Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 302:1997

TIÊU CHUẨN NGÀNH
10 TCN 302:1997
PHÂN TÍCH PHÂN BÓN
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM
(YÊU CẦU KỸ THUẬT)1. Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm cho tất cả các loại phân thể rắn.
2. Nguyên tắc:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm cho các loại phân bón dựa trên nguyên lý
làm khô mẫu trong tủ sấy ở 50oC, có hút chân không.
Khối lượng mẫu mất khi sấy khô tuyệt đối là lượng nước có trong mẫu.
Phương pháp này loại trừ được các sai số do các phản ứng xảy ra với phân bón khi nhiệt độ
cao, được chọn là phương pháp trọng tài.
3. Thiết bị và dụng cụ:
3.1. Tủ sấy chân không, có thể điều chỉnh nhiệt độ chính xác ở 50 0C ± 1,50C và điều chỉnh áp
suất.
3.2. Tháp làm khô không khí chứa magie clorat.
3.3. Chén lấy mẫu bằng sứ hoặc thuỷ tinh có đường kính 3-5cm, có nắp.

3.4. Bình hút ẩm.
3.5. Cân phân tích có độ chính xác tối thiểu 0,0002g.
4. Cách xác định:
4.1. Cân chính xác 2-3g mẫu phân đã được chuẩn theo 10TCN 301 -97 trên cân phân tích cho
vào chén sấy mẫu đã được sấy khô tuyệt đối và cân trên cân phân tích chính xác đến 0,0002g.
4.2. Đặt chén có mẫu vào tủ sấy đã có nhiệt độ 50 oC ± 1 ,5oC . Mở nắp chén.
4.3. Hút chân không và cấp không khí khô vào để luôn giữ độ chân không ở khoảng 48-53 mm
Hg.
4.4. Sấy mẫu trong điều kiện trên 2-3 giờ cho đến khối lượng mẫu không đổi.
4.5. Đậy nắp chén sấy khô và đưa vào bình hút ẩm, để nguội mẫu đến nhiệt độ trong phòng
(không ít hơn 1 giờ).
4.6. Cân chén có mẫu với độ chính xác 0,0002g.
5. Cách tính:
Tính % độ ẩm theo khối lượng
m1 - m2
Độ ẩm (% khối lượng) = ------------. 100
m
Trong đó:
m1: Khối lượng chén và mẫu trước khi sấy (g)

* Ban hành kèm theo quyết định số: 1894-NN. KHCN/QĐ ngày 5 tháng 8 năm 1997


m2: Khối lượng chén và mẫu sau khi sấy (g)
m : Khối lượng mẫu phân tích (g)
Kết quả phân tích là giá trị trung bình số học các kết quả của 2 lần phân tích lặp lại song song.
6. Ghi chú:
* Các loại phân không bị thay đổi thành phần khi sấy trên 50 oC có thể sấy ở tủ sấy thông thường
ở nhiệt độ 65-70oC.
** Các loại phân bền ở nhiệt độ cao như phân lân nung chảy, các loại đá photphat ... có thể sấy ở
100-105oC trong tủ sấy thông thường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×