Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS2.1: Tiến hành định hướng chương trình du lịch

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam

TGS2.1. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: TIẾN HÀNH ĐỊNH HƢỚNG CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH
MÔ TẢ CHUNG
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để tiến hành định hướng/ giới thiệu các chương trình du
lịch
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
E1. Thuyết minh các chƣơng trình/ tuyến du lịch
P1.

Sắp xếp nội dung và trình bày các thông tin sẽ thuyết minh

P2.

Giới thiệu nội dung chi tiết của chương trình/ tuyến du lịch

P3.

Giải thích về công việc hậu cần và chi tiết kỹ thuật của chương trình/ tuyến du lịch

E2. Trao đổi thông tin với khách và nhận thông tin phản hồi

P4.

Trả lời những câu hỏi của khách và xử lý các vấn đề có thể phát sinh trong khuôn khổ của bài thuyết minh

P5.

Sử dụng các kỹ thuật nói luân phiên để tiếp tục hay ngừng cuộc trò chuyện

P6.

Bày tỏ sự quan tâm đến những gì khách nói tới

YÊU CẦU KIẾN THỨC
K1.

Giải thích lý do tại sao du khách cần phải thực hiện từng bước một trong suốt hành trình du lịch

K2.

Mô tả cách thức một bài thuyết minh tiêu chuẩn có thể hữu ích để giao tiếp có hiệu quả với khách

K3.

Liệt kê được những thông tin du khách hay hỏi nhiều nhất

K4.

Giải thích làm thế nào để khuyến khích khách đặt câu hỏi

K5.

Danh sách các rủi ro có thể tránh được khi sử dụng thiết bị thuyết minh

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI
Quá trình trao đổi thông tin và xây dựng mối quan hệ với khách:

1. Giới thiệu tóm tắt có thể bao gồm:


Sử dụng lời nói trong các tình huống chính thức và không chính thức

Sử dụng ấn phẩm và tài liệu chuẩn bị trướcSử dụng công cụ trực quan

2. Thông tin có thể bao gồm:


Tên và số điện thoại liên lạc của hướng dẫn viênGiờ địa phươngTỷ giá giữa đồng tiền địa phương và ngoại tệCác phương tiện truyền thông địa phương và quốc tếLịch trình tuyến du lịchNội dung chương trìnhGiờ làm việcAn toàn và phúc lợiGiao thôngQuy tắc thực hành du lịch có trách nhiệmThời tiếtTruyền thống và văn hóa địa phươngThể thao và giải tríTôn giáo

© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1


Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam


Lịch sửThông tin khác

3. Câu hỏi có thể bao gồm:


Mong đợi, lịch trình phát sinh, lịch trình mở, lịch trình cố định, về chiến tranh

HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Đánh giá thực hiện công việc phải bao gồm:
1. Ít nhất có ba lần giới thiệu tóm tắt
1.

Ít nhất có hai lần cung cấp thông tin

PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Phương pháp đánh giá phù hợp có thể bao gồm:


Quan sát ứng viên thực hiện công việcPhỏng vấnĐóng vaiThông qua kiểm tra vấn đáp và bài viết

CÁC CHỨC DANH NGHỀ LIÊN QUAN
Hướng dẫn viên du lịch, Trưởng đoàn, Hướng dẫn viên du lịch tập sự
SỐ THAM CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN ASEAN
D2.TTG.CL3.18

© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×