Tải bản đầy đủ

Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chuyên đề 3: Các kỹ thuật tấn công phổ biến vào hệ thống thông tin

1/28/2016

AN TOÀN THÔNG TIN CHO CÁN BỘ KỸ THUẬT
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

CHUYÊN ĐỀ 3

CÁC KỸ THUẬT TẤN CÔNG PHỔ BIẾN
VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN

1


1/28/2016

TỔNG QUAN NỘI DUNG

1. Khái quát kỹ thuật tấn công hệ thống máy
tính
2. Một số kỹ thuật tấn công phổ biến


1. Khái quát kỹ thuật tấn công
hệ thống máy tính

2


1/28/2016

1. Khái quát kỹ thuật tấn công hệ thống máy tính

1.1. Khái quát các nguy cơ mất an toàn thông tin và
hệ thống thông tin
1.2. Tổng quan các phương pháp tấn công hệ thống
thông tin
1.3. Quy trình, kỹ thuật tấn công vào hệ thống thông
tin

1. Khái quát kỹ thuật tấn công hệ thống máy tính

1.1. Khái quát các nguy cơ mất an toàn thông tin và
hệ thống thông tin
1.2. Tổng quan các phương pháp tấn công hệ thống
thông tin
1.3. Quy trình, kỹ thuật tấn công vào hệ thống thông
tin

3


1/28/2016

Định nghĩa

 Nguy cơ: các sự kiện có chủ đích hoặc ngẫu nhiên có tác
động xấu tới các nguồn lực của doanh nghiệp
 Nguy cơ về an toàn thông tin là sự kiện có chủ đích hoặc
ngẫu nhiên đe dọa đến khả năng an ninh của hệ thống thông
tin của doanh nghiệp
 Nguy cơ về an toàn thông tin ảnh hưởng tới tính bí mật, toàn
vẹn và sẵn sàngCác thách thức về an ninh thông tin
 Sự phát triển của công nghệ tập trung vào giao diện thân
thiện với người sử dụng
 Số lượng các ứng dụng trên mạng tăng rất nhanh
 Quản trị và quản lý hạ tầng thông tin ngày càng phức tạp
 Việc bảo mật cho một hệ thống máy tính lớn là rất khó
 Vi phạm an ninh tác động trực tiếp đến uy tín và tài sản của
công ty
 Sự tuân thủ pháp luật và các quy định của chính phủ

4


1/28/2016

Các loại nguy cơ

 Phần mềm độc hại
 Lỗi thiết bị
 Lỗi ứng dụng
 Thảm họa tự nhiên
 Hacker xâm nhập

Một số ví dụ các nguy cơ
 Trojan/keylogger đánh cắp
thông tin của người dùng

 Lỗ hổng zero-day

 Mạng máy tính ma botnet

 Tống tiền trên mạng

 Các thất thoát dữ liệu và vi
phạm an ninh

 Copy dữ liệu dễ dàng với
USB, điện thoại di động,


 Các mối đe dọa trong nội
bộ
 Các tổ chức tội phạm
mạng
 Lừa đảo
 Các loại vi rút

 Chợ đen trên mạng

 Các lỗ hỏng trong công
nghệ mới
 Mạng xã hội
 Công nghệ ảo hóa và
điện toán đám mây

 Gián điệp mạng

5


1/28/2016

Bảo vệ

 Hạ tầng mạng, IT
 Tài sản trí tuệ
 Dữ liệu tài chính
 Dịch vụ sẵn sàng
 Chi phí cơ hội
 Chi phí cho thời gian dịch vụ không hoạt động

 Danh tiếng

1. Khái quát kỹ thuật tấn công hệ thống máy tính

1.1. Khái quát các nguy cơ mất an toàn thông tin và
hệ thống thông tin
1.2. Tổng quan các phương pháp tấn công hệ thống
thông tin
1.3. Quy trình, kỹ thuật tấn công vào hệ thống thông
tin

6


1/28/2016

1.2. Tổng quan các phương pháp tấn công hệ thống
thông tin

1. Nhận dạng tội phạm
2. Các công cụ tấn công
3. Các tấn công gây hại
4. Phần mềm mã độc

Ảnh hưởng của các cuộc tấn công

 Các cuộc tấn công hàng năm gây hại trung bình 2,2 triệu
USD cho các công ty lớn (theo Symantec)
 Trộm cắp thông tin khách hàng/hack trang chủ làm giảm uy
tín của công ty
 Tấn công DoS/DDoS và các cuộc tấn công khác làm gián
đoạn thời gian hoạt động dịch vụ của doanh nghiệp, gây mất
mát về doanh thu
 Các thông tin quan trong trong các hợp đồng bị ăn cắp, tiết
lộ cho đối thủ cạnh tranh

7


1/28/2016

1.2.1. Nhận dạng tội phạm

Hồ sơ tội phạm số 1
 Gửi những tin qua email khẩn cầu giúp đỡ bằng cách quyên
tiền tới nạn nhân
 Không dựa vào xâm nhập để thực hiện hành vị phạm tội
 Có động cơ là lợi ích kinh tế

CÂU TRẢ LỜI: Lừa đảo trên internet (Internet Scammer)

Nhận dạng tội phạm

Hồ sơ tội phạm số 2
 Tham gia các giao dịch chợ đen bất hợp pháp trên Internet
 Thuốc phiện, vũ khí, hàng cấm
 Có động cơ là lợi ích kinh tế

CÂU TRẢ LỜI: Khủng bố

8


1/28/2016

Nhận dạng tội phạm

Hồ sơ tội phạm số 3
 Xâm nhập hệ thống trái phép và cảnh báo về tính an toàn
bảo mật của hệ thống
 Không làm việc cho công ty hoặc các khách hàng của công
ty
 Không định gây hại, chỉ tỏ ra là “có ích”
 Động cơ chỉ là bốc đồng
CÂU TRẢ LỜI: Hacker mũ xám

Nhận dạng tội phạm

Hồ sơ tội phạm số 4
 Xâm nhập hệ thống trái phép lợi dụng các vấn đề bảo mật
 Không làm việc cho công ty hoặc các khách hàng của công
ty
 Không muốn giúp đỡ mà chỉ gây hại
 Động cơ là do từ cộng đồng tội phạm này tham gia
CÂU TRẢ LỜI: Hacker mũ đen hay cracker

9


1/28/2016

Nhận dạng tội phạm

Hồ sơ tội phạm số 5
 Xâm nhập hệ thống để kiểm tra, xác nhận vấn đề về an toàn
bảo mật hệ thống
 Làm việc cho công ty hoặc các khách hàng của công ty
 Không định gây hại, là “có ích”

CÂU TRẢ LỜI: Hacker mũ trắng

1.2.2. Các công cụ tấn công
 Vulnerability Scanner - Quét lỗ hổng
 Port Scaner - Quét cổng
 Sniffer - Nghe trộm
 Wardialer – phần mềm quét số điện thoại
 Keylogger – nghe trộm bàn phím

10


1/28/2016

Công cụ quét lỗ hổng
 Nessus,…
 Giới thiệu về các công cụ quét lỗ hổng website
 Acunetix
 Paros
 Havij
 APP SCAN
 WebScarab
 …….

Công cụ quét cổng
 Port scanning là quá trình gửi các gói tin tới cổng TCP và
UDP trên hệ thống đích để xác định dịch vụ nào đang chạy
hoặc trong tình trạng đang lắng nghe.
 Netcat, Nmap…
 BackTrack: Autoscan, Umit, NmapFE, ...

11


1/28/2016

Công cụ nghe trộm

 Wireshark
 Ettercap
…

12


1/28/2016

Keylogger
 Phần mềm hoặc phần cứng


Phần cứng yêu cầu truy cậpCó thể truyền hoặc lưu trữ

 Phần mềm có thể lưu và truyền đi
 Thử nghĩ xem: bạn có bao giờ
dùng một wifi công cộng hay máy
tính công cộng không?

Các nguy cơ khác
 Nghe trộm đường truyền
 Spam
 Cookies
 Text files – thông tin credit card, địa chỉ, tham số
 Không thể phát tán virus hay nhiễm vào các file khác

13


1/28/2016

1.2.3. Tấn công gây hại
1. Tấn công mật khẩu
2. Giả mạo
3. Chiếm quyền
4. Lừa đảo
5. Giả mạo

Tấn công mật khẩu
 Tấn công vào mật khẩu là kiểu tấn công cổ điển chiếm
quyền truy cập máy tính nạn nhân, bằng cách tìm ra mật
khẩu và đăng nhập.
 Có nhiều kiểu tấn công:
 Vét cạn
 Sử dụng từ điển
 Nghe trộm

14


1/28/2016

Kiểu tấn công – Vét cạn mật khẩu

 Sử dụng mọi tổ hợp của tất
cả các ký tự để đưa vào hash
và so sánh.
 Khả năng thành công là tuyệt
đối nếu có đủ thời gian vì tốc
độ crack rất lâu trong trường
hợp password dài và phức
tạp.
 Chỉ tốt cho password ngắn.

Kiểu tấn công – Từ điển
 Kẻ tấn công sẽ sử dụng file từ điển có sẵn chứa các hash
để so sánh với hash của password để tìm ra dạng plaint
text của password nếu hash trùng nhau.
 Chúng ta có thể thêm hoặc đảo
các từ có trong từ điển (Hybird
Attacks).
 Dạng này ứng dụng tốt khi
password là những ký tự thông
thường, tốc độ nhanh, mức độ
thành công tùy thuộc vào từ điển.

15


1/28/2016

Các kiểu tấn công – Kết hợp

 Kết hợp hai cách trên bằng cách tạo sẵn các bản hash của
tất cả tổ hợp các ký tự và chỉ so sánh trong quá trình hash.
 Tốc độ crack chỉ mất vài phút nếu có sẵn các bản hash

Kiểu tấn công – Truy cập vật lý
 Tài khoản Admin
 Tài khoản Guest
 Dùng đĩa khởi động để truy cập
 Thêm tài khoản
 Thiết lập lại password
 Ăn cắp thông tin

 Copy dữ liệu

16


1/28/2016

Các công cụ phá mật khẩu
 Hydra
 Medusa

Phá mật khẩu trên các giao thức: HTTP

Xác thực đơn giản

17


1/28/2016

hydra –f –L login.txt –P password.txt
192.168.10.1 http-get http://192.168.10.1
Trong đó:
-f: finish:tìm được cặp username và password hợp lệ đầu tiên sẽ kết thúc
-L: file username (-l username)
-P: file password (-p password)
192.168.10.1: địa chỉ ip cần bẻ khóa mật khẩu đăng nhập
http-get: dịch vụ http cổng 80 (http được thay thế bằng http-get và
httphead)
http://192.168.10.1 là trang web cần cho quá trình crack.

Tấn công giả mạo địa chỉ

 Dễ dàng thực hiện – cố gắng tạo ra một địa chỉ mạng
giả, và vượt qua các thiết bị firewall, switch và router.
 Nếu chúng làm cho bạn (hoặc firewall hoặc switch của
bạn) nghĩ đây là một địa chỉ tốt, thì chúng đã thắng một
nửa thế trận.

18


1/28/2016

Hijacking – Chiếm quyền
 Man-in-the-middle – tấn công này dựa vào việc bạn nghĩ
là bạn có một kết nối an toàn, trong khi kẻ tấn công đang
chuyển tiếp thông tin.
 Chiếm quyền điều khiển trình duyệt (Browser hijacking) –
người dùng bị chuyển hướng đến một website khác.
 Chiếm quyền điều khiển phiên (Session hijacking) – kẻ
tấn công sẽ tiếp cuộc liên lạc, trong khi đó ngắt kết nối
ban đầu.
 Tấn công phát lại (Replaying) – tái sử dụng các cuộc liên
lạc trước.

Tấn công Social Engineering

 Thẻ ID
 Mật khẩu
 Truy nhập vào các nhà cung cấp
 Thông tin Web công khai
 Yêu cầu bạn thiết lập lại mật khẩu
 Kiểm tra tài khoản ngân hàng của bạn

19


1/28/2016

Phishing và Pharming
 Phishing – giả mạo website
 Thường gắn với tấn công kiểu man-in-the-middle
 Có thể đơn giản thay .org thay vì .com
 Thường để lừa đảo (xổ số, giúp bạn bè, lừa đảo về bảo mật)
 Do thiếu hiểu biết và tò mò

 Pharming – dùng DNS xấu hay giả mạo tên miền

20


1/28/2016

1.3.4. Các dạng phần mềm độc hại

1. Vi rút (Viruses)
2. Sâu (worms)
3. Trojan Horses, backdoor
4. Rootkits
5. Phần mềm quảng cáo và do thám (Adware và Spyware)
6. Zombies

1. Khái quát kỹ thuật tấn công hệ thống máy tính

1.1. Khái quát các nguy cơ mất an toàn thông tin và
hệ thống thông tin
1.2. Tổng quan các phương pháp tấn công hệ thống
thông tin
1.3. Quy trình, kỹ thuật tấn công vào hệ thống thông
tin

21


1/28/2016

Quy trình, kỹ thuật tấn công vào hệ thống thông tin
 Đảm bảo môi trường ẩn danh
 Sử dụng các công cụ như Tor, VPN, Proxy chaining …

 Thực hiện tấn công theo từng giai đoạn

Đảm bảo môi trường ẩn danh: Tor

22


1/28/2016

Đảm bảo môi trường ẩn danh: VPN tunnel

Đảm bảo môi trường ẩn danh: Proxy chaining

23


1/28/2016

Đảm bảo môi trường ẩn danh: Tor to VPN

Đảm bảo môi trường ẩn danh: VPN to Tor

24


1/28/2016

Các giai đoạn tấn công một hệ thống thông tin
 Trinh sát
 Dò quét hệ thống
 Truy cập hệ thống
 Duy trì truy cập
 Xóa dấu vết

Giai đoạn 1: Trinh sát
 Kẻ tấn công tìm kiếm, thu thập các thông tin về mục tiêu cần
tấn công
 Bao gồm cả các hoạt động của công ty, khách hàng, các
nhân viên, hệ thống thông tin …
 Gồm 2 loại:
 Trinh sát thụ động: thu thập thông tin mà không cần tiếp xúc với mục
tiêu
 Trinh sát chủ động: hoạt động tương tác với mục tiêu. Ví dụ: gọi điện
thoại

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×