Tải bản đầy đủ

Bài giảng Khám phá máy tính: Chương 1 - Giới thiệu về máy tính

Chương 1
Giới thiệu về máy
tính


Chương I
Tầm quan trọng của máy tính
Phân biệt giữa phần mềm hệ
thống và phần mềm ứng dụng
Định nghĩa thuật ngữ
Mô tả các loại máy tính
Xác định các thành phần của
máy tính
Thảo luận: lợi thế và bất lợi
trong việc sử dụng máy tính
Mục đích của mạng
Thảo luận: việc sử dụng
Internet và World Wide Web

Xác định các yếu tố của một hệ
thống thông tin

Mô tả các loại người dùng máy
tính
Thảo luận: ứng dụng máy tính
trong xã hội

Next


Máy tính?
Máy tính được xác định:


Thiết bị điện tử hoạt động dưới sự kiểm soát của các
chỉ dẫn được lưu trữ trong bộ nhớ .

Chấp nhận dữ liệu
Dữ liệu thô, con số và
các kí hiệu

Xử lí dữ liệu thành thông
tin
Dữ liệu được tổ chức, có ý
nghĩa và hữu ích

Sản xuất và lưu trữ kết quả

p. 6

Next


Máy tính là gì?
Chu trình xử lí thông tin?


p. 6 Fig. 1-2Đầu vào
Xử lý
Đầu ra
Lưu trữ
Giao tiếp

Next


Các thành phần của một máy tính
Thiết bị đầu vào là gì?
Phần cứng được
sử dụng để nhập dữ
liệu và hướng dẫn


Click to view Web Link,
click Chapter 1, Click Web Link
from left navigation,
then click Input Devices
below Chapter 1
p. 7 Fig. 1-3

Next


Các thành phần của một máy tính
Thiết bị đầu ra là gì?
Phần cứng truyền
tải thông tin tới một
hoặc nhiều người


Click to view Web Link,
click Chapter 1, Click Web Link
from left navigation,
then click Output Devices
below Chapter 1
p. 8 Fig. 1-3

Next


Các thành phần của một máy tính
Các đơn vị hệ thống là gì?
Trong trường hợp
có chứa điện tử thành
phần được sử dụng
để xử lí dữ liệu


p. 8 Fig. 1-3

Next


Các thành phần của một máy tính
Hai thành phần chính trên Bo mạch chủ là gì?
Central Processing Unit (CPU)
Còn được gọi là bộ xử lí
Các thành phần điện tử thông dịch và đưa ra
các hướng dẫn cơ bản cho hoạt động máy tính

Bộ nhớ
Bao gồm các linh kiện điện tử chứa đựng những
hướng dẫn chờ đợi để được thưc thi và dữ liệu
cần thiết bởi những hướng dẫn này
p. 8

Next


Các thành phần của một máy tính
Lưu trữ là gì?


Chứa dữ liệu, hướng dẫn và các thông tin để sử dụng
trong tương lai
Phương tiện lưu trữ
Chất liệu vật lí mà trên đó dữ liệu, hướng dẫn
và thông tin đượ lưu trữ

Thiết bị lưu trữ
Hồ sơ và lấy các mục đến và đi từ một phương
tiện lưu trữ

p. 8

Next


Các thành phần của một máy tính
Phương tiện lưu trữ là gì?
Máy ảnh kĩ thuật
số

Thẻ nhớ mỏng, dễ
mang đi được sử
dụng trong:
Máy tính xách tay

p. 8

Next


Các thành phần của một máy tính
Đĩa cứng là gì?


p. 8

Đĩa mỏng, tròn, linh
hoạt, bên trong có vỏ
cứng bằng nhựa

Next


Các thành phần của một máy tính
Một ổ đĩa flash USB là gì?


Cung cấp nhiều khả năng
lớn hơn lưu trữ? Hơn so
với một đĩa mềm hoặc đĩa

Zip


p. 8

Nhỏ và nhẹ đủ để
được vận chuyển
trong một dây khóa
trên túi

Next


Các thành phần của một máy tính
Đĩa cứng là gì?


Cung cấp không gian lưu
trữ lớn hơn một, đĩa mềm
đĩa Zip, hoăc USB.Hầu hết được chứa bên
trong của hệ thông đơn vị

p. 8 Fig. 1-4

Next


Các thành phần của một máy tính
Đĩa CD là gì?


Bằng phẳng, tròn, loại cầm tay.p. 9 Fig. 1-5

CD-ROM
DVD-ROM

Next


Các thành phần của một máy tính
Thiết bị thông tin liên lạc là gì?
Bằng phẳng, tròn,
loại cầm tay.Thành phần phần cứng
cho phép một máy tính để gửi và nhận
dữ liệu. hướng dẫn và thông tin..

Xảy ra trên dây cáp,
đường dây điện thoại, mạng vô tuyến
di động, vệ tinh và các phương tiện
truyền thông, truyền dẫn khác.
Click to view Web Link,
click Chapter 1, Click Web Link
from left navigation,
then click Communications
Devices below Chapter 1
p. 9

Next


Ưu và nhược điểm của việc sử dụng máy tính
Những lợi thế gì của việc sử dụng máy tính:

Nhanh

Độ tin cậy

Kho lưu trữ

p. 10

Tính nhất quán

Thông tin

Next


Ưu và nhược điểm của việc sử dụng máy tính
Nhược điểm của việc sử dụng máy tính:

p. 10

Vi phạm
bảo mật

Tác động đối với lực
lượng lao động

Ảnh hưởng
sức khỏe

Ảnh hưởng đến
môi trường

Next


Mạng và Internet
Mạng là gì?


Bộ sưu tập của máy tính và các thiết bị kết nối với nhau
Truyền
thông

Truyền dẫn phương
tiện truyền thông
Vệ tinh

Cáp

Cho phép kết nối
giữa các
máy tính

Điện thoại
không dây

Sóng
vô tuyến
di động

Một hình thức
hiện đại

p. 11

Next


Mạng và Internet
Máy chủ là gì?
Một máy chủ quản
lí các tài nguyên
trên mạng
Khách hàng truy
cập các tài nguyên
trên máy chủ

p. 11 Fig. 1-6

Next


Mạng và Internet
Internet là gì?
Là tập hợp các mạng kết nối hàng triệu doanh nghiệp, cơ quan
chính phủ, các tổ chức giáo dục, và cá nhân trên toàn thế giới.

Click to view Web Link,
click Chapter 1, Click Web Link
from left navigation,
then click Internet
below Chapter 1
p. 12 Fig. 1-7

Next


Mạng và Internet
Tại sao người ta lại sử dụng Internet?
1. Giao tiếp
2. Thông tin
3. Mua sắm
4. Ngân hàng và đầu tư
5. Học tập
6. Giải trí

p. 12-13 Fig. 1-8

Next


Mạng và Internet
Web là gì?


Hàng tỉ tài liệu có sẵn cho bất kì ai có kết nối Internet,
được gọi là các trang Web.
Một trang web là tập
hợp các trang web
liên quan
Một trang Web có chứa
văn bản, đồ họa,
âm thanh, video, và
Bạn có thể chia sẻ thông tin
liên kết đến các
hoặc đăng hình ảnh lên
trang web khác
cộng đồng chia sẻ
hình ảnh

p. 12

Next


Phần mềm máy tính
Phần mềm là gì?

Bao gồm một loạt các
hướng dẫn máy tính
phải làm gì

Còn được gọi là
chương trình

Click to view Web Link,
click Chapter 1, Click Web Link
from left navigation,
then click Computer Programs
below Chapter 1
p. 15

Next


Phần mềm máy tính
Một giao diện người dùng đồ họa (GUI) là gì?
Cho phép bạn
tương tác với các
phần mềm bằng
cách sử dụng đồ
họa và các biểu
tượng
Kiểm soát cách bạn
nhập dữ liệu và
màn hình hiển thị
thông tin như thế
nào

p. 15 Fig. 1-10

Next


Phần mềm máy tính
Hệ thống phần mềm là gì?
Các chương trình kiểm soát hay duy trì hoạt động của máy
tính và các thiết bị của nó.
Operating System (OS)
là một tập hợp các chương
trình phối hợp tất cả
các hoạt động giữa
các phần cứng máy
tính, thiết bị và cho
phép người dùng
chạy các ứng dụng
phần mềm
p. 15-16

Chương trình tiện ích
cho phép người dùng thực hiện
các nhiệm vụ bảo trì
thường liên quan đến quản lý
một máy tính, các thiết bị của mình
hoặc các chương trình của mình

Next


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×