Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 6 - An toàn thông tin, các hướng phát triển mới trong công nghệ thông tin

Tin học cơ sở
An toàn thông tin
Các hướng phát triển mới trong công
nghệ thông tin

©2002 – Khoa CNTT 2. Học Viện CNBCVT HCM


Vấn đề về an toàn trong hệ thống
thông tin


Nguyên nhân gây lỗi trong hệ thống:

Do con người
Do thủ tục xử lý bị lỗi
Lỗi do phần mềm
Lỗi kỹ thuật.
Lỗi nhập liệu.

Thiên tai

2


đánh cắp thiết bị phần cứng
 đánh cắp phần mềm (vi phạm bản quyền)
 sử dụng thời gian và dịch vụ thông tin không
hợp lý
 đánh cắp thông tin.
 phá hư hỏng và làm ngưng hoạt động của hệ
thống.


3


•A worm called Code Red made huge headlines in 2001. Experts
predicted that this worm could clog the Internet so effectively that
things would completely grind to a halt. The Code Red worm attacks
Windows NT 4.0 and Windows 2000 servers running Microsoft IIS
(Internet Information Server) 4.0 or IIS 5.0.
•the Code Red worm replicated itself over 250,000 times in
approximately nine hours on July 19, 2001
•Upon successful infection, the worm waits for the appointed hour and
connects to the
http://www.howstuffworks.com/framed.htm?parent=virus.htm&url=http:
//www.whitehouse.gov domain. This attack consists of the infected
systems simultaneously sending 100 connections to port 80 of
www.whitehouse.gov (198.137.240.91).
•Virus Attacks Cost $17.1 Billion in 2000
•Wired: New Virus: Now Anna Loves You
•…


(tin trích dẫn)4


Worm & Virus máy tính


Worm: chương trình có khả năng tự nhân bản và chiếm
chỗ trong bộ nhớ hoặc trong đĩa, thay đổi bất kỳ dữ liệu
nào mà nó gặp  hệ thống ngưng hoạt động.
Virus: chương trình có khả năng tự lây lan và “nhiễm”
vào các chương trình và hệ thống máy tính, và tiến hành
các thao tác vô nghĩa hay nhằm mục đích phá hoại.
Virus có thể lan truyền qua:các đĩa mềm
mạng máy tính

5


Phòng chống Virus máy tính
Các chương trình phát hiện virus.
 Các chương trình quét virus


6

Sử dụng các đĩa mềm có nguồn gốc tin cậy.
Thường xuyên quét và diệt virus (nếu có) trên hệ
thống đĩa lưu trữ và trên hệ thống máy tính.
Thông báo ngay cho người có trách nhiệm khi nghi
vấn có virus.
Cập nhật các trình quét và diệt virus phiên bản mới
nhất, hoặc cập nhật các thông tin virus mới nhất.
Cài đặt các chương trình phát hiện và cảnh báo
virus.
Khi làm việc trên mạng, có hệ thống theo dõi truy cập
trên mạng.

7


An toàn và bảo mật máy tính
Nhận dạng và kiểm soát truy cập
 Mã hoá
 Bảo vệ phần mềm và dữ liệu
 Sao lưu và phục hồi hệ thống khi xảy ra thiên
tai.


8


Các hướng phát triển mới

9


Trí thông minh nhân tạo
Trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligent – AI) là các
kỹ thuật nhằm phát triển các máy tính thành các hệ
thống mô phỏng các hoạt động mang tính người: học,
suy diễn, thông tin, nhìn, nghe, nói.
Các ngành ứng dụng của AI: hệ trợ giúp giải quyết vần
đề, người máy, hệ chuyên gia, xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

10


Người máy
Người máy công nghiệp
 Người máy trợ giúp trong các hoạt động nghiên
cứu khoa học, cứu nạn, làm việc trong các môi
trường nguy hiểm, trong không gian.
 Người máy trợ giúp công việc và giải trí.


11


Thực tế ảo
(Virtual Reality)


Sử dụng hệ thống máy tính mổ phỏng và mô
hình hoá thực tế mà con người có thể cảm nhận
được.

12


13


14


Kết thúc

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×