Tải bản đầy đủ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÂN bón đến SINH TRƯỞNG và sự RA HOA HỒNG TƯỜNG VI (rosa multiflora)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN

ĐÀM PHƯƠNG NAM
1611031085

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÂN BÓN ĐẾN SINH
TRƯỞNG VÀ SỰ RA HOA HỒNG TƯỜNG VI
(Rosa multiflora)

TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH NÔNG HỌC

VĨNH LONG, 2019


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN

ĐÀM PHƯƠNG NAM
1611031085


ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÂN BÓN
ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ SỰ RA HOA
HỒNG TƯỜNG VI (Rosa multiflora)

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
ThS. NGUYỄN HOÀNG ANH

TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: NÔNG HỌC


VĨNH LONG, 2019


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Vĩnh Long, ngày … tháng … năm 2019
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. NGUYỄN HOÀNG ANH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN
Hội đồng khoa học trường đã chấp nhận:
“Đánh giá hiệu quả phân bón đến sinh trưởng và sự ra hoa của hồng tường vi
( Rosa multiflora)”
Do sinh viên Đàm Phương Nam thực hiện và báo cáo trước Hội Đồng.
Ý kiến của Hội đồng khoa học Trường:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................
Đề tài được đánh giá ở mức………………………………………………………

DUYỆT KHOA

Trưởng khoa NH và TS

Vĩnh Long, ngày......tháng......năm 2019

Chủ tịch hội đồng


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết quả trình
bày trong tiểu luận là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình
nào trước đây.
Tác giả

Đàm Phương Nam


LÝ LỊCH
Họ và tên: Đàm Phương Nam
Ngày tháng năm sinh: 17/10/1996
Nơi sinh: Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Cha: Đàm Văn Phương
Mẹ: Bùi Thị Mỹ Châu
Quê Quán: Tổ 3, ấp Đầu Doi, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Từ năm 2002 - 2007: Học Trường Tiểu Học Huyện Hòn Đất
Từ năm 2007 - 2011: Học Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Hòn Đất
Từ năm 2011 - 2015: Học Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Hòn Đất
Từ năm 2015 -2019: Học Trường Đại Học Cửu Long. Nghành Nông Học, Khóa 16,
Khoa Nông Nghiệp và Thuỷ Sản.


LỜI CẢM ƠN
Kính dâng
Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cha mẹ, đã hy sinh cả cuộc đời để dạy dỗ, yêu
thương, lo lắng và động viên, truyền cho tôi sức mạnh tinh thần để hoàn thành tốt và
vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến
Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Anh đã tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến và tạo mọi điều
kiện thuận lợi để tôi hoàn thành tốt bài tiểu luận tốt nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn
 Trường Đại học Cửu Long đã tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình học tập để tôi hoàn
thành tốt khóa học này.
 Toàn thể quý thầy cô ở Khoa Nông Nghiệp - Thuỷ Sản trường Đại học Cửu Long đã
tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho tôi học hỏi, trao dồi kiến thức và kỹ
năng trong suốt thời gian học tập tại trường.
 Toàn thể lớp Nông học khóa 16 đã nhiệt tình giúp đỡ, động viên tôi hoàn thành tốt
bài tiểu luận tốt nghiệp này.

Vĩnh Long, ngày…tháng…năm 2019
Sinh viên thực hiện

Đàm Phương Nam


Đàm Phương Nam, 2019. “Đánh giá hiệu quả phân bón đến sinh trưởng và ra hoa
của hồng tường vi (Rosa multiflora)”. Tiểu luận tốt nghiệp đại học, Khoa Nông
Nghiệp và Thuỷ Sản, trường Đại học Cửu Long. Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn
Hoàng Anh.

TÓM LƯỢC
Đề tài “Đánh giá hiệu quả phân bón đến sinh trưởng và ra hoa của hồng tường vi
(Rosa multiflora)” được thực hiện ở nhà lưới ấp Tân Hưng, xã Tân Thạnh, huyện
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long từ ngày 26 tháng 3 năm 2019 đến ngày 25 tháng 4 năm
2019, nhằm tìm ra khả năng sự sinh trưởng và ra hoa của hồng tường vi khi được sử
dụng các loại phân khác nhau, đồng thời chọn ra loại phân bón có hiệu quả tốt nhất
đến sự sinh trưởng và ra hoa của hồng Tường Vi.
Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) và 4 lần lặp lại
(mỗi lần lặp lại 1 chậu và mỗi chậu là 1 cây): NT1 hồng Tường Vi sử dụng HVP; NT2
hồng Tường Vi sử dụng phân hoá học DAP + HVP; NT3 hồng Tường Vi sử dụng phân
trùn quế + HVP; NT4 hồng Tường Vi sử dụng dịch trùn quế + HVP. Ghi nhận các chỉ
tiêu về độ gia tăng chiều dài chồi, chiều dài lá, chiều rộng lá, chu vi chồi, thời gian ra
nụ, thời gian nụ đến nở, thời gian nở đến tàn và đường kính hoa. Kết quả thí nghiệm
đạt được như sau:
Hồng Tường Vi ở nghiệm thức sử dụng dịch trùn quế + HVP có kích thước lá lớn hơn
các nghiệm thức khác.
Về độ gia tăng chiều dài chồi ở nghiệm thức sử dụng dịch trùn quế + HVP làm cho
chiều dài chồi và chu vi chồi phát triển hơn các nghiệm thức khác.
Khi sử dụng dịch trùn quế + HVP làm cho thời gian có nụ nhanh hơn, thời gian nở lâu
hơn và đường kính hoa lớn hơn các nghiệm thức khác.
Từ khoá: Phân bón, sinh trưởng, hoa hồng tường vi


MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ.....................................................................................................1
CHƯƠNG 2. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.................................................................................1
2.1 Nguồn gốc, tình hình sản xuất và tiêu thụ........................................................................2
2.1.1 Nguồn gốc..........................................................................................................................2
2.1.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ...........................................................................................2
2.2 Đặc tính thực vật.................................................................................................................3
2.2.1 Rễ.......................................................................................................................................3
2.2.2 Thân...................................................................................................................................3
2.2.3 Lá.......................................................................................................................................4
2.2.4 Hoa....................................................................................................................................4
2.2.5 Hạt và quả.........................................................................................................................4
2.3 Yếu tố ngoại cảnh................................................................................................................4
2.3.1 Ánh sáng............................................................................................................................4
2.3.2 Nhiệt độ.............................................................................................................................4
2.3.3 Độ ẩm................................................................................................................................5
2.3.4 Đất đai...............................................................................................................................5
2.3.5 Dinh dưỡng........................................................................................................................5
2.4 Thời vụ trồng.......................................................................................................................7
2.5 Kỹ thuật trồng.....................................................................................................................7
2.5.1 Trồng trực tiếp xuống đất..................................................................................................7
2.5.2 Trồng trong chậu...............................................................................................................8
2.5.3 Làm đất..............................................................................................................................8
2.5.4 Tưới nước..........................................................................................................................8
2.6.5 Tỉa cành và nụ...................................................................................................................8
2.5.6 Bón phân............................................................................................................................9
2.6 Các loại phân bón................................................................................................................9
2.6.1 Phân hữu cơ khoáng HVP 301.B - dạng bột ( Công Ty CP DV Kỹ Thuật Nông Nghiệp
TPHCM )....................................................................................................................................9
2.6.2 Phân trùn quế...................................................................................................................11
2.6.3 Dịch trùn quế...................................................................................................................12
2.6.4 Phân DAP 18-46..............................................................................................................14
2.7 Sâu bệnh thường gặp........................................................................................................15


2.7.1 Rệp sáp............................................................................................................................15
2.7.2 Rầy xanh (Aphids)...........................................................................................................15
2.7.3 Bọ nhảy trên lá................................................................................................................16
2.7.4 Bọ trĩ................................................................................................................................16
2.7.5 Sâu Xanh..........................................................................................................................17
2.7.6 Bệnh đốm đen..................................................................................................................18
2.7.7 Bệnh đốm lá.....................................................................................................................18
2.7.8 Bệnh thán thư...................................................................................................................19
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................20
3.1 Phương tiện........................................................................................................................20
3.1.1 Thời gian và địa điểm......................................................................................................20
3.1.3 Vật liệu và dụng cụ..........................................................................................................20
3.2 Phương pháp.....................................................................................................................20
3.2.1 Bố trí thí nghiệm..............................................................................................................20
3.2.2 Chuẩn bị cây thí nghiệm..................................................................................................21
3.2.3 Chăm sóc và quản lý........................................................................................................21
3.2.4 Các chỉ tiêu theo dõi trong thí nghiệm............................................................................21
3.3 Xử lý số liệu.......................................................................................................................21
CHƯƠNG 4. TUYÊN BỐ KẾT QUẢ THẢO LUẬN..........................................................22
4.1 Kết quả khảo sát so sánh hiệu quả của phân bón..........................................................22
4.1.1 Độ gia tăng chiều dài chồi..............................................................................................22
4.1.2 Kích thước lá...................................................................................................................23
4.1.3 Chu vi chồi.......................................................................................................................24
4.1.4 Thời gian có nụ, thời gian nụ đến nở và thời gian nở đến tàn........................................25
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ..............................................................................27
5.1 Kết luận..............................................................................................................................27
5.2 Đề nghị...............................................................................................................................27
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ CHƯƠNG


DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Diễn giải

BVTV

Bảo vệ thực vật

NSKNC

Ngày sau khi nảy chồi

SPSS

Statistical Package for the Social Sciences

CTV

Cộng tác viên

N, P, K

Nitơ, phốtpho, kali

DAP

Diamophos

Lux

Đơn vị dẫn xuất được tính cho công suất
ánh sáng chiếu trên một diện tích 1m2.

NO3-, NO2-, NH4-, NH3-

Nitrat, Nitơ điôxít, Amoni, Amoniac

H2PO4-, HPO4-

Dihydrogen phosphate, Hidrophotphat

P2O5

Diphotpho pentaoxit

K2O

Kali oxit

Ca, Mg, B, Mn, Fe, S

Canxi, magiê, bo, mangan, sắt, lưu huỳnh


DANH SÁCH BẢNG

11

Bảng

Tên Bảng

1

Hàm lượng N, P, K tổng số (%) trong phân trùn quế, phân gia cầm
và phân gia súc

13 2.

Các chất dinh dưỡng trong trùn quế

22 3.

Độ gia tăng chiều dài chồi của hồng tường vi theo thời gian sinh
trưởng (cm)

24 4.

Chiều dài, chiều rộng (cm) lá của hồng Tường Vi

24 5.

Chu vi chồi (cm) của hồng Tường Vi

25

TrangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×