Tải bản đầy đủ

Cô bé bán diêmNg­êi so¹n:NguyÔn ThÞ Thóy
Tr­êng THCS Mü §×nh

a. Lần thứ nhất:
-
Mộng tưởng: Lò sưởi
=> mong ước được sưởi
ấm trong một mái nhà
thân thuộc.
- Thực tế: Cô đơn, lạnh
giá, sợ hãi.
II. Tìm hiểu chi tiết:
1. Em bé đêm giao thừa:
2. Cảnh thực và những ảo ảnh:

b. Lần thứ hai:
- Mộng tưởng:
Một bàn ăn thịnh
soạn => mong

muốn một mâm
cỗ gia đình ấm
cúng.
- Thực tế:
Một bức tường
dày đặc,lạnh lẽo,
phố xá vắng teo,
khách qua đư
ờng lãnh đạm.
c. Lần thứ ba:
- Mộng tưởng: cây thông
nô en => mong ước được
vui chơi trong đêm giao
thừa.
- Thực tế: Các ngọn nến
là các ngôi sao trên trời.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×