Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 2 (Bài 1) - Nguyễn Quốc Sử

Chương 2: Microsoft
Windows 7
BÀI 1: NHỮNG TÍNH NĂNG
HỮU ÍCH NỔI BẬT


I.Nhóm tính năng giao diện.
1)

Theme Windows Aero


I.Nhóm tính năng giao diện.
2)Aero Background


I.Nhóm tính năng giao diện.
3)Aero Peek


I.Nhóm tính năng giao diện.

4)Aero Shake


I.Nhóm tính năng giao diện.
5) Gadgets


II.Nhóm tính năng hỗ trợ và
kết Windows Mobility Center
nối
1)


II.Nhóm tính năng hỗ trợ và
kết2)Network & Sharing Center
nối


II.Nhóm tính năng hỗ trợ và
kết3) ReadyBoost
nối


II.Nhóm tính năng hỗ trợ và
kết4) Remote Desktop Connections
nối


II.Nhóm tính năng hỗ trợ và
kết5) Windows Compatility
nối


III.Nhóm tính năng quản lý
1)

Parental Controls


III.Nhóm tính năng quản lý
2) User Account Control


III.Nhóm tính năng quản lý
3)Windows Explorer


III.Nhóm tính năng quản lý
4) Task Manager


IV. Nhóm tính năng bảo mật
1)

Encryption


IV. Nhóm tính năng bảo mật
2) BitLocker


IV. Nhóm tính năng bảo mật
3) Windows Defender. 


IV. Nhóm tính năng bảo mật
4) Windows Security Center. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×