Tải bản đầy đủ

Bài giảng cơ học công trình chương 1 trần minh tú

LOG

O

CƠ HỌC CÔNG TRÌNH
TRẦN MINH TÚ – KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
ĐẠI HỌC XÂY DỰNG


CƠ HỌC CÔNG TRÌNHGiảng viên: TRẦN MINH TÚEmail: tpnt2002@yahoo.com
Cell phone: 0912101173Tài liệu học tập
- Sức bền Vật liệu. Lê Ngọc Hồng
- Cơ học Công trình – Lê Văn Hồwww.tranminhtu.com

National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


QUI ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
 Số tín chỉ: 3

 Số tiết lý thuyết và bài tập: 57
 Bài tập lớn

ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
 Chuyên cần: 10%
 Bài tập lớn: 15%

 Bài kiểm tra giữa kỳ: 15%
 Bài thi kết thúc học phần: 60%
National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


QUI ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

 Điểm đánh giá học phần gồm: điểm quá trình


(ĐQT) và điểm thi kết thúc học phần (ĐKT).
 Điểm quá trình học tập tính theo thang điểm 10
(làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy)
 Điểm thi kết thúc học phần (ĐKT) tính theo
thang điểm 10 (làm tròn đến 1 chữ số sau dấu
phẩy)
 Qui định của Phòng Đào tạo:
ĐHP = 0,4.ĐQT + 0,6.ĐKT
National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


QUI ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
 Điểm quá trình học tập (ĐQT) bộ môn Sức bền

Vật liệu qui định: điểm quá trình gồm 4 mô đun,
mỗi mô đun đánh giá theo thang điểm 10
 Điểm chuyên cần (ĐCC)
 Điểm bài tập lớn (ĐBTL)
 Điểm Thí nghiệm (ĐTN)

 Điểm kiểm tra giữa kỳ (ĐGK)

ĐQT = (ĐCC + 1,5xĐBTL +1,5x ĐGK)/4
National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


Lịch tiếp sinh viênThứ 3: 9h00 – 11.30Thứ 4: 15h00 – 17h30

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Sức bền Vật
liệu – Tầng 1 - Nhà Thí nghiệm 9 tầng
Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua email:
tpnt2002@yahoo.com

National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


TÀI LiỆU THAM KHẢO
Sức bền Vật liệu. PGs Lê Ngọc Hồng
 Cơ học công trình. Lê Văn Hồ
 Giáo trình SBVL của các trường đại học: Thủy
lợi, Bách khoa, Giao thông Vận tải
 Các bài giảng của Đại học Auckland, Pearson
Press, ASCE, …
 Mechanics of Materials – Ferdinand Beer – E.
Rusell Johnston – Jr. John DeWolf
 Lecture Notes: J Walt Oler – Texas Tech.
University


National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


Chương 1 – Những khái niệm chung
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn
học
Khái niệm về lực, mô men lực – Điều kiện cân
bằng của hệ lực
Nội lực - Ứng suất – Biến dạng – Chuyển vị
Cấu tạo hệ phẳng
Đặc trưng hình học mặt cắt ngang
Các giả thiết môn học – Nguyên lý cộng tác
dụng
National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của
môn học

1.1.a. Cơ học Công trình - môn cơ sở kỹ
thuật:
 Cơ học công trình xây dựng là môn học
nghiên cứu sự chịu lực của vật liệu để
đề ra các phương pháp tính toán, thiết
kế công trình, các bộ phận công trình
dưới tác dụng của ngoại lực nhằm thoả
mãn các yêu cầu đặt ra về độ bền, độ
cứng và ổn định
National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của
môn học

 Đảm bảo độ bền:
 Các chi tiết máy hay các bộ phận công
trình làm việc bền vững, lâu dài: không
bị vỡ, nứt,...

National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của
môn học

National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của
môn học

National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của
môn học

 Đảm bảo độ cứng
 Những thay đổi về kích thước hình học
của các chi tiết máy hay bộ phận công
trình không vượt quá giá trị cho phép.

National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của
môn học

National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của
môn học

 Đảm bảo điều kiện ổn định
 Dưới tác dụng của ngoại lực, các chi
tiết máy hay bộ phận công trình bảo
toàn được trạng thái cân bằng ban đầu

National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của
môn học

1.1.b. Nhiệm vụ môn học
 Xác định ứng suất, biến dạng, chuyển vị trong
vật thể chịu tác dụng của ngoại lực
 Ba bài toán cơ bản

 Kiểm tra điều kiện bền, cứng, ổn định
 Xác định kích thước và hình dạng hợp lý của các
bộ phận công trình

 Xác định trị số tải trọng lớn nhất mà các bộ phận
công trình có thể chịu được
National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của
môn học

1.1.c. Vị trí môn học

VẬT RẮN
TUYỆT ĐỐI
TĨNH HỌC

CƠ HỌC VẬT RẮN


HỌC
CÔNG

ĐỘNG HỌC
ĐỘNG LỰC
HỌC

TRÌNH
XÂY

VẬT RẮN
BiẾN DẠNG

SỨC BỀN
VẬT LiỆU
CƠ HỌC
KẾT CẤU

DỰNG

National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của
môn học

GIÁO DỤC
ĐẠI CƢƠNG
(29%)

KIẾN THỨC
CƠ SỞ NGÀNH
(34%)

KIẾN THỨC NGÀNH
VÀ CHUYÊN NGÀNH
(37%)

CƠ HỌC CÔNG
TRÌNH XÂY DỰNG

National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của
môn học

1.1.d. Đối tƣợng nghiên cứu

Vật rắn tuyệt đối

Vật rắn biến dạng

National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của
môn học

1.1e. Phân loại các bộ phận công trình theo hình dạng
 Các bộ phận công trình có hình dạng kích thước

khác nhau. => Phân loại để có phương pháp nghiên
cứu chung với từng loại
 Theo hình dạng, có thể chia các bộ phận công trình

(cấu kiện) làm ba loại chính:
 Hình khối
 Hình tấm (bản), vỏ
 Hình thanh.
National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của
môn học

Hình khối: Kích thước theo ba phương tương
đương nhau


National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của
môn học

TẤM (BẢN)

Kích thước theo một phương bé hơn
nhiều so với hai phương còn lại


VỎ
National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của
môn học
Vỏ

Tấm

Thanh

National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của
môn học

 CƠ HỌC CÔNG TRÌNH chỉ nghiên cứu các

cấu kiện hình thanh
 Phân loại thanh:
 Phân loại thanh theo hình dạng trục thanh:
• Thanh thẳng
• Thanh cong
• Thanh không gian

 Phân loại thanh theo hình dạng mặt cắt ngang
• Thanh tròn, chữ nhật, vuông,..
• Thanh đặc, rỗng,...
• Thanh tiết diện thay đổi, không đổi,..
National University of Civil Engineering

Tran Minh Tu
tpnt2002@yahoo.com


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×