Tải bản đầy đủ

vong 10

ENGLISH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 6 – ROUND 10
ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET – OLYMPIC TIẾNG ANH – LỚP 6 – VÒNG 10

SECTION 1: LEAVE ME OUT!

Question 1:
Question 6:
Question 2:
Question 7:
Question 3:
Question 8:
Question 4:
Question 9:
Question 5:

SECTION 2: SMART MONKEY!
=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


=========================================================================

Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


SECTION 3: FIND THE HONEY

Question 1:

Question 2:

Question 3:

SECTION 4: LISTENING
http://www.youtube.com/watch?v=XpsKA6JYROA&feature=youtu.be

=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×