Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5693:1992

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5693-1992
GỖ DÁN-ĐO KÍCH THƯỚC TẤM
Plywood-measurement of dimenaiona of panels
Tiêu chuẩn này qui định trình tự đo chiều dày, dài và rộng của các tấm gỗ dán phẳng.
1. Lấy mẫu: theo quyết định hiện hành.
2. Hàm lượng nước: theo qui định hiện hành.
3. Dụng cụ
3.1. Xác định chiều dày
Để xác định chiều dày phải có dụng cụ đo thích hợp có mặt đo tròn, phẳng, song song, đường
kính 16 ± 1mm, diện tích tiếp xúc xấp xỉ 200mm 2. Khắc vạch của dụng cụ tới độ chính xác
0,05mm
3.2. Xác định chiều dài và chiều rộng
Dụng cụ đo chiều dài và chiều rộng có độ chính xác 1mm
4. Trình tự do
4.1. Xác định chiều dày
Thực hiện bốn phép đo chính xác tới 0,1mm ở khoảng giữa mỗi cạnh, sâu vào bên trong cách
mép từ 25 tới 200mm (xem hình vẽ), áp suất khi đo là 200 ± 50 mbar (1mbar = 0,1kPa =
0,1kN/m2)
4.2. Xác định chiều dài và chiều rộng
Đo chiều dài L và chiều rộng B của mỗi tấm hai lần (xem hình vẽ) chính xác tới 1mm, cách mép

tấm 100mm và song song với mép.

Hình – Đo kích thước panen
5. Biểu diễn kết quả
Ghi lại các kết quả đo và giá trị trung bình cộng


Biểu diễn các kết quả
Chiều dày: chính xác tới 0,1mm
Chiều dài : chính xác tới 1mm
Chiều rộng: chính xác tới 1mm.
6. Biên bản thử
Biên bản thử phải bao gồm nội dung cụ thể sau:
a) Loại tấm (theo TCVN 5695-1992 (ISO 1096), và mọi chi tiết cần thiết để nhận biết được tấm;
b) Phương pháp lấy mẫu;
c) Các kết quả như đã trình bày trong mục 3;
d) Độ ẩm của tấm tại thời điểm đo;
e) Ký hiệu và số hiệu tiêu chuẩn này.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×