Tải bản đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin: Phần mở đầu - Vũ Đình Hòa

LÝ THUYẾT MẬT MÃ VÀ AN TOÀN
THÔNG TIN
Vũ Đình Hòa

Ngày 3 tháng 1 năm 2013


Lịch sử ra đời
Tồn tại từ ít nhất 4.000 năm về trước


Lịch sử ra đời
Tồn tại từ ít nhất 4.000 năm về trước
2.000 TCN ở Ai Cập (lăng mộ của vua chúa đã chết)


Lịch sử ra đời
Tồn tại từ ít nhất 4.000 năm về trước
2.000 TCN ở Ai Cập (lăng mộ của vua chúa đã chết)
Trung Quốc cổ đại đã sử dụng tính chất tượng hìnhLịch sử ra đời
Tồn tại từ ít nhất 4.000 năm về trước
2.000 TCN ở Ai Cập (lăng mộ của vua chúa đã chết)
Trung Quốc cổ đại đã sử dụng tính chất tượng hình
Mật mã của Ấn Độ cổ xưa : chữ tượng hình


Lịch sử ra đời
Tồn tại từ ít nhất 4.000 năm về trước
2.000 TCN ở Ai Cập (lăng mộ của vua chúa đã chết)
Trung Quốc cổ đại đã sử dụng tính chất tượng hình
Mật mã của Ấn Độ cổ xưa : chữ tượng hình
Người X pác-tơ dùng mật mã cuốn:

Hình: Mật mã cuốn.


Lịch sử phát triển
Mật mã César khởi đầu lý thuyết về mật mã


Lịch sử phát triển
Mật mã César khởi đầu lý thuyết về mật mã
Trung cổ: mật mã đã bắt đầu tiến bộ


Lịch sử phát triển
Mật mã César khởi đầu lý thuyết về mật mã
Trung cổ: mật mã đã bắt đầu tiến bộ
1452, Venice đã sáng lập một tổ chức mật mã học.


Lịch sử phát triển
Mật mã César khởi đầu lý thuyết về mật mã
Trung cổ: mật mã đã bắt đầu tiến bộ
1452, Venice đã sáng lập một tổ chức mật mã học.
Năm 1844, điện báo đã làm thay đổi ngành mật mã họcLịch sử phát triển
Mật mã César khởi đầu lý thuyết về mật mã
Trung cổ: mật mã đã bắt đầu tiến bộ
1452, Venice đã sáng lập một tổ chức mật mã học.
Năm 1844, điện báo đã làm thay đổi ngành mật mã học
Năm 1918, Gilbert Vernam và Joseph Mauborgne đã phát
minh ra mật mã thay thế pad


Lịch sử phát triển
Mật mã César khởi đầu lý thuyết về mật mã
Trung cổ: mật mã đã bắt đầu tiến bộ
1452, Venice đã sáng lập một tổ chức mật mã học.
Năm 1844, điện báo đã làm thay đổi ngành mật mã học
Năm 1918, Gilbert Vernam và Joseph Mauborgne đã phát
minh ra mật mã thay thế pad
Đầu thế kỷ 20, Anh giải được mật mã của hải quân Đức.


Lịch sử phát triển
Mật mã César khởi đầu lý thuyết về mật mã
Trung cổ: mật mã đã bắt đầu tiến bộ
1452, Venice đã sáng lập một tổ chức mật mã học.
Năm 1844, điện báo đã làm thay đổi ngành mật mã học
Năm 1918, Gilbert Vernam và Joseph Mauborgne đã phát
minh ra mật mã thay thế pad
Đầu thế kỷ 20, Anh giải được mật mã của hải quân Đức.
Claude Shannon, đây là cha đẻ của ngành mật mã toán học


Lịch sử phát triển
Mật mã César khởi đầu lý thuyết về mật mã
Trung cổ: mật mã đã bắt đầu tiến bộ
1452, Venice đã sáng lập một tổ chức mật mã học.
Năm 1844, điện báo đã làm thay đổi ngành mật mã học
Năm 1918, Gilbert Vernam và Joseph Mauborgne đã phát
minh ra mật mã thay thế pad
Đầu thế kỷ 20, Anh giải được mật mã của hải quân Đức.
Claude Shannon, đây là cha đẻ của ngành mật mã toán học
Năm 1975 -> 1977, DES được cơ quan quốc gia như NSA bảo
trợ.


Lịch sử phát triển
Mật mã César khởi đầu lý thuyết về mật mã
Trung cổ: mật mã đã bắt đầu tiến bộ
1452, Venice đã sáng lập một tổ chức mật mã học.
Năm 1844, điện báo đã làm thay đổi ngành mật mã học
Năm 1918, Gilbert Vernam và Joseph Mauborgne đã phát
minh ra mật mã thay thế pad
Đầu thế kỷ 20, Anh giải được mật mã của hải quân Đức.
Claude Shannon, đây là cha đẻ của ngành mật mã toán học
Năm 1975 -> 1977, DES được cơ quan quốc gia như NSA bảo
trợ.
Ron Rivest, Adi Shamir và Len Adleman (1977 tại MIT) : hệ
RSA


Lịch sử phát triển
Mật mã César khởi đầu lý thuyết về mật mã
Trung cổ: mật mã đã bắt đầu tiến bộ
1452, Venice đã sáng lập một tổ chức mật mã học.
Năm 1844, điện báo đã làm thay đổi ngành mật mã học
Năm 1918, Gilbert Vernam và Joseph Mauborgne đã phát
minh ra mật mã thay thế pad
Đầu thế kỷ 20, Anh giải được mật mã của hải quân Đức.
Claude Shannon, đây là cha đẻ của ngành mật mã toán học
Năm 1975 -> 1977, DES được cơ quan quốc gia như NSA bảo
trợ.
Ron Rivest, Adi Shamir và Len Adleman (1977 tại MIT) : hệ
RSA
Hệ mã khóa bí mật (hệ mã hóa đối xứng)


Lịch sử phát triển
Mật mã César khởi đầu lý thuyết về mật mã
Trung cổ: mật mã đã bắt đầu tiến bộ
1452, Venice đã sáng lập một tổ chức mật mã học.
Năm 1844, điện báo đã làm thay đổi ngành mật mã học
Năm 1918, Gilbert Vernam và Joseph Mauborgne đã phát
minh ra mật mã thay thế pad
Đầu thế kỷ 20, Anh giải được mật mã của hải quân Đức.
Claude Shannon, đây là cha đẻ của ngành mật mã toán học
Năm 1975 -> 1977, DES được cơ quan quốc gia như NSA bảo
trợ.
Ron Rivest, Adi Shamir và Len Adleman (1977 tại MIT) : hệ
RSA
Hệ mã khóa bí mật (hệ mã hóa đối xứng)
Hệ mã khóa công khai (hệ mã hóa phi đối xứng)


Lịch sử phát triển
Mật mã César khởi đầu lý thuyết về mật mã
Trung cổ: mật mã đã bắt đầu tiến bộ
1452, Venice đã sáng lập một tổ chức mật mã học.
Năm 1844, điện báo đã làm thay đổi ngành mật mã học
Năm 1918, Gilbert Vernam và Joseph Mauborgne đã phát
minh ra mật mã thay thế pad
Đầu thế kỷ 20, Anh giải được mật mã của hải quân Đức.
Claude Shannon, đây là cha đẻ của ngành mật mã toán học
Năm 1975 -> 1977, DES được cơ quan quốc gia như NSA bảo
trợ.
Ron Rivest, Adi Shamir và Len Adleman (1977 tại MIT) : hệ
RSA
Hệ mã khóa bí mật (hệ mã hóa đối xứng)
Hệ mã khóa công khai (hệ mã hóa phi đối xứng)


Lịch sử phát triểnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×