẽ thể hiện đầy đủ quyền lợi
và nhiệm vụ, trách nhiệm của 2 bên.
Biên bản bàn giao sẽ thể hiện đầy đủ
thông tin của 2 bên như sau:
+ Người giao xe, người nhận xe, người
vận chuyển.
+ Hiệu xe, biển số xe, số khung xe
+ Tình trạng xe: Vỏ xe xước ở vị trí
nào? ( Tất cả được chụp ảnh lại để 2
bên xác nhận)
+ Các phụ kiện kèm theo xe: Ghi chi
tiết và đầy đủ (VD: Gương, bánh xe, đồ
nghề, hàng hóa…)
+ Giấy tờ kèm theo xe (có thể gửi giấy
tờ gốc hoặc giấy tờ phô tô không cần
công chứng)
+ Hai bên ký xác nhận các thông tin và
bàn giao xe.
Bước 3: Đảm bảo vỏ xe và thời gian
giao xe
Công ty Nam Long chuyên vận chuyển
ô tô bằng tầu chuyên tuyến. Một toa tầu

sẽ được xếp 2 chiếc ô tô. Được gia cố,
gim kẹp xe cẩn thận và cố định. Đảm
bảo an toàn tuyệt đối vỏ xe. Ô tô
không cần bọc và không cần rút xăng.
( Hình ảnh minh họa)
Thời gian vận chuyển từ 5 đến 6 ngày,
không kể ngày giao xe. Khi xe vào đến
ga bên nam Long sẽ có nhân viên gọi
điện theo số điện thoại ghi tren biên bản
và hẹn khách thời gian rag a lấy xe.
Hai bên xác nhận, bàn giao xe theo như
biên bản đã nhận xe.
Công ty Nam Long luôn đặt dịch vụ và
chất lượng vận chuyển lên hàng đầu,
Luôn cẩn thận trong mọi khâu giao
nhận và vận chuyển. Là nơi tạo niềm
tin cho khách hàng!

20


21

Tuần 5
-Tìm hiểu tổ chức bộ máy kế toán :
(03/05/2016+Biên chế có bao nhiêu người,
07/05/2016)
phân công, chức trách, nhiệm vụ
của từng người, sơ đồ tổ chức bộ
máy kế toán: Công ty TNHH Vận

Tải & TM Nam Long là một doanh
nghiệp vừa nên đòi hỏi công ty cần
một lượng lao động nhất định và
phần lớn đều không yêu cầu cao về
tay nghề. Qua bảng số liệu cho thấy
số lượng lao động năm 2014 đã tăng
so với năm 2013 39 nhân viên với tỷ
lệ tăng là 78%. Có thể do công ty
đang từng bước mở rộng quy mô của
mình để cạnh tranh được với các
công ty lân cận nên cần tuyển số
lượng lớn các công nhân để hoạt
động sản xuất trong nhà máy không
bị gián đoạn hoặc ngưng trệ.

Phỏng vấn, tiếp
xúc, học hỏi từ
nhân viên kế toán
tại công ty. Trong
quá trình thực tập
có so sánh đối
chiếu với kiến
thức đã học ở
trường, vận dụng
vào thực tế doanh
nghiệp

+ Mối quán hệ giữa các bộ phận
trong phòng kế toán, mối quan hệ
giữa phòng kế toán với các bộ phận

khác trong DN, ngoài DN
- Tìm hiểu hình thức sổ kế toán mà
DN đang áp dụng. Các loại sổ kế
toán chủ yếu và sơ đồ luân chuyển
xử lý chứng từ và trình tự ghi sổ kế
toán
- Tìm hiểu hình thức tổ chức công
tác kế toán:
- Tìm hiểu các chính sách, chế độ áp
dụng tại đơn vị thực tập
Tuần 6
(05/05/201607/05 /2016)

Định mức tiêu hao vật liệu là lượng
nguyên liệu cần thiết tối đa để di
chuyển 1km . Với mỗi dịch vụ đều
có một mức sử dụng nguyên vật liệu
riêng. Tuỳ theo từng loại dịch vụ mà

21

Cách tính định
mức tiêu hao
xăng dầu và giá
vốn dịch vụ


22
mức sử dụng nguyên vật liệu khác
nhau, mức này được căn cứ vào yêu

cầu của khách hàng.
Công thức tính tiêu thụ nhiên liệu
cho một chuyến xe
Áp dụng công thức: Mc = K1.
L/100 + K2 . P/100 + nK3
Trong đó: - Mc: Tổng số nhiên
liệu được cấp cho 1 chuyến xe
(lít);
- K1: Định mức kỹ thuật (lít/100
km);
- K2: Phụ cấp có tải, có hành
khách (lít);
- K3: Phụ cấp phải dừng đỗ để
xếp, dỡ (khi có hàng, có hành
khách);
- L: Tổng quãng đường xe chạy
(có chở hàng và không chở hàng)
sau khi đã quy đổi ra đường cấp 1
(km);
- P: Tổng khối lượng hàng hóa
luân chuyển tính theo (T.km) hoặc
(HK.km) sau khi đã quy đổi ra
đường loại 1;
- n: Số lần xếp dỡ hàng hóa hoặc
số lần dừng đỗ xe (trên 1 phút)
Xe ô tô sử dụng nhiên liệu diezel
K2 = 1,3 lít/100 T.km
Phụ cấp cho một lần dừng, đỗ (một
lần hưởng K3): K3 = 0,2 lít
- Số lần dừng, đỗ tính cho đoạn

đường 100 km: n = 3

Tuần 6
(07/05/201609/05 /2016)

Đánh giá chung về các mặt
quản trị của công ty:
Các ưu điểm
-

Công tác marketing

Công tác thu thập
thông tin về các đối thủ cạnh tranh,
tìm kiếm nhà cung cấp nhanh chóng,
có sự đầu tư trong công tác tìm kiếm
khách hàng mới và chăm sóc khách

22

Đánh giá các mặt
ưu nhược điểm
của các hoạt động
của công ty


23
hàng cũ.

Công tác phân phối sản phẩm

trực tiếp từ phân xưởng đến trực tiếp
khách hàng kịp thời, đảm bảo đúng số
lượng, thời gian và cũng như chất
lượng đúng như yêu cầu khách hàng.
Giảm bớt chi phí cho các khâu trung
gian, đại lý nên khách hàng mua được
sản phẩm với giá ưu đãi hơn.
• Các sản phẩm có mẫu đúng theo
yêu cầu đảm bảo sự độc quyền của
nhãn hiệu,
- Công tác lao động và tiền lương

Công tác tuyển dụng tốt, tận
dụng được nguồn nhân lực có sẵn
trong công ty để ứng tuyển vào
những vị trí quan trọng trong cơ cấu
bộ máy.

Đội hình nhân viên đang dần
trẻ hoá có thể tiếp cận nhanh với cái
mới, làm việc hết công suất và có
hiệu quả
• Công tác tiền lương minh bạch, rõ
ràng, các nhân viên tự chấm công cho
mình và
đối chiếu với bảng lương hàng tháng
• Thực hiện đúng theo quy định của
pháp luật và trả lương và định mức thời
gian lao
động

- Công tác quản lý vật tư và tài sản cố
định:

Vật tư được bảo quản trong
kho, nơi khô ráo và theo từng đơn
hàng tiện lợi cho các công nhân sản
xuất dễ lấy nguyên vật liệu sản xuất
và nhân viên phòng kế hoạch có thể
quan sát lượng tồn kho để gọi thêm
đơn hàng

23


24

Năm vừa qua, công ty trang bị
thêm hàng loạt TSCĐ mới giúp năng
suất tăng lên, tuy nhiên chi phí cũng
tăng đáng kể. TSCĐ luôn được bảo
quản, thường xuyên được kiểm tra để
phát hiện kịp thời tránh tình trạng bị
ngưng trệ sản xuất.
• Việc tính khấu hao theo chuẩn mực
kế toán và thông tư 45/2013 -BTC
- Công tác quản lý tài chính

Trong năm vừa qua, doanh thu
tăng khá cao, các chi phí quản lý kinh
doanh và chi phí tài chính đã giảm

đáng kể.
Doanh nghiệp biết tận dụng những phế
liệu thừa mang thanh lý

Các nhược điểm
- Bộ phận marketing vẫn hạn chế, chưa
có các chương trình đặc biệt nhằm tăng
sức mua
người tiêu dùng. Đa số khách hàng
vẫn chỉ là thân quen, ít khách hàng
mới.
- Do số lượng nhân viên ít nên phải
tăng ca thường xuyên, công tác tính
lương có sự
chênh lệch.
- Lượng hàng tồn kho không tốt,
điều này sẽ gây rủi ro nếu các đơn
hàng tăng đột biến hoặc có sự cố
từ nhà cung cấp, sản xuất sẽ bị
đình trệ, đơn hàng sản xuất không
kịp gây mất lòng tin của khách
hàng.
- Giá vốn hàng bán cao, gần xấp xỉ
doanh thu, cần xem lại công tác
bán hàng và quản lý trong doanh
nghiệp

2425

PHẦN 3 NỘI DUNG QUY TRÌNH CÔNG VIỆC HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TY
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG
3.1 Nội dung công việc tại công ty

Công ty với lĩnh vực dịch vụ chính là thực hiện việc vận chuyển hàng hóa cho
khách hàng. Mỗi dự án mà công ty thực hiện là một công đoạn mới hoặc cũ lặp lại từ kho
đến kho của nhà cung cấp tới khách hàng hay di chuyển một công đoạn vì vậy công ty là
chuyên môn hóa theo công nghệ dịch vụ
Do công đoạn vận chuyển được thực hiện theo nhu cầu của khách hàng nên hình
thức tổ chức dịch vụ của công ty là:
• Vận chuyển từ kho- kho.
• Vận chuyển nguyên toa hàng.
• Quy trình vận chuyển phức tạp với nhiều sản phẩm dịch vụ hàng hóa
• - Phó giám đốc nhận ủy quyền của Giám đốc , quản lý hoạt động điều hành các
quản lý đội xe; nhận báo cáo của quản lý đội xe về lịch trình và tình trạng của
xe.
• - Các quản lý theo dõi tình hình hoạt động của các tổ lái xe và theo dõi tình
hình đi làm, lộ trình xe của lái xe với tổ lái rồi thông báo với nhân viên kho
hàng sắp xếp việc lưu kho luân chuyển hàng hóa cho giao nhận thực hiện chấm
công cho lái xe. Báo cáo tình hình của các xe và lái xe cho Phó giám đốc trong
cuộc họp.
• - Các đội xe hoạt động theo lịch trình của quản lý, liên tiếp nhau. Mỗi tổ xe
đảm nhiệm từng khu vực địa lý trong miền bắc, nam và thực hiện giao hàng
cho khách hàng

25Xem Thêm

×