Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1537:1974

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 1537:1974
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GIA SÚC
Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất sắt
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng tạp chất sắt có trong thức ăn áp
dụng cho tất cả các loại thức ăn hỗn hợp cho gia súc.
1. Lấy mẫu
Tiến hành lấy mẫu thức ăn hỗn hợp theo TCVN 1531-74.
2. Phương pháp thử
2.1. Nội dung
Dùng nam châm vĩnh cửu hình móng ngựa có sức hút trên 12kg để xác định tạp chất sắt có
trong thức ăn.
2.2. Dụng cụ:
Nam châm hình móng ngựa sức hút trên 12kg.
Sàng có lỗ đường kính 2mm
Cân phân tích có độ chính xác đến 0,0002g
Mặt kính đồng hồ
2.3. Tiến hành thử.
2.3.1. Rải 1 kg thức ăn lên một mặt kính thành một lớp phẳng dày 0,5 cm, sau đó, dùng cực nam
châm đưa từ từ dọc ngang trên mặt lớp mẫu sao cho cực nam châm không chạm sát vào thức
ăn và đưa qua toàn bộ mặt phẳng mẫu.

Từng thời gian định kỳ, gạt kim loại bám vào cực nam châm lên mặt kính đồng hồ.
Lặp lại quá trình hút tạp chất kim loại 3 lần. Trước mỗi lần hút phải trộn đều mẫu thức ăn và dàn
mỏng như đã nói ở trên.
Đem cân phần tạp chất kim loại đã gộp chung lại, khối lượng thu được tính bằng mg trên 1kg
thức ăn hỗn hợp.
2.3.2. Đối với thức ăn hỗn hợp ở dạng đóng viên đóng bánh. Đem nghiền mẫu và sàng trên sàng
có lỗ đường kính 2mm cho đến khi phần còn lại trên sàng không quá 5%.
Sau đó tiến hành tiếp như điều 2.3.1.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×