Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4640:1988

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 4640-88
VẬT LIỆU GIẢ DA - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM NƯỚC
Artificial Leather - Method for the determination of wetting
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ thấm nước toàn phần và một mặt của các vật
liệu giả da.
1. KHÁI NIỆM
Độ thấm nước toàn phần là khả năng thấm nước của vật liệu khi bị nhúng hoàn toàn trong nước
trong một thời gian nhất định.
Độ thấm nước một mặt là khả năng thấm nước của vật liệu khi một mặt tiếp xúc với nước trong
một thời gian nhất định.
2. LẤY MẪU
Lấy mẫu và thuần hóa mẫu theo TCVN 4635 - 88. Lấy 2 mẫu cho một phép thử. Kích thước mẫu
(125 x 125) 1 mm.
3. THIẾT BỊ
Cân phân tích hoặc cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g,
Giấy thấm.
Nước có nhiệt độ 27

30C,


Dụng cụ đo độ thấm nước đảm bảo các yêu cầu sau:
đường kính trong của ống kim loại hình trụ - 110 mm
đường kính ngoài - 120 mm

1 mm

1 mm

chiều cao của ống đảm bảo có thể chứa tối thiểu 25ml nước.

1. Ống kim loại hình trụ
2. Lớp cao su 1
3. Lớp cao su 2.
4. TIẾN HÀNH THỬ
4.1. Xác định độ thấm nước toàn phần


Cân từng mẫu chính xác đến 0,01g. Nhúng mẫu hoàn toàn vào nước có nhiệt độ 27 30C trong
thời gian 2 giờ. Sau đó lấy mẫu ra, dùng giấy thấm lau sạch lượng nước dư trên mẫu rồi đem
cân mẫu lại với độ chính xác 0,01 g.
4.2. Xác định độ thấm nước một mặt.
Cân từng mẫu chính xác đến 0,01g. Kẹp chặt mẫu vào giữa tấm để kim loại và gioăng cao su.
Mặt giả da quay lên phía trên tiếp xúc với nước. Kẹp mẫu thật chặt để nước không bị rỉ ra khi
thử.
Đổ 25 ml nước có nhiệt độ 27 30C vào ống kim loại hình trụ. Để mẫu tiếp xúc với nước trong 2
giờ, sau đó đổ hết nước ra. Lấy mẫu ra, dùng giấy thấm lau sạch lượng nước dư trên mẫu. Cân
lại mẫu với độ chính xác đến 0,01g.
5. TÍNH KẾT QUẢ
Độ thấm nước toàn phần (F) hoặc độ thấm nước 1 mặt (T) tính bằng % theo công thức:
T = . 100
trong đó:
m - khối lượng mẫu trước khi thấm nước, g;
m1 - khối lượng mẫu sau khi thấm nước, g.
kết quả là trung bình cộng kết quả 2 lần xác định song song làm tròn kết quả đến số nguyên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×