Tải bản đầy đủ

Bài giảng Corel Draw - Phần 4: Text & định dạng text

PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
1. Artistic Text
Công  cụ  Text  Tool  dùng  để  nhập  chữ  vào  trang  vẽ. 
Trên  thanh  ToolBox,  công  cụ  Text  Tool  hình  chữ  “A” 
đứng độc lập, có hai kiểu hiển thị Text là Artistic Text 
và Paragraph Text.

1


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
Artistic  Text  dùng  để  tạo  văn  bản  chữ  nghệ  thuật. 
Thực  hiện,  ta  chọn  công  cụ  Text  Tool  trên  thanh 
ToolBox, hoặc nhấn phím  F8. Sau đó click chuột vào 1 
vị trí nào đó trên trang vẽ, con trỏ nhấp nháy, dấu hiệu 
để nhập văn bản vào

2


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT

Thanh thuộc tính của Text Tool hiển thị với các chức 
năng sau:
Các biểu tượng trên thanh thuộc tính giống như trong Word.
Font List: chọn các kiểu chữ. 
Font Size List: chọn kích thước chữ. 
Bold: Chữ in đậm. 
Italic: Chữ in nghiêng. 
Underline: Chữ gạch dưới. 
Horizontal Alignment: thực hiện canh hàng cho văn bản. Khi 
click chọn sẽ có hộp thoại hiển thị với các định dạng giống như 
Word.
3


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
a) Thêm, xóa chỉnh sửa nội dung văn bản:
Chọn công cụ  Text Tool  rồi click tại dòng text cần 
chỉnh  sửa,  thực  hiện  chỉnh  sửa  như  soạn  thảo  trong 
word, để thoát, nhấn vào công cụ chọn Pick Tool 

4


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
b) Hiệu chỉnh các ký tự trong Artistic Text:
Chọn đoạn Artistic Text cần hiệu chỉnh. 
Click chọn vào công cụ  Shape Tool. Con trỏ chuột 
trên trang vẽ sẽ có dạng 
 lúc đó đoạn  Artistic Text bạn chọn sẽ được hiển thị 
như sau

5


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT

Biểu tượng
     khi bạn kéo sẽ tăng chiều dài 
đoạn Artistic Text 
Biểu tượng


     khi bạn kéo sẽ tăng chiều cao 
đoạn Artistic Text 

6


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
c)  Tách  rời,  thay  đổi  lại  kiểu  dáng,  nét  của  ký 
tự. 
Chọn  đối  tượng  Text,  click  chọn  vào  menu  lệnh 
Arrange  Convert  To  Curvers  để  thực  hiện  tách  nét 
đối tượng

7


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
Tiếp theo chọn công cụ Shape Tool, ký tự sẽ được hiển 
thị các điểm nút, bạn click chuột vào các điểm nút này 
để tạo kiểu dáng mới cho ký tự 

Khi đó ta dùng công cụ Shape Tool để chỉnh sửa như 
chỉnh sửa các dường thẳng hoặc đường cong.
8


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
2. Paragraph Text
Paragraph Text là tạo chữ trong khung vẽ trước:
Chọn công cụ Text Tool, hoặc nhấn phím F8 
Click  nhấn  và  kéo  chuột  để  tạo  một  vùng  soạn  thảo, 
nhập chữ vào trong khung này

9


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
3. Format Text
Hộp  thoại  Format  Text 
gồm 
có: 
Character, 
Paragraph,  Tabs,  Columns, 
Effects  đều  thực  hiện  được 
cho văn bản kiểu  Paragraph 
Text.  Văn  bản  Artistic  Text 
chỉ  áp  dụng  được  các  tùy 
chọn  như:  Character  và 
Paragraph

10


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
4. Lệnh Fit Text To Path
Fit  Text  To  Path  uốn  văn  bản  chạy  theo  một  đường 
dẫn  bất  kỳ,  thực  hiện  cho  cả  Artistic  Text  và 
Paragraph Text
­  Tạo  đối  tượng  là  đường  dẫn  (đường  tròn,  đường 
cong..)
­  Click  chọn  đoạn  văn  bản,  chọn  tiếp  menu  lệnh 
Text / Fit Text To Path. 
Lúc  này  trên  trang  vẽ,  con  trỏ  chuột  sẽ  hiển  thị  hình 
dạng 
11


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
­ Click con trỏ chuột chỉ vào đường dẫn (ví dụ là hình 
tròn), đoạn văn bản sẽ được uốn cong theo đường dẫn 

12


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
* Cách hiệu chỉnh chữ chạy theo đường: 
Chọn  công  cụ  chọn  Pick  Tool,  click  chọn  vào  đối 
tượng Fit Text To Path thanh thuộc tính sẽ hiển thị 

Text Orientation 
chọn kiểu hiển thị ký tự uốn trên đường dẫn
13


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
Vertical Placement 
 lựa chọn đặt đoạn văn bản trên hay dưới đường dẫn

Text Placement 
canh và lựa chọn hướng uốn trên đường dẫn

14


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT

      ­  Đối  với  những  đường  dẫn  đóng  (như  hình  tròn, 
ellipse..)  Text  Placement  thực  hiện  trình  bày  văn  bản 
quay theo 4 hướng 0o , 90o , 180o , 270o 
      ­  Đối  với  những  đường  dẫn  mở  Text  Placement 
thực hiện canh trái, phải, giữa văn bản trên đường dẫn.

15


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
­ Distance from Path: xác lập khoảng cách giữa văn 
bản và đường dẫn 
­ Horizontal Offset: xoay thay đổi vị trí của văn bản 
theo chiều ngang. 
­ Place On Other Side: thực hiện lật ngược văn bản 
sang phía khác của đường dẫn 
*  Muốn  tách  đường  dẫn  và  đoạn  văn  bản  ra  riêng 
biệt,  bạn  chọn  menu  lệnh  Arrange  /  Break  Text 
Apart 
16


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
5. Insert Charater
Insert Character sẽ giúp bạn chèn các ký tự đặc 
biệt vào trang vẽ tương tự như chức năng Insert 
Symbol trong Microsoft Word
Chọn menu lệnh 
Text / Insert Character,
hoặc nhấn tổ hộp phím Ctrl + F11 
Hộp thoại Insert Character hiển thị

17


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
6. Các lệnh khác của Text
a. Fit Text To Frame:
Thực hiện kéo giãn hoặc thu hẹp các chuỗi ký tự cho 
vừa khớp với khung soạn thảo mà vẫn giữ nguyên kích 
thước  khung  soạn  thảo.  chỉ  thực  hiện  được  với  kiểu 
văn bản Paragraph Text.
b/ Align To Baseline: 
Thực hiện đưa ký tự đã ra khỏi đường chuẩn trở về 
như cũ. Chỉ thực hiện được với Artistic Text.
18


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
c/ Straighten Text: 
Thực hiện đưa chuỗi ký tự trong đoạn văn bản đã 
thực hiện di chuyển, chỉnh góc, hoặc đã tạo hiệu ứng 
với Fit To Text Path trở về trạng thái ban đầu 

19


PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT
d/ Change Case: 
 

Thực hiện chuyển ký tự từ hoa sang thường và ngược lại 
e/ Convert: 
Thực  hiện  chuyển  đổi  qua  lại  giữa  Artistic  Text  và 
Paragraph Text 

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×