Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 84:1994

TIÊU CHUẨN NGÀNH
64TCN 84:1994
NGOẠI QUAN SĂM XE ĐẠP
Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm tra săm xe đạp.
1. Ngoại quan săm xe đạp phải đạt các yêu cầu sau:
Tên khuyết tật

Mức

1. Ngoại quan

Săm phải sạch, nhẵn bóng, mầu sắc đồng đều

2. Không kín khí

Không cho phép

3. Dày mỏng không đều

Khi bơm khí nén đủ để săm căng tròn, săm không bị gãy
hoặc phòng cục bộ chỗ dày mỏng không quá 10% chiều

dày săm.

4. Săm có tạp chất

Không cho phép

5. Săm có vết lõm hình lòng máng

Không cho phép

6. Thân săm có nếp gấp

Không cho phép

7. Chiều dài mối nối

Không nhỏ hơn 20mm

8. Nhăn mối nối, nối vặn săm

Không cho phép

9. Hở mối nối

Không cho phép

10. Miếng đệm chân van

Không cho phép miếng đệm có bọng hơi. Lỗ chân van
phải nằm giữa miếng đệm.

2. Tất cả các săm xe đạp sản xuất ra đều phải được kiểm tra phân loại và đóng dầu chất lượng
sản phẩm.
3. Săm xe đạp không đạt một trong các chỉ tiêu trên xếp vào loại phế phẩm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×