Tải bản đầy đủ

câu hỏi ôn tập triết học marx – lenin

Câu 1: Phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến; bạn có suy nghĩ gì về tình hình
dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc và các nước trên thế giới? ý nghĩa phương pháp
luận?
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến


Khái niệm liên hệ: Sự tồn tại của đối tượng, sự hiện hữu các thuộc tính
của nó phụ thuộc vào các tương tác giữa nó với các đối tượng khác.“Mối liên hệ” là các mối ràng buộc tương hỗ, quy định và ảnh hưởng lẫn
nhau giữa các yếu tố, bộ phận trong một đối tượng hoặc giữa các đối
tượng với nhau.Theo nguyên lý về mối quan hệ phổ biến, mọi sự vật, hiện tượng, quá
trình trong thực tế đều tác động đến nhau. Không có sựu vật, hiện
tượng, nào tác biệt hoàn toàn với sự vật, hiện tượng khác.


Tình hình dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc và các nước trên thế giới
-

Tình hình diễn biến phức tạp ở nhiều nơi mắc phải dịch. Số ca mắc phải
virus Covid-19 đã lên đến hơn 77000 người bị nhiễm. Các nước còn lại mắc
phải ở nhiều vùng khác nhau từ lân cận đến cách xa nửa bán cầu. Tuy nhiên,
các nguyên thủ quốc gia vẫn ra sức ngăn ngừa dịch bùng phát, đồng thời
đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, không ngừng nỗ lực để tìm ra vacine
chống virus, cùng với đó là chuẩn bị kỹ lưỡng công tác cách ly, đảm bảo an
toàn cho người dân ở ngoài vùng dịch. Hướng vào đó là sự quan tâm,cũng
như hỗ trợ quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Trung Quốc. Tính đến
ngày 22/02/2020 tại tâm dịch (Trung Quốc) đã có hơn 75000 bệnh nhân
dương tính với virus Covid-19, số người tử vong đã đạt đến con số hơn
2200 người. Với những nỗ lực không ngừng của những y bác sĩ tại vùng tâm
dịch, số người được chữa khỏi virus này cũng đã có sự tiến bộ nhiều với
hơn 18000 người đã được bình phục. Riêng tại Việt Nam ta, chính phủ cũng
như nhà nước đã thực hiện tốt công tác phòng chống cũng như cách ly hiệu
quả. Bộ y tế nước ta cũng rất khẩn trương, không ngại khó khăn nguy hiểm
trong việc thực hiện những thí nghiệm trên virus Covid-19 để tìm ra thuốc
test nhanh virus cũng như để hiểu rõ hơn về virus Covid-19. Nhờ những nỗ


lực không ngừng ấy mà hôm nay 16 người bị nhiễm virus Covid-19 tại Việt
Nam đã được chữa khỏi và bình phục hoàn toàn, đem lại niềm vui lớn cho
toàn dân ta cũng như niềm hy vọng chống lại dịch bệnh cho nhiều nơi trên
thế giới.
Các tính chất:


Tính khách quan của các mối liên hệ.Tính phổ biến của các mối liên hệ.Mối liên hệ phổ biến có tính đa dạng, phong phú.

Ý nghĩa của phương pháp luận:


1. Khi nghiên cứu, xem xét đối tượng cụ thể, cần đặt nó trong chỉnh thể thống

nhất của tất cả các mặt, các bộ phận, các yếu tố, các thuộc tính, các mối liên
hệ của chỉnh thể đó; “cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt,
tất cả các mối liên hệ và “quan hệ gián tiếp” của sự vật đó”, tức trong chỉnh
thể thống nhất của “mối tổng hoà những quan hệ muôn vẻ của sự vật ấy
với các sự vật khác”.
2. Chủ thể phải rút ra được các mặt, các mối liên hệ tất yếu của đối tượng đó

và nhận thức chúng trong sự thống nhất hữu cơ nội tại, bởi chỉ có như vậy,
nhận thức mới có thể phản ánh được đầy đủ sự tồn tại khách quan với
nhiều thuộc tính, nhiều mối liên hệ, quan hệ và tác động qua lại của đối
tượng.
3. Cần xem xét đối tượng này trong mối liên hệ với đối tượng khác và với môi

trường xung quanh, kể cả các mặt của các mối liên hệ trung gian, gián tiếp;
trong không gian, thời gian nhất định, tức cần nghiên cứu cả những mối liên
hệ của đối tượng trong quá khứ, hiện tại và phán đoán cả tương lai của nó.
4. Quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện, một chiều, chỉ thấy

mặt này mà không thấy mặt khác; hoặc chú ý đến nhiều mặt nhưng lại xem
xét dàn trải, không thấy mặt bản chất của đối tượng nên dễ rơi vào thuật
nguỵ biện.


Câu 2: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, phát triển là gì? Giữa vận động
và phát triển có đồng nhất với nhau không? Tại sao?
Phát triển là một khái niêm dùng để khái quát những vận động theo chiều
hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn
thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời
thay thế cái lạc hậu.
Phát triển là vận động nhưng không phải mọi vận động đều là phát triển,
mà chỉ vận động nào theo khuynh hướng đi lên thì thì mới là phát triển. Vận
động diễn ra trong không gian và thời gian, nếu thóat ly chúng thì không thể
có phát triển Chúng có sự
đồng nhất với nhau vì mọi vật trên Trái Đất
đều tác động qua lại lẫn
nhau. Một bên thì cạnh tranh để phát triển
còn một bên là hỗ trợ để phát triển.

Câu 3: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, Vận động là gì? hình thức vận động
nào cao nhất? Tại sao? Việc phân chia các hình thức vận động có ý nghĩa như thế
nào?


Vận động là một phạm trù của triết học Marx-Lenin dùng để chỉ về một
phương thức tồn tại của vật chất (cùng với cặp phạm trù không gian và
thời gian), đó là sự thay đổi của tất cả mọi sự vật hiện tượng, mọi quá
trình diễn ra trong không gian, vũ trụ từ đơn giản đến phức tạp. Theo
quan điểm của triết học Mác - Lê nin thì vận động không chỉ là sự thay
đổi vị trí trong không gian (hình thức vận động thấp, giản đơn của vật
chất) mà theo nghĩa chung nhất, vận động là mọi sự biến đổi. Thông qua
vận động, vật chất mới biểu hiện và bộc lộ bản chất của mình.Hình thức vận động xã hội là cao nhất (sự thay đổi, thay thế các quá
trình xã hội của các hình thái kinh tế - xã hội). Vì xã hội là một cái nôi lớn
cho hết thảy tất cả mọi sự vật hiện tượng mọi sự vận động. Hình thức
vận động mạnh mẽ nhất. Nơi mà làm cho các hình thức vận động khác
tồn tại và phát triển.Việc phân chia các hình thức vận động có ý nghĩa quan trọng đối với việc
phân chia đối tượng và xác định mối quan hệ và làm tiền đề cho các
ngành khoa học, tìm ra những nguyên lí về sự vận động của xã hội.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×