Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS. Lê Văn Hùng

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ


Nội dung
1. Làm quen với Microsoft Office Word 2010
2. Định dạng văn bản
3. Định dạng trang văn bản
4. Hình ảnh và đồ hoạ trong văn bản
5. Kiểm duyệt nội dung văn bản
6. Tham chiếu và chú thích
7. Trộn thư
14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

2


1. Làm quen với Microsoft Word 2010
Tìm hiểu giao diện phần mềm

Các chế độ xem tài liệu
Biên tập văn bản
Bảo vệ văn bản
Lưu văn bản
Chia sẻ văn bản
Sử dụng các loại văn bản mẫu
Tài liệu chủ

14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

3


Tìm hiểu giao diện phần mềm
Quick Access Toolbar

Thẻ ngữ cảnh

Ribbon

Thước

Thanh trạng thái (Status bar)

14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

4


Tìm hiểu giao diện phần mềm
Các thẻ trên Ribbon


Home: Các chức năng cơ bản: Font, Paragraph, Styles…
Insert: Chèn thêm các đối tượng: Table, Chart, Picture…
Page Layout: Thiết lập bố cục, định dạng trang, đoạn
References: Tham thiếu trong tài liệu
Mailings: Soạn thảo thư
Review: Rà soát văn bản
View: Điều chỉnh giao diện, cách hiển thị tài liệu

14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

5


Tìm hiểu giao diện phần mềm
Giao diện Backstage

14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

6


Tìm hiểu giao diện phần mềm
Các chế độ xem tài liệu

Các chế độ xem tài liệu

 Print Layout: Hiển thị đầy đủ nội dung như khi in
 Full Screen Reading: Hiển thị văn bản dưới dạng 2 trang
hiển thị cùng lúc
 Web Layout: Hiển thị tương tự như trên trình duyệt
 Outline: Hiển thị các ký hiệu để ẩn/hiện các cấp của văn
bản
 Draft: Hiển thị nội dung mà không có bố cục
14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

7


Điều chỉnh chế độ thu phóng tài liệu
 Thay đổi chế độ thu
phóng
 View  Zoom
 Nhóm chức năng Zoom
trên thanh trạng thái
 Ctrl + lăn bánh xe chuột

14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

8


Biên tập văn bản
Tạo tài liệu
 File  New (nhấn Ctrl + N để tạo tập tin mới)
 Chọn Blank Document, nhấn Create để tạo tài liệu mới
 Nhấn Enter để ngắt đoạn hoặc tạo dòng trống (Shift +
Enter: nhập ký hiệu cắt dòng mà không kết thúc đoạn)
 Nếu cần thiết, nhấn nút Show/Hide trong thẻ Home

Thanh công cụ mini
 Mini toolbar xuất hiện khi người dùng chọn/nháy phải
chuột

14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

9


Biên tập văn bản
Sao chép/cắt dán văn bản
 Sao chép/cắt:

Chọn văn bản
Nháy phải chuột chọn Copy hoặc Cut
Phím tắt: Ctrl + C (Copy), Ctrl + X (Cut)
Nút Copy , Cut trên nhóm Clipboard

 Dán
• Đặt chuột tại vị trí cần dán
• Nhấn Paste
• Các tuỳ chọn dán nâng cao: Paste Special

Undo/Redo
 Phím tắt: Ctrl + Z (Undo), Ctrl + Y (Redo)
14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

10


Biên tập văn bản
Di chuyển trong văn bản

Thanh cuộn (Scroll bar)
Nút Next, Previous trên thanh cuộc dọc
Navigation Pane (View  Navigation Pane)
Hộp thoại Find and Replace (F5 hoặc Ctrl + G)

14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

11


Soạn thảo văn bản tiếng Việt
Phông chữ tiếng Việt
 TCVN3:
• Phông chữ thường/hoa khác nhau.
• Tên phông bắt đầu bằng “.Vn”

 VNI
• Tên phông bắt đầu bằng “VNI”

 Unicode
• Times New Roman, Arial, Tahoma, Cambria…

Bộ gõ tiếng Việt
 Vietkey, Unikey…

Kiểu gõ
 Telex, VNI, VIQR…
14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

12


Lưu văn bản
Lưu văn bản
 Save: File  Save, hoặc nút Save (Phím tắt Ctrl + S)
 Save as: File  Save As (Phím tắt F12)

Định dạng tập tin
 Định dạng mặc định: .docx
 Các định dạng khác
• .docm, .doc, .dotx, .dot, .rtf, .odt, .wps,
• .pdf, .xps

Kiểm tra tính tương thích
 File  Info, nhấn nút Check for Issues, chọn Check
Compatibility
14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

13


Cập nhật thuộc tính của tài liệu
Cập nhật thuộc tính
 File  Info, nhấn Properties (chọn Document panel
hoặc Advanced Properties)

Loại bỏ thông tin cá nhân
 Chức năng Inspect Document
 File  Info  Check for Issues  Inspect Document
• Chọn các nội dung cần tra soát, nhấn Inspect
• Nhấn Remove All để loại bỏ

14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

14


Bảo vệ tài liệu
Hạn chế định dạng và biên tập
 Trong thẻ Review, chọn Restrict Editing trong nhóm
Protect
 Bật tuỳ chọn Limit formatting to a selection of styles.
 Cho phép thực hiện một số thao tác biên tập: bật tuỳ
chọn Allow only this type of editing in the document
 Nhấn Yes, Starting Enforcing Protection
 Trong hộp thoại Start Enforcing Protection, điền mật
khẩu để khoá việc thay đổi.

Vô hiệu hoá hạn chế định dạng và biên tập
 Trong thẻ Review, chọn Restrict Editing
 Nhấn Stop Protection, nhập mật khẩu nếu cần
14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

15


Bảo vệ tài liệu
Thêm chữ ký điện tử
 File  Info, nhấn Protect Document  Add a Digital
Signature
 Nhập nội dung xác nhận, nhấn Sign để ký

Đặt mật khẩu cho tài liệu
 File  Info, nhấn Protect Document, chọn Encrypt
with Password.
 Nhập mật khẩu 2 lần để xác nhận

Đánh dấu tài liệu là bản cuối cùng
 File  Info, chọn Protect Document, chọn Mark as
Final
14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

16


Chia sẻ văn bản
Gửi tài liệu qua thư điện tử
 File  Save & Send  Send Using E-mail  Send as
Attachment
 Nhập tên người nhận (To, CC, BCC), nhập chủ đề

Lưu tài liệu trên SkyDrive
 File  Save & Send  Save to Web
 Nhấn Sign in để đăng nhập Windows Live ID
 Chọn thư mục cần lưu

Đăng tài liệu lên blog
 File  Save & Send Publish as Blog Post  Publish as
Blog Post
 NhấnPublish để đăng.
14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

17


Sử dụng văn bản mẫu (Template)
Tạo tập tin mới từ mẫu
 File  New
 Chọn tập tin mẫu, nhấn Create

Tạo tập tin mẫu
 Mở tập tin muốn điều chỉnh để tạo tập tin mẫu
 Thực hiện các thao tác điều chỉnh tập tin: Giữ lại các nội
dung chung, xoá đi các nội dung mang tính riêng biệt.
 File  Save As, nhập tên tập tin, trong mục Save as
Type, chọn Word Template.
 Nhấn Save để lưu tập tin.

14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

18


Tạo tài liệu chủ
Master document
 Chứa nội dung riêng của tập tin
 Chứa liên kết và hiển thị nội dung của các tập tin phụ
(subdocument)

Nội dung tài liệu chính

Tài liệu phụ (dạng liên kết)

14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

19


2. Định dạng văn bản
Định dạng ký tự
Tìm kiếm và thay thế văn bản
Định dạng đoạn văn bản
Làm việc với bảng trong văn bản
Định dạng danh sách trong văn bản

14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

20


Định dạng ký tự
Định dạng ký tự sử dụng hộp thoại Font
 Nhấn nút mở hộp thoại trong nhóm Font trong thẻ Home
 Nhấn Ctrl + DFont: Phông chữ
Font Style: Kiểu chữ
Size: Cỡ chữ
Font Color: Màu chữ
Effects: Hiệu ứng
Underline Style: kiểu
gạch chân
• Advanced: Tuỳ chọn cao cấp

14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

21


Định dạng ký tự
Định dạng ký tự sử dụng Ribbon
 Nhóm Font trong thẻ Home

Tính năng Format Painter
 Format Painter là công cụ định dạng giúp sao chép
định dạng từ phần văn bản này sang phần văn bản khác.
 Thao tác:
• Đặt con trỏ tại văn bản muốn sao định dạng
• Nhấn Format Painter
(nhấp đúp nếu muốn sao
chép định dạng liên tiếp).
• Chọn đoạn (các đoạn) văn bản muốn áp dụng định dạng.
14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

22


Định dạng ký tự
Định dạng văn bản bằng Style
 Định dạng văn bản bằng style
• 1. Chọn đoạn văn bản muốn áp dụng style
• 2. Trong thẻ Home, nhóm Styles, chọn style

 Xoá định dạng của văn bản
• 1. Trong thẻ Home, nhóm Style, nhấn nút mở hộp thoại
để mở bảng Styles
• 2. Trong bảng Styles, nhấn nút Style Inspector để mở
hộp thoại Style Inspector
• 3. Chọn nội dung cần xoá định dạng
• 4. Nhấn nút Clear All để xoá định dạng
• Hoặc nút Clear Formatting trong nhóm Font thuộc thẻ Home
hoặc chọn Clear Formatting trong nhóm Styles.
14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

23


Định dạng ký tự
Đường viền và đánh bóng
 Sử dụng hộp thoại Borders
and Shading hoặc nút
Borders
, Shading
 Tạo đường viền
• Chọn văn bản, nhấn nút
Boders chọn loại viền
• Hoặc chọn Borders and
Shading (mục Apply to
chọn Paragraph)

14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

24


Định dạng ký tự
Đường viền và đánh bóng
 Đánh bóng đoạn văn bản
• Chọn văn bản
• Nhất nút Shading, chọn
màu cần sử dụng
• Hoặc mở hộp thoại
Borders and Shading, chọn
thẻ Shading, chọn màu và
kiểu hoạ tiết

14/04/2018

Chương III. Microsoft Office Word 2010

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×