Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FBS1.7: Dọn bàn ăn

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam

FBS1.7. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: DỌN BÀN ĂN

MÔ TẢ CHUNG
Đơn vị năng lực này cung cấp những năng lực cần thiết của việc dọn dẹp bàn ăn trong nhà hàng tại một
khu vực ăn uống, có thể bao gồm dọn bàn ăn tiệc tự chọn, dọn sơ bàn ăn giữa bữa và phục vụ các đồ ăn kế tiếp và
đảm bảo việc dọn bàn ăn sạch sẽ và gọn gàng.
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
E1. Dọn sơ bàn ăn và phục vụ các món ăn kế tiếp
P1.

Quan sát và nhận biết thời điểm dọn sơ bàn ăn và phục vụ các món ăn kế tiếp

P2.

Thực hiện dọn sơ bàn ăn giữa bữa, sắp xếp lại bàn ăn và phục vụ các món ăn kế tiếp cùng các đồ ăn kèm

E2. Dọn dẹp đồ ăn bị đổ ra bàn
P3.


Đảm bảo an toàn và vệ sinh sạch sẽ cho khách hàng và bản thân

P4.

Thông báo với giám sát viên hoặc giám đốc nếu cần thiết

P5.

Giúp khách lau các vết bẩn hoặc chuyển đồ nếu cần thiết

P6.

Sử dụng đúng dụng cụ để làm sạch bàn ăn

E3. Dọn bàn khi kết thúc bữa ăn

P7.

Dọn bàn theo chiều kim đồng hồ. sử dụng khay hoặc xe đẩy

P8.

Đảm bảo bàn luôn sạch sẽ, gọn gàng và sẵn sàng phục vụ cà phê hoặc đồ uống sau bữa ăn của khách

YÊU CẦU KIẾN THỨC

K1.

Mô tả được quy trình dọn bàn ăn theo quy định của nhà hàng

K2.

Nhận biết được các yêu cầu cần thiết khi dọn dẹp bữa ăn tự chọn

K3.

Mô tả được việc dọn sơ bàn ăn và phục vụ món ăn kế tiếp

K4.


Mô tả được cách thay gạt tàn

K5.

Giải thích được các tiêu chuẩn và quy trình dọn bàn khi thức ăn bị đổ ra ngoài

K6.

Mô tả được quy trình dọn bàn ăn một cách an toàn và vệ sinh

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI
1. Dọn sơ bàn ăn và phục vụ món ăn kế tiếp có thể bao gồm:
Thu gom vụn thức ăn hoặc thức ăn bị đổ ra bàn
Bổ sung các gia vị cần thiết
Sẵn sàng phục vụ các yêu cầu khác của khách hàng
2. Dọn bàn ăn có thể bao gồm:
Sử dụng được khay hoặc xe đẩy để dọn đồ ăn uống
Dọn các đĩa ăn theo chiều kim đồng hồ
Đặt các dụng cụ to và nặng xuống dưới khay, dụng cụ nhỏ và nhẹ hơn ở bên trên
Không cố gắng bê quá nhiều đĩa ăn để đảm bảo an toàn
3. Dọn bàn ăn tự chọn có thể bao gồm:
Kiểm tra số lượng khách sử dụng dịch vụ đồ ăn tự chọn
Quan sát đồ ăn phục vụ tự chọn trước khi dọn dẹp và thông báo với khách khi việc phục vụ đồ ăn tự chọn
sắp kết thúc
Thông báo với giám sát viên nếu có sự thay đổi
Thực hiện theo đúng tiêu chuẩn và quy trình
4. Dọn sạch bàn ăn khi thức ăn bị đổ ra bàn có thể bao gồm:
Đảm bảo an toàn và an ninh cho khách hàng và bản thân
© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1


Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam
Giữ bình tĩnh và cư xử một cách lịch sự
Thông báo với giám sát viên hoặc giám đốc, nếu cần thiết
Giúp đỡ khách nếu cần thiết
Sử dụng đúng dụng cụ để dọn sạch bàn ăn
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Các chứng chứng sau cần phải được cung cấp bao gồm:
Thực hiện bốn lần dọn bàn đúng cách theo tiêu chuẩn
Thực hiện hai lần dọn bàn ăn làm sạch vết bẩn do đồ ăn bị đổ trên bàn
Thực hiện ba lần dợn sơ bàn ăn và phục vụ các món ăn kế tiếp
Thực hiện hai lần duy trì khu vực phục vụ theo đúng quy trình
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá tại nơi làm việc hoặc ở bên ngoài:
Đánh giá có thể bao gồm thực hành công việc tại nơi làm việc hoặc thông qua hoạt động mô phỏng được
hỗ trợ bởi một loạt các phương pháp để đánh giá kiến thức nền tảng đã học
Đánh giá phải liên quan đến lĩnh vực công việc hay những trách nhiệm công việc của học viên
Các phương pháp sau đây có thể được sử dụng để đánh giá năng lực cho đơn vị năng lực này:
Nghiên cứu tình huống
Quan sát ứng viên thực việc công việc của ứng viên
Bài tập thực hành liên quan đến việc sử dụng các phương tiện và thiết bị công việc
Kết quả kiểm tra vấn đápvà/hoặc kiểm tra viết
Báo cáo của bên thứ ba là giám sát viên
Các công việc và dự án được giao
CÁC CHỨC DANH NGHỀ LIÊN QUAN
Nhân viên bộ phận thực phẩm và đồ uống, Nhân viên phục vụ nhà hàng
SỐ THAM CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN ASEAN
Không có

© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×