Tải bản đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 1: Các khái niệm cơ bản

MÔN HỌC

NGUYÊN LÍ HỆ ĐIỀU
HÀNH


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU


Là giáo trình cơ sở chuyên ngành:


Xét các vấn đề HĐH bất kỳ phải giải quyết,Phương thức giải quyết các vấn đề đó.Hỗ trợ cho các môn khác trong việc xây dựng

cơ sở cho Tin học.Những v/đ xem xét sẽ không lạc hậu trong
tương lai.

2


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
Mang yếu tố chuyên đề:


Minh hoạ cho các v/đ lý thuyết,Khoảng cách giữa và thực tế công nghệ ở Tin
học nói chung và HĐH nói riêng gần như
bằng 0.

Như vậy: đây là một giáo trình khó, khá
nặng nề.

3


NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH


Các khái niệm cơ bản về HĐHCác thành phần và kiến trúc HĐHCác yêu cầu và nguyên tắc xây dựng
HĐH
Quản lí vào ra (Quản lí thiết bị, Quản lí
tệp)Quản lí bộ nhớLập lịch CPUQuản lí các dịch vụ


ĐÁNH GIÁ
Hệ thống đào tạo


Số tín chỉ: 2Học trên lớp và tự học (1 giờ trên lớp + 2 giờ tự
học)Viết báo cáo, làm việc theo nhóm

Thi hết môn


Điểm thi: 70%Báo cáo: 10 %Kiểm tra định kỳ: 10%


ĐÁNH GIÁ


Quy chế đào tạo


Bộ GD-ĐT, Trường ĐHBK HNQuy định theo chương trình hợp tác đào tạo
CNTT Việt-Nhật


TÀI LIỆU


A.Tanenbaum Design and Implementation
operating system.
A. Tanenbaum Advanced Concepts to
Operating Systems.
Microsoft Press Inside to WINDOWS
2000.
“Nguyên lí Hệ điều hành”- ĐH Tự nhiên
Huế
7
Tài liệu HĐH trên website: www.ctu.edu.vn


Chương I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN


Các nội dung:

-

Các định nghĩa HĐH

-

Lịch sử của HĐH

-

-

-

Các tính chất và các nguyên lí xây
dựng HĐH
Các thành phần và mô hình kiến trúc
HĐH
Đối tượng quản lí (phục vụ) của HĐH
8


Chương I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ
BẢN
S1- Định nghĩa HĐH
1.1- Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán
Môi trường tính toán
-

Hệ thống máy tính

-

Phần mềm

Người sử dụng
-

End – User

-

Người lập trình

-

Kỹ sư hệ thống

9


Mô hình cơ bản của máy tính
-

Vật mang tin (Bộ nhớ ngoài- Storage)

-

Thiết bị vào ra

-

Bộ nhớ trong (Memory)

-

Bộ xử lý trung tâm (Central Processor)

-

Hệ thống đường truyền (System Bus)


Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính
toán
-Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm 19441945,
-MTĐT được xây dựng và hoạt động theo
nguyên lý Von Neuman: Máy tính được điều
khiển bằng chương trình và trong câu lệnh
của chương trình người ta chỉ nêu địa chỉ
nơi chứa giá trị chứ không nêu trực tiếp giá
trị.


Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán
MTĐT

Hệ lệnh = {Mã lệnh}
Command System =
{Command Code}

Ngôn ngữ riêng
(Ngôn ngữ máy)
12


13


Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán

Người lập trình thường nhầm lẫn  năng suất lập
trình thấp,
Đã áp dụng nhiều biện pháp kích thích:
Kỷ luật hành chính,
Thưởng phạt kinh tế.
Năng suất chỉ tăng chút ít và ổn định ở mức 8 câu
lệnh/ngày công!
Kết quả nghiên cứu tâm lý học: Bản chất con
người không quen làm các công việc đơn điệu,
không có tính quy luật, sớm hay muộn cũng sẽ có
sai sót!
14
Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính
toán
Như vậy, để nâng cao năng suất - cần tác
động vào MTĐT.

các công việc mọi người và CT đều
cần (V/d – Trao đổi vào ra)  tạo sẵn CT
mẫu (Standard Programs – SP) cung cấp
cùng với máy.
Hình thành LSP = {SP}
15


User
MTDT

10%
10%
10%

10%

10%

MTDT

10%

10%

16

10%
10%

10%


Phần
cứng

Phần mềm
16.6667%
16.6667% 10% 10% 10% 16.6667%
10%
10%

MTĐT

16.6667% 10%

10%

10%
10%

10% 16.6667%

16.6667%

Hệ thống tính toán
(System)
17


Tác động phần mềm lên phần cứng


Cơ sở hoá hệ lệnh:


Các lệnh phức tạp như x1/2, ex,|x| . . . dần dần được
thay thế bằng CT con,Tăng cường các lệnh xử lý bit.Tăng tốc độ của MT,Tăng tính vạn năng,Tăng độ tin cậy,Giảm giá thành,Cho phép phân các thiết bị thành từng nhóm độc
lập, tăng độ mềm dẻo của cấu hình. 18


Tác động phần mềm lên phần cứng


Các yếu tố trên có sự tác động của tiến bộ
công nghệ, nhưng phần mềm đóng vai trò
quan trọng, nhiều khi có tính quyết định:


Bàn phím,Máy in.

19


Tác động phần mềm lên USER


Đẩy người dùng ra xa máy, nhưng tạo điều
kiện để khai thác triệt để và tối ưu thiết bị

16.6667%

16.6667%

10%

10%
10%
16.6667%

10%

10% 16.6667%

MTDT

10%

10%

10%
10%

10% 16.6667%

16.6667%

20


Thay đổi nguyên lý làm việc:
Bảng chọn
(Menu)

Ra lệnh
(Commands)
Text

Dir C:\ /p
Copy F :*.doc C:

Bằng lời
(Word)

Kết hợp
(Composer)

- Độ nén cao
- Phân giải tốt
- Hạn chế bởi hàng
rào ngôn ngữ .

- Kết hợp 2 loại menu,
- Chế độ giải thích động
Biểu tượng
(Icon)

- Chống hàng
rào ngôn ngữ ,
-Tốn diện tích ,
- Phân giải kém .

21


22

Tác động phần mềm lên USER


Hiệu ứng tự đào tạo,Nguyên lý WYSIWYG,Giải phóng người dùng khỏi sự ràng buộc
vào thiết bị vật lý cụ thể.


23

1.2 – Các tài nguyên cơ bản
XỬ LÝ

Bộ nhớ:

a)

INPUT

BỘ NHỚ
TRONG

Vai trò,
Gót chân Asin của hệ thống,
Quan trọng: sử dụng như thế nào?


Bảo vệ thông tin?

OUTPUT


24

b) PROCESSOR

Điều khiển máy tính,
Thực hiện các phép tính số học, lô gic và
điều khiển,
Có tốc độ rất lớn (vài chục triệu phép tính /
giây),
Thông thường có thời gian rãnh (thời gian
“chết”) lớn hiệu suất sử dụng thấp,
V/đ: tăng hiệu suất sử dụng (giảm thời
gian chết).


25

C) THIẾT BỊ NGOẠI VI


Số lượng: Nhiều,Chất lượng: Đa dạng,Tốc độ: Cực chậm (so với Processor),V/đ: Phải đảm bảo:


Hệ thống thích nghi với số lượng và tính đa
dạng,Tốc độ thiết bị ngoại vi không ảnh hưởng
đáng kể đến năng suất hệ thống.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×