Tải bản đầy đủ (.pdf) (13 trang)

Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 4 - Hà Nguyên Long

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (324.28 KB, 13 trang )

BÀI GIẢNG

TIN HỌC CƠ SỞ
BÀI 4. ĐÁNH MÁY
Giáo viên: Hà Nguyên Long
Email: hanguyenlong@gmail.com
Website: http://sites.google.
com/site/tinhocbtl


MỤC TIÊU
Sau khi kết thúc bài học này, học viên có khả năng:
Đánh máy đúng tư thế, đúng kỹ thuậtSử dụng 10 ngón tay để đánh máy*


MỞ ĐẦU
Tư thế ngồiNgồi ngay ngắn, thẳng lưng, hai chân đặt dưới nền nhà (có thể
một chân co, một chân duỗi để giữ cho cõ thể ở tư thế ngay
thẳng) đầu hơi nghiêng sang bên trái, mắt nhìn tài liệu. Chú ý tầm


nhìn của hai mắt luôn luôn song song với dòng chữ trong bài tập.
+ Bàn để máy tính cao: 73 cm.
+ Ngăn để bàn phím cao: 60cm.
+ Ghế ngồi cao: 43 cm.

*


MỞ ĐẦU
2. Vị trí để tài liệu
Tài liệu soạn thảo luôn để bên trái.
Bên tay phải sử dụng chuột và để bút, thước và những đồ dùng

*


CÁC NGÓN TAY ĐƯỢC PHÂN
CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC PHÍM

*


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪ N
http://sites.google.com/site/tinhocbtl
Vào menu Tin cơ sở, mục Tài liệu - TCS

*


TẬP ĐÁNH CÁC HÀNG CHỮ

Đánh hàng ASDF (Mỗi dòng chữ đánh 10 lần)
ASDFG;LKJHASDFG ;LKJHADFSG SAFDG GDASFJLHK; LHJK; ;KHLJA;SLDKFJGHADLJS;FKHG

*TẬP ĐÁNH CÁC HÀNG CHỮ
Đánh hàng QWER (Mỗi dòng chữ đánh 10 lần)
QWERTPOIUYQWERT POIUYQETWR WRQET TRQEWPIYOU UOYIP OUYPIQPWOEIRUTYQEPIWOTYRU

*TẬP ĐÁNH CÁC HÀNG CHỮ
Mỗi hàng chữ đánh 10 lần
ZXCVB/.,MNZXCVB /.,MNZCBXV XVZBC BZVXCN,M/. /,N.M

MN.,/

Z/X.C,VMBN

X.ZV/MCBN,

*


TẬP ĐÁNH CÁC HÀNG CHỮ
Đánh hàng ZXCV (Mỗi dòng chữ đánh 10 lần)
ZXCVB/.,MNZXCVB /.,MNZCBXV XVZBC BZVXCN,M/. /,N.M

MN.,/

Z/X.C,VMBN

X.ZV/MCBN,

*


TẬP ĐÁNH CÁC HÀNG CHỮ
Đánh kết hợp các hàng, ghép câu (Mỗi dòng chữ đánh 10
lần)
QUAYLOAIGIOITOI DA DU HOI THI THO GIOITA PHAI DIET TRU HET LOAI SAU*TẬP ĐÁNH CÁC HÀNG CHỮ
Đánh kết hợp các hàng, ghép câu (Mỗi dòng chữ đánh 10
lần)
XUNGVANHVUONGTRUONG TRUNG CAP KINH TE KY THUAT BAC THANG LONG*


Cả m ơn !

*
×