Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 5 - Thay đổi cấu hình hệ thống trong Windows XP

Bài 5
Thay đổi cấu hình hệ thống
trong Windows XP


Bài 5. Thay đổi cấu hình hệ thống

Nội dung
1. Thay đổi chế độ nghỉ màn hình
2. Xem/thay đổi ngày giờ hệ thống
3. Xem cấu hình hệ thống, tên máy
4. Cài đặt font chữ, máy in
5. Cài đặt, gỡ bỏ chương trình phần mềm
6. Cài đặt driver cho phần cứng máy tính
7. Nén và giải nén


1. Thay đổi chế độ nghỉ màn hình

Cách 1:Nhấn chuột phải vào một
khoảng trống trên màn hìnhChọn PropertiesChọn tab Screen Saver

Cách 2:


Vào Start  Control PanelVào DisplayChọn tab
Screen Saver


1. Thay đổi chế độ nghỉ màn hình (2)Trong Screen saver, chọn chương
trình hiển thị mong muốn, có thể
quan sát trong màn hình phía trênThiết lập khoảng thời gian chờ để
xuất hiện chương trình hiển thị
trong ô Wait (mặc định là 10 phút)

Nhấn nút OK.


1. Thay đổi chế độ nghỉ màn hình (3)Có thể thiết lập một số
tính năng nâng cao bằng
cách nhấn vào nút
SettingsCó thể nhấn Preview để
xem trước cách hiển thị
này cho toàn màn hình.Nếu chọn vào ô On
resume, password
protect nghĩa là khi quay
trở lại làm việc, người
dùng cần gõ mật khẩu


1. Thay đổi chế độ nghỉ màn hình (4)Một số chương trình nghỉ màn hình thông dụng có sẵn trong Windows
XPCác chương trình khác xem trong màn hình phía trên hoặc nhấn nút
Preview
• 3DText: Hiển thị dòng chữ 3D theo một hiệu ứng nào đó. Nhấn vào
Settings để thay đổi một số thiết lập
• Custom Text: Gõ đoạn văn bản muốn hiển thị
• Rotation Type: Kiểu quay


1. Thay đổi chế độ nghỉ màn hình (2)My Pictures SlidesShow: Hiển thị các tệp ảnh của bạn theo một hiệu
ứng nào đó
• Mặc định lấy ảnh trong My Documents\My Pictures
• Thay đổi một số thiết lập bằng cách nhấn vào nút Settings
- How often should picture change?: Thời gian một ảnh hiển thị,
mặc định là 6 giây.
- How big should picture be?: Kích thước hiển thị của ảnh, mặc
định là 90% màn hình.
- Use pictures in this folder: Nhấn nút Browse để chọn thư mục
chứa ảnh sẽ hiển thị.


Bài 5. Thay đổi cấu hình hệ thống

Nội dung
1. Thay đổi chế độ nghỉ màn hình
2. Xem/thay đổi ngày giờ hệ thống
3. Xem cấu hình hệ thống, tên máy
4. Cài đặt font chữ, máy in
5. Cài đặt, gỡ bỏ chương trình phần mềm
6. Cài đặt driver cho phần cứng máy tính
7. Nén và giải nén


2. Xem/thay đổi ngày giờ hệ thốngCách 1:
• Nhấn chuột phải vào biểu
tượng đồng hồ ở Khay hệ
thống (góc phải dưới cùng)
• Chọn Adjust Date/TimeCách 2:
• Start  Control Panel
• Vào Date and Time

Chuột
phải


2. Xem/thay đổi ngày giờ hệ thốngXem/thay đổi ngày, tháng, năm trong ô DateXem/thay đổi giờ, phút, giây trong ô TimeSau đó
• Nếu thay đổi
nhấn nút OK để xác nhận
• Nếu xem nhấn nút
Cancel để thoát


2. Xem/thay đổi ngày giờ hệ thốngThông thường, máy tính sẽ tự động cập nhật giờ theo đúng múi giờ đã
thiết lậpNếu đã sửa giờ đúng mà vẫn đồng hồ vẫn chạy sai  Thiết lập lại múi
giờ
• Chọn tab Time Zone
• Chọn (GMT +07:00)
Bangkok, Hanoi, Jakarta


2. Xem/thay đổi ngày giờ hệ thốngChuyển cách hiển thị ngày giờ,
số, tiền tệ theo kiểu Việt NamStart  Control Panel
• Vào Regional and
Language Options
• Trong tab Regional
Options
- Chọn Vietnamese
trong Standards and
formats
- Chọn Vietnam trong
Location
• Nhấn OK


Thay đổi cách hiển thị theo VN - Kết quả


Bài 5. Thay đổi cấu hình hệ thống

Nội dung
1. Thay đổi chế độ nghỉ màn hình
2. Xem/thay đổi ngày giờ hệ thống
3. Xem cấu hình hệ thống, tên máy
4. Cài đặt font chữ, máy in
5. Cài đặt, gỡ bỏ chương trình phần mềm
6. Cài đặt driver cho phần cứng máy tính
7. Nén và giải nén


Xem cấu hình hệ thống

Nhấn chuột phải vào
My Computer trên
màn hình Desktop,
chọn Properties

Thông tin
chung


Xem/thay đổi tên máy


Chọn tab Computer NameFull computer name: Tên
máyĐể thay đổi tên máy, nhấn
nút Change và gõ tên mới
vào


Bài 5. Thay đổi cấu hình hệ thống

Nội dung
1. Thay đổi chế độ nghỉ màn hình
2. Xem/thay đổi ngày giờ hệ thống
3. Xem cấu hình hệ thống, tên máy
4. Cài đặt font chữ, máy in
5. Cài đặt, gỡ bỏ chương trình phần mềm
6. Cài đặt driver cho phần cứng máy tính
7. Nén và giải nén


4.1. Cài đặt font chữĐể cài đặt font chữ, cần có các tệp font chữ (tải trên mạng hoặc sao
chép của người khác) đặt trong một thư mục nào đó trên máy (ví dụ
VNFont)


4.1. Cài đặt font chữ

Cách 1


Sao chép (copy) các tệp font vào thư mục C:\Windows\FontsNếu font đã có, hệ thống sẽ yêu cầu gỡ bỏ font cũ để cài đặt phiên bản
mới, nhấn OK để tiếp tụcChờ cài đặt


4.1. Cài đặt font chữ

Cách 2


Vào Start  Control Panel
Vào FontsVào menu File  Install New
FontChọn ổ đĩa chứa thư mục
chứa các tệp font trong
DrivesChọn thư mục chứa các tệp
font trong FoldersDanh sách font liệt kê trên
List of Fonts  Nhấn nút
Select AllNhấn OK


4.2. Xóa font chữVào Start  Control PanelVào FontsChọn các font cần xóa và nhấn nút Delete (như xóa tệp tin bình thường)Xác nhận xóa


4.3. Cài đặt máy inVào Start  Printers and FaxesChọn Add a printer trong Printer Tasks (ô tác vụ bên trái)


4.3. Cài đặt máy in (2)Nhấn nút Next
• Nếu máy in nối trực
tiếp với máy tính của
bạn, chọn Local
printer attached to
this computer
• Nếu máy in nối với
máy tính khác trong
mạng, chọn A
network printer, or
a printer attached
another computer


4.3. Cài đặt máy in (3)Chờ để hệ điều hành
tìm máy inChú ý cho đĩa cài máy in
(có kèm khi mua) để
Windows cài driver


Bài 5. Thay đổi cấu hình hệ thống

Nội dung
1. Thay đổi chế độ nghỉ màn hình
2. Xem/thay đổi ngày giờ hệ thống
3. Xem cấu hình hệ thống, tên máy
4. Cài đặt font chữ, máy in
5. Cài đặt, gỡ bỏ chương trình phần mềm
6. Cài đặt driver cho phần cứng máy tính
7. Nén và giải nén


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×