Tải bản đầy đủ

giáo án bài giảng hay

ENGLISH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 6 – ROUND 17
ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET – OLYMPIC TIẾNG ANH – LỚP 6 - VÒNG 17

SECTION 1: FILL THE HONEY

Question 1:
Question 3:

Question 2:
Question 4:

SECTION 2: FILL THE BLANK
=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


Question 1:

Question 2:

Question 3:


Question 4:

Question 5:

Question 6:

Question 7:

Question 8:

Question 9:

Question 10:

SECTION 3: SMART MONKEY!
=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


___________________o0o___________________
Mời thầy cô và các bạn vào http://thiviolympic.com để có tất cả các Đề thi Violympic Giải
toán trên mạng năm học 2012 -1013 – Hay tất cả các thông tin - Hướng dẫn giải mới nhất
của lớp học này xin gửi về tieuhocvn@gmail.com

=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×