Tải bản đầy đủ

Costco basic apparel factory expectations Quản lý vật sắc nhọn

Costco Canada
Apparel Factory Expectations
Best Practices Addendum

Quản chế vật sắc nhọn
May 2015


Tại sao quản chế vất sắc nhọn lại quan trọng?

Phương châm của Costco là cung cấp các sản phẩm và chất lượng dịch vụ với giá thành thấp nhất,
Các thành viên của chúng tôi đã trao sự tin tưởng bằng cách đóng góp chi phí phục vụ cho vấn đề kinh doanh. Chúng tôi chỉ thực sự thành
công chỉ khi không đánh mất sự tín nhiệm mà họ đã trao cho chúng tôi, và điều đó ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi.
Sản phẩm an toàn là cần thiết cho lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi.


Quản chế vật sắc nhọn: 3 lĩnh vực chính
Quản lý vật sắc nhọn:Bất kỳ vật sắc nhọn nào sử dụng trong quá trình sản xuất đều có thể dẫn đến nguy cơ rủi ro mất an toàn.Dao cắt, dao, kéo và các dụng cụ sử dụng cho cắt.

Quản lý kim:Tất cả các loại kim bao gồm ( Kim máy khâu/Máy đan/thêu/khâu tay).Tất cả các quy trình yêu cầu kim (bao gồm lưu trữ, phát hành, sử dụng và xử lý) cần phải kiểm soát tại chỗ.

Máy dò tìm kim loại.


Quản lý vật sắc nhọn:Bao gồm tất cả các vật sắc nhọn như dụng cụ kim loại, lưỡi cắt, dao, kéo, cúc, hộp cắt.Báo cáo phải lưu giữ toàn bộ vất sắc nhọn. Chúng phải được hạch toán rõ ràng.Vật sắc nhọn phải được buộc chặt tại khu vực làm việc – áp dụng cho toàn bộ các khu vực cắt, may, ngoại quan, ép, kho...
Đinh vít/đinh tán/khuyu/cúc kim loại cần phải được quản lý và không được để mất trong quá trình sản xuất.


Quản lý vật sắc nhọn
Vật sắc nhọn phải được buộc chặt tại nơi làm việc – áp dụng cho tất cả các công đoạn
sử dụng như cắt, may, ngoại quan, ép, hoàn thiện, kho...


Quản lý kim: Kim bị gãyKhông được có kim dự trữ tại nơi làm việc.Công nhân không được sử dụng kim mới trong quá trình sản xuất.Nhân viên được đào tạo phải kiểm soát việc phát kim mới từ văn phòng hoặc hộp bảo quản.Chỉ đổi kim mới khi kim bị gãy/mòn/hỏng lúc đó.Tất cả kim gãy/mòn/hỏng phải được dán bằng băng dính vào báo cáo kim gãy.Tốt nhất, báo cáo hệ thống kim gãy phải được sử dụng. Điều này cho phép kiểm tra và cân đối.


Quản lý kim – Báo cáo hệ thống kim gãy1 gói kim được gắn vào mỗi trang báo cáo kim gãy.1 trang cho mỗi gói kim.1 gói kim = 10 kimTrong hàng mẫu thể hiện, 7 kim gãy+3 kim mới = tổng 10
kim.Dễ dàng xác định đủ hay thiếu kim.Dễ dàng xác minh được tất cả các kim là cùng 1 loại được ghi

Thông tin yêu cầu khác:


Ngày/thời gian
Công nhân
Máy
Giám sát

trên báo cáo.


Quản lý kim: Phần kim bị thiếuTrong trường hợp kim bị gãy , phải ngừng mọi hoạt động,Tất cả các mảnh vỡ của kim phải được tìm kiếm.Tất cả các mảnh vỡ của kim phải được dán vào báo cáo kim gãy. Phải ghi rõ chi tiết.Nếu tất cả các mảnh vỡ của kim không thể tìm thấy, tất cả các sản phẩm xung quanh cần phải chọn lọc và cách ly để kiểm tra bằng máy dò tìm kim
loại.Khu vực làm việc phải được kiểm tra bằng máy dò tìm kim loại.Nếu không thể tìm thấy tất cả các mảnh kim vỡ, thì công việc đang tiến hành phải được xử lý.Sau khi ghi chép báo cáo thì có thể phát kim mới và tiếp tục công việc.


Các bước dò tìm kim loại.Máy dò tìm kim băng tải phải được sử dụng.Tất cả sản phẩm phải được kiểm tra, 1 lần 1 sản phẩm.Băng tải sẽ tự động dừng và phát chuông cảnh báo khi phát hiện ra ra kim loại.Máy dò tìm kim loại có thể phát hiện ra kim loại từ 0,8 – 1,2mm, tùy thuộc vào điều chỉnh.Máy dò tìm kim loại phải được tách biệt ở 1 khu vực rõ ràng giữa khu vực ngoại quan cuối cùng và đóng gói.Không công đoạn sản xuất nào được bỏ qua điểm kiểm tra quan trọng này.Máy dò tìm chỉ được vận hành bởi người đã được đào tạo.


Máy dò tìm kim loại: Hiệu chỉnh.Máy dò tìm kim loại cần được hiệu chỉnh hàng ngày.Máy dò tìm kim loại nên hiệu chỉnh khi bật công tắc và sau mỗi 2 tiếng.Sử dụng mẫu kiểm tra từ 0,8 - 1,2mm nếu máy kiểm tra chính xác.Phải hoàn tất hệ thống kiểm tra 9 điểm.Kiểm tra hệ thống 9 điểm bao gồm để mẫu chạy qua máy dò kim loại 3 lần bên trái, bên phải và giữa của băng tải với độ cao khác nhau.Nếu không thể tìm thấy các mảnh vỡ, máy dò tìm phải được cố định thông số trước khi tiến hành đóng gói.Báo cáo hiệu chỉnh phải được lưu trữ trong tất cả những lần máy tiến hành kiểm tra.


Máy dò tìm kim loại: Hiệu chỉnh thất bạiNếu máy dò tìm kim loại hiệu chỉnh thất bại thì hàng hóa trong khu vực không kim loại sẽ phải dò tìm lại sau khi máy đã được điều chỉnh,Bất kỳ hạng mục nào không phát hiện ra kim loại phải được cách ly và kiểm tra kỹ để tìm ra kim loại.Chỉ khi mảnh vỡ kim loại được tìm thấy thì sản phẩm mới được kiểm tra lại và đưa vào kho khi đã thông qua máy dò kim loại.Nếu mảnh vỡ kim loại không thể tìm thấy, thì sản phẩm phải được cách ly vào thùng riêng biệt.Lưu trữ hồ sơ riêng biệt cho các lần hiệu chỉnh thất bại.


Dò tìm kim loại: Khu vực không kim loại.Khu vực không kim loại phải được duy trì cạnh khu vực đóng gói của máy dò kim loại.Khu vực này phải được tách riêng và cách ly với khu vực sản xuất.KHÔNG được có vật sắc nhọn trong khu vực Không kim loại.


Chính sách và phương thức quản lýTất cả các nhân viên phải được đào tạo về phương thức quản chế vật sắc nhọn.Điều này quan trọng đối với Quản lý nhà máy để hiểu và có sự hỗ trợ cho các sáng kiến quan trọng. Họ có trách nhiệm tăng cường các
thủ tục và chính sách này.Quản chế vật sắc nhọn phải được kết hợp chặt chẽ trong chính sách nội bộ của công ty.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×