Tải bản đầy đủ

Bài giảng Khám phá máy tính - Chương 9: Truyền thông và mạng

Chương 9 Truyền
thông và Mạng


Chapter 9 Objectives
Thảo luận về các thành phần cần thiết cho
truyền thông thành công
Giải thích mục đích của phần mềm truyền thông
Xác định gửi và các thiết bị tiếp nhận khác nhau
Mô tả các loại khác nhau của dòng cho truyền
thông qua mạng điện thoại
Mô tả sử dụng của máy tính truyền thông

Danh sách lợi thế của việc sử dụng một mạng
lưới
Phân biệt giữa client / server, peer-to-peer, và
các mạng P2P

Mô tả thường được sử dụng thiết bị truyền
thông
Thảo luận các cách khác nhau để thiết lập một

mạng gia đình
Xác định các phương tiện truyền thông truyền
vật lý khác nhau và không dây

Mô tả các mạng lưới thông tin liên lạc khác
nhau tiêu chuẩn

Next


Truyền thông


Truyền thông máy tính là gì?Quá trình trong đó hai hoặc nhiều
máy tính hoặc các thiết bị truyền dữ
liệu, hướng dẫn, và các thông tin

p. 460 Fig. 9-1

Next


Truyền thông


Những gì cần thiết cho truyền thông thành công?
Gửi thiết bị khởi tạo Thông tin liên lạc và thiết
Truyền thông kênh
hướng dẫn để truyền tải bị kết nối các thiết bị gửi phương tiện truyền thông
dữ liệu, hướng dẫn, hoặc đến các kênh thông tin
dữ liệu, hướng dẫn, thông
thông tin?
liên lạc?
tin du lịch?

Thông tin liên lạc và
Nhận thiết bị - chấp nhận
thiết bị kết nối các kênh
truyền dữ liệu, hướng
giao tiếp với thiết bị tiếp


dẫn, hoặc thông tin
nhận

p. 460 - 461

Next


Sử dụng máy tính Truyền thông


Một số sử dụng công nghệ truyền thông là gì

Internet

Phòng chat

FTP

p. 462

Mạng

Tin nhắn tức thời

thư
Nhóm mới

Web
Folders

Internet? Điện thoại

Hội nghị
trực tuyến

Mạng lưới
máy fax

Next


Sử dụng máy tính truyền thông


Các dịch vụ tin nhắn không dây là gì?
Nhắn tin văn bản? Cho phép
người dùng gửi và nhận tin
nhắn văn bản ngắn về một
chiếc điện thoại thông minh
hoặc PDA

p. 463 - 464

Tin nhắn tức thời
không dây cho phép
các thiết bị không dây
điện thoại di động để
trao đổi tin nhắn
Tin nhắn hình ảnh cho
phép người dùng gửi
đồ họa, hình ảnh, video
clip, các tập tin âm
thanh, và tin nhắn văn
bản ngắn
Next


Sử dụng máy tính truyền thông
Các

điểm truy cập
Internet công cộng và tiệm
cà phê là gì?


Điểm truy cập Internet
công cộng cho phép kết
nối không dây với
Internet tại địa điểm công
cộng
Cybercafé là cà phê nhà
cung cấp máy tính có truy
cập Internet

Click to view Web
Link, click Chapter 9, Click
Web Link from left
navigation, then click
Hot Spots below Chapter 9
p. 464 Fig. 9-5

Next


Sử dụng máy tính truyền thông


Một hệ thống định vị toàn cầu (GPS) là gì?

Bước 1 GPS vệ tinh
quỹ đạo Trái đất. Mỗi
phần nghìn của một
giây, mỗi vệ tinh sẽ
gửi một tín hiệu cho
biết vị trí hiện tại của
nó đến máy chủ GPS.

Click to view Web
Link, click Chapter 9, Click
Web Link from left
navigation, then click
GPS below Chapter 9
p. 466 Fig. 9-6

Bước 2. Một máy
thu GPS (chẳng
hạn như trong
một chiếc xe hơi,
một PDA, một
chiếc đồng hồ,
một thiết bị cầm
tay, hoặc cổ áo)
xác định vị trí
của nó trên trái
đất bằng cách
phân tích ít nhất
3 tín hiệu truyền
hình vệ tinh riêng
biệt từ 24 vệ tinh
trong quỹ đạo.

Next


Sử dụng máy tính truyền thông
Hợp

tác và phần mềm nhóm

là gì?


Hợp tác đang làm việc với những
người dùng khác kết nối với một
máy chủ


p. 467 - 468 Fig. 9-7

Microsoft NetMeeting cho
phép hợp tác
Groupware là phần mềm cho
phép mọi người chia sẻ?
Thông tin

Next


Ứng dụng của máy tính truyền thông

Hộp thư thoại và dịch vụ web là gì?
Hộp thư thoại là tin nhắn âm
thanh chuyển đổi sang dạng
kỹ thuật số
Các dịch vụ Web mô tả phần
mềm chuẩn hóa cho phép các
lập trình để tạo ra các ứng
dụng giao tiếp với các máy
tính khác từ xa qua Internet


MạngMạng là gì?
Tập hợp nhiều máy
tính và các thiết bị
kết nối thông qua
các thiết bị thông tin
liên lạc phương tiện
truyền thông


Mạng
Mạng cục


bộ (LAN) là gì?

Mạng trong khu vực địa lý giới hạn như nhà hoặc
tòa nhà văn phòng
 Mạng LAN không dây (WLAN)
 Mạng lưới khu vực đô thị (MAN) kết nối mạng LAN
trong thành phố, thị xã


Mạng
Một

mạng diện rộng
(WAN) là gì?
Mạng internet là lớn
nhất thế giới WAN
bao phủ gồm khu
vực địa lý lớn bằng
cách sử dụng nhiều
loại phương tiện
truyền thông
Mạng WAN là mạng
lớn nhất thế giới


Mạng
Một

mạng lưới khách
hàng / máy chủ là gì?


Một hoặc nhiều máy
tính hoạt động như máy
chủ và các máy tính
khác, hoặc khách hàng,
máy chủ truy cập


Mạng
Một

mạng ngang
nhau là gì?


Đơn giản mạng
kết nối ít hơn 10
máy tínhMỗi máy tính,
hay những máy
mà chúng có khả
kết nối bằng nhau


Mạng
Mạng Internet ngang nhau

là gì (P2P)?
 Cho phép người dùng
kết nối trực tiếp vào
đĩa cứng của nhau và
trao đổi tập tin


Mạng


Một mạng lưới công cộng là
gì?Tất cả các máy tính và các thiết bị kết nối với cáp
trung ương hoặc máy chủVí dụ về topo mạng (bố trí các thiết bị trong mạng)


Phổ biến cấu trúc liên kết công cộng, nguồn chung


Mạng lưới vòng là gì ?
Hình dạng dây cáp khép kín một
vòng ,hoặc đường vòng ,với tất cả
những thiết bị được sắp xếp dọc
theo vòng tròn .

Dữ liệu đi từ thiết bị này sang
thiết bị khác vòng quanh toàn bộ
vòng tròn ,trong một sự điều khiển.


Một mạng lưới sao là gì ?
Tất cả những thiết bị kết nối với
một hệ thống kết nối các thành
phần riêng lẻ gọi là phi trường trung
tâm.
Tất cả thông tin truyền từ một máy
tính đến một đường truyền khác thông
qua hub.


Mạng Internet nội bộ là gì ?

Mạng Internet nội bộ cái mà được sử dụng công nghệ Internet

Tạo thông tin dễ dàng đến được với người làm
Điển hình gồm có sự kết nối đến Internet

Extranet cho phép khách hàng hay những nhà cung cấp
kết nối một phần với mạng Internet nội bộ của công ty.


Những tiêu chuẩn của mạng lưới thông tinCáp quang và biểu tượng vòng tròn là gì ?
Công nghệ cáp quang cho phép máy tính đấu tranh
lối vào mạng lưới
Nếu hai máy tính gửi dữ liệu cùng một thời điểm ,có một sự cố xảy ra

và máy tính phải gửi lại .

Công nghệ biểu tượng vòng tròn kiểm soát truy cập
vào mạng bằng cách yêu cầu các thiết bị thông
qua một tín hiệu đặc biệt được gọi là mã thông báo


ICP/ IP và 802.11 là gì ?
Công nghệ TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
truyền dữ liệu bằng cách phá vỡ nó ra thành từng miếng nhỏ, hoặc các gói
Thường được sử dụng cho việc truyền in-tơ-nét
 802,11 là gia đình của các tiêu chuẩn cho mạng LAN không dây


Bluetooth là gì ?
Sóng radio tầm ngắn
truyền tải dữ liệu giữa
các thiết bị
bluetooth.


IrDA, RFID ,và Wireless Application
Protocol (WAP) là gì?
Radio Frequency
Identification (RFID)
Sử dụng tín hiệu radio để giao tiếp
để giao tiếp với một từ khóa
được đặt trong một đối tượng.

IrDA
Đặc điểm kỹ thuật cho phép dữ liệu
Được truyền không dây qua
cổng sóng ánh sáng hồng ngoại.

Wireless Applications
Protocol (WAP)
Cho phép các thiết bị điện thoại di
động không dây để truy cập
in-tơ-nét.


Video: Theo dõi vật nuôi của bạn


Khám phá làm thế nào để cải thiện tỉ lệ phục tìm
lại được vật nuôi bị đánh cắp hay bị mất.

Chất lượng thấp
(Nhấn để bắt đầu)

Chất lượng cao
(Nhấn để bắt
đầu)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×