Tải bản đầy đủ

Đề thi chứng chỉ A-B Tin học ứng dụng (năm 2014): Đề thi A1

SỞ GD & ĐT TIỀN GIANG

KÌ THI CHỨNG CHỈ A-B TIN HỌC ỨNG DỤNG

ĐỀ THI : A1

Khoá ngày : 29/07/2012
Thời gian làm bài: 70 phút ( không kể thời gian phát đề )

Hướng dẫn làm bài : Thí sinh sẽ được giáo viên coi thi thông báo đĩa làm bài, sau đó
hãy tạo trong đĩa làm bài một thư mục có tên là SBD??? (Dấu ??? đại diện cho số báo danh
của thí sinh). Toàn bộ các bài làm của thí sinh phải được lưu trong thư mục này (qui ước gọi là
thư mục bài làm), nếu lưu sai sẽ bị mất bài.

NỘI DUNG ĐỀ THI
I. PHẦN WINDOWS :
Câu 1) Trong thư mục bài làm, tạo cây thư mục con có cấu trúc như sau:

Câu 2) Tìm và sao chép 3 tập tin có phần kiểu .inf , kích thước nhỏ hơn 10kb vào thư

mục Xã Đông Hoà.

II. PHẦN SOẠN THẢO VĂN BẢN
Định dạng lại tập tin VanBan.doc như văn bản dưới đây.

1


E

uréca (Tìm ra rồi!) là câu nói đã trở nên quen thuộc đối
với mỗi chúng ta khi phát hiện ra một điều mới mẻ đặc
biệt. Vì sao câu nói ấy trở nên bất hủ? Đó chính là bởi
nó được thốt ra từ một con người lừng danh trong
lịch sử, một tên tuổi bất tử của nhân loại Archimèdes. Ông là nhà vật lý số một của thế giới
và cũng là nhà toán học ứng dụng đầu tiên trên thế
giới. Loài người coi ông là “người ngoài hành tinh''
vì những phát hiện lớn lao mà ông đã cống hiến.
Cuộc đời con người ấy vẫn được kể lại đến ngày
nay như một huyền thoại về lòng say mê khoa học
và tình yêu quê hương xứ sở. Ông sinh tại thành cổ
Syracuse trên đảo Sicile thuộc Hy Lạp cổ đại (nay
thuộc Italia). Niềm đam mê toán học và thiên văn
học của Archimèdes đã được nuôi dưỡng từ thời
thơ bé. Chính người cha của ông, một nhà toán học và thiên văn
học nổi tiếng thời bấy giờ đã hướng Archimèdes vào con đường
nghiên cứu toán học và thiên văn học. Thời bấy giờ, các gia đình
giàu sang, quyền quý thường chăm lo cho con cái họ một nền học

vấn toàn diện mà trọng tâm là
triết học và văn học. Toán học
lúc bấy giờ chỉ được xem như
một môn học
công cụ để tiếp
cận với triết
học mà thôi.
Thế nên, rõ
ràng xu hướng
mà người cha
Archimedes đã
hướng cho ông
là một xu


hướng khá đặc
biệt. Có lẽ, đây
cũng là một điều kiện để tài
năng bẩm sinh của ông sớm
bộc lộ và phát triển thuận lợi.

C

ũng như rất nhiều nhà bác học nổi tiếng đương thời (như Euclid ...), Archimèdes được đào
tạo rất bài bản về toán học, thiên văn học tại thành phố Alexandria - một trung tâm kinh tế,
chính trị và văn hóa lớn, nơi có một thư viện khổng lồ chứa trên 700 ngàn cuốn sách chép
tay. Năm 11 tuổi, nhờ mối quan hệ bà con với quốc vương Hieron II nên Archimèdes được đưa sang
Alexandria để làm nghiên cứu sinh. Alexandria là thủ đô của vương triều Ptolemy ở Ai Cập. Ptolemy
và người kế thừa của vị quốc vương này chẳng những hết sức trọng thị việc giữ gìn và phát huy bản
sắc văn hóa của Hy Lạp để lại mà đồng thời còn hết sức chú ý bảo vệ khoa học và phát triển văn hóa.
Chính phủ cung cấp điều kiện sinh hoạt ưu việt cho những học giả và tạo điều kiện thuận lợi để
nghiên cứu khoa học, giúp họ chuyên tâm lo việc nghiên cứu học thuật.. Tại Alexandria, Archimèdes
đến học ở đền Mudéon - một viện bảo tàng và cũng là một Viện Hàn lâm, nơi quy tụ hầu hết các bộ
óc uyên bác nhất thời cổ đại. Điều kiện ưu việt tại Alexandria đã tạo ngoại cảnh tốt đẹp cho việc học
tập và nghiên cứu của Archimèdes. Ông đã học hỏi thêm về thiên văn học, số học và lực học với học
trò của Euclid và người viện trưởng của thư viện Alexandria là Eratosthenes. Archimèdes là một
người có tinh thần học tập khắc khổ và rất chịu khó tư duy, nghiên cứu. Trong học tập, ông không
bao giờ thỏa mãn với việc chỉ nắm bắt lý luận mà còn suy nghĩ để đem lý luận ấy áp dụng vào thực
tiễn, giải quyết những vấn đề trong đời sống và sản xuất: Phương pháp học tập để ứng dụng đó chẳng
những củng cố tri thức về mặt lý luận mà còn giúp lý luận phát triển thêm một bước, cũng như sáng
tạo một cách rộng rãi cho mai sau.

2


III. PHẦN TRÌNH CHIẾU: Thiết kế tập tin trình chiếu với tên PP.ppt trong thư mục

bài làm gồm 1 slide :

a) Chọn hiệu ứng xuất hiện tùy ý cho các đối trượng trong slide.
b) Tạo 1 nút trong slide để chuyển đến File VanBan.doc
IV. PHẦN BẢNG TÍNH: Thí sinh trình bày bảng tính dưới đây, thực hiện các công
thức tính toán theo yêu cầu đề bài, lưu vào thư mục bài làm với tên BangTinh.XLS
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG KHÁCH SẠN
Mã số

Ngày đến

Ngày đi

Số
ngày ở

Đơn giá

Thành
tiền

1 Trần Hoa

L1A-F3

05/03/2012

16/03/2012

?

?

?

2 Nguyễn Long

L2A-F1

06/03/2012

20/03/2012

3 Nguyễn Sơn

L1A-F2

10/03/2012

30/03/2012

4 Huỳnh Bảo Duy

L2A-F1

23/03/2012

01/04/2012

5 Trần Đình Huy

L1B-F3

17/03/2012

30/04/2012

6 Phan Phúc Điền

L2B-F2

22/03/2012

27/03/2012

7 Hà Bảo Ca

L1A-F3

30/03/2012

21/04/2012

8 Phạm Thành Nam

L2B-F3

03/04/2012

21/04/2012

STT

Họ tên

BẢNG GIÁ PHÒNG
Loại phòng

Giá phòng

L1A

260000

L1B

250000

L2A

210000

L2B

190000

Yêu Cầu:
1. Số ngày ở : Ngày đi – ngày đến +1
2. Đơn giá : căn cứ vào loại phòng ( xác định bởi 3 kí
tự đầu của mã số) , tra trong BẢNG GIÁ PHÒNG.
3. Thành tiền : Số ngày ở x Đơn giá , nếu ở trên 10
ngày giảm 8 % .

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×