Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GES11: Tổ chức các chuyến tham quan và du lịch

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam

GES11. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: TỔ CHỨC CÁC CHUYẾN THAM QUAN VÀ DU LỊCH

MÔ TẢ CHUNG
Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để tổ chức và thực hiện các hoạt động du lịch bao
gồm cả các chuyến tham quan ngắn hoặc du lịch trong ngày.
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
E1. Công tác chuẩn bị cho hoạt động du lịch
P1. Chuẩn bị chuyến du lịch cho bản thân và cho người khác
P2. Lên kế hoạch để có được kết quả bền vững tích cực cho cả khách và cộng đồng địa phương
P3. Tham vấn tất cả các thành phần tham gia (khách du lịch, cộng đồng địa phương và các thành phần khác)
về cách tổ chức sắp xếp các hoạt động du lịch
E2. Thực hiện hoạt động du lịch theo các tiêu chuẩn về du lịch có trách nhiệm
P4. Đưa ra những lời khuyên cho khách hàng về nguyên tắc ứng xử có trách nhiệm trước khi đi đến điểm du
lịch
P5. Đảm bảo an toàn cho du khách, và bảo vệ môi trường
P6. Giám sát và duy trì thực hiện các nguyên tắc ứng xử có trách nhiệm của du khách
E3. Đánh giá hoạt động du lịch
P7. Thu thập phản hồi của du khách về chuyến đi
P8. Báo cáo với các cấpquản lý/ giám sát về các phản hồi của du khách để cải thiện các chuyến đi trong tương

lai.
YÊU CẦU KIẾN THỨC
K1. Giải thích và liệt kê các vấn đề về địa bàn hoạt động, bao gồm cả những vấn đề cụ thể về du lịch và đặc biệt
là môi trường hoạt động
K2. Mô tả tác động của các hoạt động du lịch
K3. Mô tả và xác định các điểm đến/ địa bàn hoạt động có thể tổ chức thực hiện các hoạt động du lịch
K4. Liệt kê và giải thích các quy định đối với du khách, ví dụ như pháp luật, hướng dẫn hay qui chuẩn ứng xử
của ngành
K5. Mô tả cách giám sát và duy trì thực hiện các nguyên tắc ứng xử du lịch có trách nhiệm
K6. Giải thích các phương pháp có thể sử dụng để thu thập và báo cáo/ chia sẻ các thông tin phản hồi về
chuyến đi
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI
1. Có trách nhiệm với sự bền vững của môi trường, xã hội và kinh tế có thể liên quan tới:


Các khía cạnh tiêu cực về môi trườngCác khía cạnh tiêu cực về xã hộiCác khía cạnh tiêu cực về kinh tếCác khía cạnh tích cực về môi trườngCác khía cạnh tích cực về xã hộiCác khía cạnh tích cực về kinh tế

2. Các kỹ thuật và quy trình giảm thiểu tác động có thể là:Giới hạn hoặc hạn chế sự tiếp cận

© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1


Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam


Mức độ xây dựng trong khu vựcTính xác thực theo từng giai đoạnCác giải pháp công nghệBảo tồn di sản

3. Sự thay đổi trong môi trường tự nhiên bao gồm:


Các vấn đề sinh sảnThay đổi trong hệ động vậtThay đổi trong hệ thực vậtXói mònXem các loài

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Việc đánh giá khả năng thực hiện công việc phải bao gồm:
1.

Ít nhất hai hoạt động du lịch đã được tổ chức, sắp xếp và ghi lại thành văn bản làm bằng chứng

2.

Ít nhất ba bản đánh giá về các chuyến du lịch đã hoàn thành

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Các phương pháp đánh giá phù hợp có thể bao gồm:


Quan sát trực tiếp học viên tổ chức một chuyến du lịch hay một hoạt động tại một điểm trong chuyến
du lịchSử dụng nghiên cứu tình huống để đánh giá khả năng áp dụng phù hợp các cách tiếp cận tác động tối
thiểu đến môi trườngCác tài liệu về kế hoạch chuyến du lịch, và phản hồi và đánh giá của khách hàngKiểm tra vấn đáp hoặc viết để đánh giá kiến thức về các tác động của du lịch, các cách tiếp cận tác động
tối thiểu và các yêu cầu có tính quy định.

CHỨC DANH NGHỀ LIÊN QUAN
Tất cả các nhân viên tham gia tổ chức các chuyến đi cho nhóm
SỐ THAM CHIẾU VỚI TIÊU TIÊU CHUẨN ASEAN
D2.TTG.CL3.05

© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×