Tải bản đầy đủ (.pdf) (33 trang)

Tiểu luận: Phân tích kiến trúc PCI BUS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.53 MB, 33 trang )

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC PCI BUS
Giáo viên: Ths Nguyễn Tuấn Tú
NHÓM 2 ­ KTPM3 ­ K11 ­ HAUI
                                                       

Hà Nội ­ 2017BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC PCI BUS
             Giáo viên                :    Ths Nguyễn Tuấn Tú

             Sinh viên thực hiện:    Trần Viết Trưởng
    Vũ Đình Luân
          Nguyễn Phú Luật
              Nguyễn Văn Thành
    Đỗ Văn Dũng
              Lớp                         :    ĐH KTPM3 – K11Hà Nội – 2017

MỤC LỤC

 LỜI NÓI ĐẦU                                                                                                                    
 
...................................................................................................................
   
 4
 Chương 1. Giới thiệu tổng quan bus                                                                             
 
............................................................................
   
 1
 1.1 Bus                                                                                                                             
 
............................................................................................................................
   
 1
     1.2 Phân loại bus                                                                                                        
 
.......................................................................................................
   
 1
    1.3 Mô hình hệ thống bus                                                                                          
 
.........................................................................................
   
 1

 Chương 2. Sự xuất hiện PCI bus                                                                                   
 
..................................................................................
   
 3
 2.1 Khái niệm                                                                                                                 
 
................................................................................................................
   
 4
 2.2 Lịch sư phát triển của PCI                                                                                     
 
....................................................................................
   
 9
 2.3 Các kiểu bus PCI                                                                                                    
 
...................................................................................................
    
 10
 Chương 3. Các đặc tính, thông số PCI bus                                                                  
 
.................................................................
    
 12
3.1 Các thông số của PCI được sử dụng trong các máy tính cá nhân bình thường
                                                                                                                                         12
.......................................................................................................................................
    
 3.2.1 Đầy đủ kích thước thẻ                                                                                     

 
....................................................................................
    
 13
 3.2.2 Thẻ MD1, MD2                                                                                                
 
...............................................................................................
    
 14
 3.2.3 Một nửa chiều dài mở rộng thẻ (de­facto tiêu chuẩn)                                   
 
..................................
    
 14
 3.2.4 Hồ sơ thấp (một nửa chiều cao) thẻ                                                               
 
..............................................................
    
 14
 3.3 Thẻ điện áp và keying                                                                                            
 
...........................................................................................
    
 14
 3.4 Kết nối pinout                                                                                                        
 
.......................................................................................................
    
 15
 3.5 Mini PCI                                                                                                                  

 
.................................................................................................................
    
 16
       3.5.1 Mini PCI                                                                                                      
 
.....................................................................................................
    
 16
 3.5.2 Các chi tiết kĩ thuật của MINI PCI                                                                  
 
.................................................................
    
 17
 3.5.3 PC/104­Plus và PCI­104                                                                                   
 
..................................................................................
    
 18
 3.5.4 Các vật lý các biến thể khác                                                                            
 
...........................................................................
    
 19
 3.6 Tín hiệu bus PCI                                                                                                    
 
...................................................................................................
    
 19
 3.6.1 Thời gian tín hiệu   ...........................................................................................

                                                                                             20
    
 3.6.2 Trọng tài                                                                                                            
 
...........................................................................................................
    
 20
 3.6.3 Giai đoạn địa chỉ                                                                                               
 
..............................................................................................
    
 21
 3.6.4 Các giai đoạn dữ liệu                                                                                       
 
......................................................................................
    
 22
 3.6.5 Kết thúc giao dịch   ...........................................................................................
                                                                                             23
    
 Chương 4. Một số cấu trúc Bus và một số chuẩn Bus mở rộng                            
 
...........................
    
 23
 4.1 Bus PC/XT                                                                                                               
 
..............................................................................................................
    
 23

 4.2 Bus EISA (Extended ISA)                                                                                      
 
.....................................................................................
    
 24
 4.3 Bus MCA (Micro Channel Architecture)                                                               
 
..............................................................
    
 24
 4.4 Bus PCI (Peripheral Component Interconnect)                                                    
 
...................................................
    
 24
 4.4 Bus VL (VESA local Bus)                                                                                       
 
......................................................................................
    
 24
 4.5 Bus FireWire                                                                                                        
 
.......................................................................................................
    
 25


  KẾT LUẬN                                                                                                                      
 
.....................................................................................................................

    
 25


LỜI NÓI ĐẦU
           Trong quá trình học tập tại trường, chúng em đã được học hỏi và 
tiếp thu nhiều kiến thức chuyên ngành nhằm nâng cao vốn hiểu biết và là 
hành trang quí báu giúp chúng em vững bước vào đời. Chúng em xin gửi 
lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô đã giảng dạy chúng em trong suốt 
thời gian qua, khoa Công Nghệ  Thông Tin cũng như  tất cả  quý thầy cô  
trong trường Đại học Công Nghiệp. Đặc biệt chúng em xin chân thành 
cảm  ơn thầy Nguyễn Tuấn Tú ­ người đã tận tình hướng dẫn chúng em 
trong suốt thời gian thực hiện đề tài này. 
         Tuy nhiên, dù rất cố gắng nhưng do thời gian có hạn nên chắc rằng  
bài tiểu luận của chúng em khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất 
mong nhận được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của quý thầy cô và các 
bạn để bài tiểu luận của chúng em được hoàn chỉnh hơn.
        Em xin chân thành cảm ơn!
                   Hà Nội, 10/2017 
Nhóm sinh viên thực hiện!
                                                                      

4


 

Chương 1. Giới thiệu tổng quan bus

1.1 Bus

       Bus là tập hợp các đường truyền kết nối dùng để kết nối qua lại 

giữa 3 thành phần chính (CPU, Memory, I/O) trong 1 hệ thống máy 
tính.

Hình 1.1 Vị trí của PCI bus trong hệ thống máy tính

    1.2 Phân loại bus
Bus địa chỉ: thực hiện vận chuyển địa chỉ từ CPU đến modun nhớ.
Bus dữ liệu: thực hiện vận chuyển lệnh từ bộ nhớ tới cpu và vận 
chuyển dữ liệu tới các thành phần thiết bị.
Bus điều khiển: vận chuyển các tín hiệu điều khiển: đọc, ghi…
   1.3 Mô hình hệ thống bus
Hệ  thống máy tính hiện đại xây dựng và phát triển dựa trên hai hệ 
thống bus chủ đạo: 
1


System Bus (bus hệ thống) ­ nối kết từ bộ xử lý đến bộ nhớ chính, bộ 
đệm cấp 2 (cache level 2) 
I/O Bus (bus ngoại vi) ­ nối kết thiết bị ngoại vi với bộ xử lý thông qua  
cầu chipset. 
Trong hơn một thập kỷ qua, bus hệ thống được đặt cho khá nhiều tên 
mới như  bus chính (main bus), bus bộ  xử  lý (processor bus) hoặc bus  
cục bộ  (local bus). Tương tự, bus ngoại vi (I/O bus) cũng có thêm tên 
mới là bus mở rộng (expansion bus), bus ngoại vi (external bus) và bus 
chủ (host bus).
 Mô hình hệ thống máy tính Von Neumann

Hình 1.2 Hệ thống máy tính Von Neumann với PCI bus


Các thiết bị giao tiếp với nhau qua từng đường truyền riêng lẽ  tốn quá 
nhiều đường bus

 Mô hình hệ thống máy tính ngày nay
2


Hình 1.3 PCI bus trong hệ thống máy tính ngày nay


Dùng chung 1 bus  tiết kiệm đường truyền

 Cần bộ phân xử bus (bus arbiter)
Chương 2. Sự xuất hiện PCI bus

              PCI (Peripheral Component Interconnect) ngay l ập t ức được đưa 
vào sử dụng trong các máy chủ, thay thế MCA , EISA là bus mở rộng máy 
chủ  của sự  lựa chọn. Trong máy tính chủ  đạo, PCI là chậm hơn để  thay 
thế VESA Local Bus (VLB), và không được thâm nhập thị trường đáng kể 
cho đến khi cuối năm 1994 trong máy tính Pentium thế  hệ  thứ  hai . Tới 
năm 1996, VLB là tất cả  nhưng đã tuyệt chủng, và các nhà sản xuất đã 
được thông qua PCI ngay cả  đối với 486máy tính. [3] EISA tiếp tục được 
sử  dụng cùng với PCI đến năm 2000, Apple Computer đã thông qua PCI 
cho máy tính Macintosh chuyên nghiệp điện (thay thế  NuBus ) vào giữa 
3


năm 1995, và tiêu dùng Performa dòng sản phẩm (thay thế  LC PDS ) vào 
giữa­1996.
VESA Local Bus (gọi tắt là VL­bus hoặc VLB)

Khuyết điểm:
Chỉ thích nghi với dòng 8048
Khe cắm rất giới hạn (1 hoặc 2 khe)
Độ tin cậy thấp
Rất khó lắp hoặc tháo các card giao tiếp VLB

Hình 2.1 PCI bus trên bảng mạch điện tử

2.1 Khái niệm
        Thông thường PCI (PCI  là một initialism hình thành từ Peripheral 
Component Interconnect, [1] một phần của tiêu chuẩn PCI Local Bus và 
thường được rút ngắn để PCI) là một   bus máy tính để  gắn các thiết bị 
4


phần cứng trong một máy tính . Các thiết bị này có thể mất một trong hai 
hình thức của một mạch tích hợp được gắn vào bo mạch chủ  chính nó, 
được gọi là một thiết bị  phẳng trong các đặc điểm kỹ  thuật PCI, hoặc 
một thẻ  mở rộng phù hợp với khe cắm thẻ nhớ. Bus PCI địa chỉ lần đầu 
tiên được thực hiện trong IBM PC compatibles , nơi mà nó thay sự  kết 
hợp của ISA cộng với mộtVESA Local Bus là cấu hình bus. Nó sau đó 
được   áp   dụng   cho   các   loại   máy   tính   khác. PCI   được   được   thay   thế 
bởi PCI­X và PCI Express , nhưng như  năm 2011 , hầu hết các bo mạch 
chủ  được thực hiện với một hoặc nhiều khe cắm PCI, là đủ  cho nhiều 
công dụng.


5


Hình 2.2 Khe PCI trên main

6


Hình 2.3 Bảng mạch với các khe cắm PCI

Hình 2.4 Khe PCI với 2 màu xanh và trắng

7


Hình 2.5 Hệ thống PCI
8


                                                                                               
        

Hình 2.6 Bo mạch chủ với 9 khe cắm PCI

2.2 Lịch sư phát triển của PCI
PCI được Intel phát triển để thay thế các bus cổ điển ISA và EISA vào  
những năm 1992. Sự  phát triển của bus PCI đã thay đổi qua nhiều phiên 
bản, có thể kể đến như sau:
PCI phiên bản 1.0: ra đời vào năm 1992 bao gồm hai loại: loại chuẩn 

(32 bit) và loại đặc biệt (64 bit)
PCI phiên bản 2.0: ra đời năm 1993
PCI phiên bản 2.1: ra đời năm 1995
PCI phiên bản 2.2: ra đời tháng 1 năm 1999
9


                                                                                               
        

PCI­X 1.0 ra đời tháng 9 năm 1999
mini­PCI ra đời tháng 11 năm 
PCI phiên bản 2.3 ra đời tháng 3 năm 2002
PCI­X phiên bản 2.0 ra đời tháng 7 năm 2002
PCI Express phiên bản 1.0 ra đời tháng 7 năm 2002 và ít lâu sau là 1.1
PCI Express phiên bản 2.0 ra đời 15 tháng 1 năm 2007
PCI Express phiên bản 3.0 sẽ ra mắt khoảng năm 2010
2.3 Các kiểu bus PCI
PCI với bus 33,33 Mhz, độ  rộng 32 bit là bus PCI thông dụng nhất  
cho đến thời điểm năm 2007 dùng cho các bo mạch mở rộng (bo mạch âm 
thanh, bo mạch mạng, bo mạch modem gắn trong...Tuy nhiên có một số 
bus PCI khác như sau:
PCI 66 Mhz:  Độ  rộng bus: 32 bit; Tốc  độ  bus: 66 Mhz; Dữ  liệu 
chuyển trong một xung nhịp: 1; Băng thông: 266 Mbps
PCI 64 bit: Độ rộng bus: 64 bit; Tốc độ bus: 33 Mhz; Dữ liệu chuyển 
trong một xung nhịp: 1; Băng thông: 266 Mbps
PCI 64 Mhz/66 bit: Độ rộng bus: 64 bit; Tốc độ bus: 66 Mhz; Dữ liệu 
chuyển trong một xung nhịp: 1; Băng thông: 533 Mbps
PCI­X 64: Độ rộng bus: 64 bit; Tốc độ bus: 66 Mhz; Dữ liệu chuyển  
trong một xung nhịp: 1; Băng thông: 533 Mbps

PCI­X  133:   Độ   rộng  bus:   64  bit;  Tốc  độ  bus:   133  Mhz;  Dữ  liệu  
chuyển trong một xung nhịp: 1; Băng thông: 1066 Mbps
PCI­X  266:   Độ   rộng  bus:   64  bit;  Tốc  độ  bus:   133  Mhz;  Dữ  liệu  
chuyển trong một xung nhịp: 2; Băng thông: 2132 Mbps
PCI­X  533:   Độ   rộng  bus:   64  bit;  Tốc  độ  bus:   133  Mhz;  Dữ  liệu  
chuyển trong một xung nhịp: 4; Băng thông: 4266 Mbps

10


                                                                                               
        

Những bus PCI 66 Mhz hoặc 64 bit theo liệt kê trên không thông dụng  
trong các máy tính cá nhân, chúng thường chỉ  xuất hiện trên các máy chủ 
hoặc máy trạm.

Hình 2.7 Khe cắm mở rộng PCI 33Mhz

11


                                                                                               
        

Hình 2.8 Hình minh hoạ vị trí bus PCI trong bo mạch chủ

Chương 3. Các đặc tính, thông số PCI bus
3.1 Các thông số của PCI được sử dụng trong các máy tính cá nhân 
bình thường

         Các đặc tả này đại diện cho phiên bản phổ biến nhất của PCI được  
sử dụng trong các máy tính thông thường:
Đồng hồ 33.33 MHz với chuyển đồng bộ
Tốc độ  truyền tối đa là 133  MB / s (133 megabyte / giây) cho chiều 
rộng xe buýt 32­bit     (33,33 MHz × 32 bit ÷ 8 bit / byte = 133 MB / s)
Chiều rộng bus 32 bit
Không   gian   địa   chỉ   bộ   nhớ   32   hoặc   64   bit   (4  gigabyte hoặc 
16  exabyte )
Không gian cổng I / O 32­bit
256­ byte (trên một thiết bị) không gian cấu hình
Tín hiệu 5 volt
Chuyển đổi sóng phản xạ

12


                                                                                               
        

Đặc tả  PCI cũng cung cấp các tùy chọn cho tín hiệu 3.3 V, chiều rộng 
bus 64 bit và đồng hồ  66 MHz, nhưng thường không gặp sự  hỗ  trợ PCI­X 
trên bo mạch chủ của máy chủ.
Bộ  chỉ  thị  bus PCI thực hiện trọng tài bus giữa nhiều thạc sỹ  trên bus 
PCI. Bất kỳ  một số  thạc sỹ  bus nào cũng có thể  nằm trên bus PCI, cũng 
như yêu cầu cho xe buýt. Một cặp tín hiệu yêu cầu và cấp được dành riêng 
cho mỗi chủ xe buýt.
3.2 Kích thước vật lí thẻ PCI
       Chiều rộng tối đa của một thẻ PCI là 15.24 mm (0.6 inch).  Hai chiều 
cao khung được xác định, được gọi là chiều cao đầy đủ  và thấp. Khung 
hoặc  tấm  lót  là  phần  gắn  chặt  vào  lồng  thẻ   để   ổn  định  thẻ.  Nó  cũng 

thường chứa các kết nối bên ngoài, do đó, nó gắn vào một cửa sổ  trong  
trường hợp máy tính để  bất kỳ  kết nối có thể  truy cập từ  bên ngoài.  Mặt 
sau thường được gắn cố định vào trường hợp  bằng ốc vít 6 ­ 32 hoặc M3, 
hoặc với một ngăn cố định riêng biệt là một phần của vụ án.
Đối với mỗi chiều cao khung, hai chiều dài khác nhau đã được chỉ định cho 
tổng số bốn chiều dài, được gọi là chiều dài đầy đủ  và nửa chiều cho thẻ 
chiều cao đầy đủ, và MD1 và MD2 cho các thẻ thấp.
3.2.1 Đầy đủ kích thước thẻ
       Các thẻ chiều cao đầy đủ ban đầu được xác định bởi chiều cao khung 
là 120 mm (4,7 inch). Chiều cao của một thẻ chiều cao đầy đủ chính nó là  
trên danh nghĩa 107 mm (4,2 inch). Chiều cao bao gồm đầu nối cạnh thẻ.
Hai chiều dài đã được định nghĩa cho thẻ  chiều cao đầy đủ, được gọi là 
chiều dài đầy đủ và nửa chiều dài.
       Thẻ PCI chiều cao đầy đủ  chiều dài ban đầu được xác định là chiều  
dài 312 mm và chiều cao 107 mm (4,2 inch). Tuy nhiên, hầu hết các thẻ PCI 
hiện đại đều có kích thước từ  một nửa chiều dài hoặc nhỏ  hơn (xem bên 
dưới) và nhiều trường hợp máy tính hiện đại không thể  chấp nhận được 
độ  dài của một thẻ  kích thước đầy đủ. Lưu ý, chiều dài này là chiều dài 
của bảng mạch in; nó không bao gồm chân ngắn góc của khung kim loại 
(có ảnh hưởng đến kích thước bao bì). Một số sản phẩm PCI có công suất 
cao có hệ  thống làm mát hoạt động mở  rộng vượt quá kích thước danh  
nghĩa. Tương tự như vậy, một số có thể chiếm nhiều hơn một không gian  
khe: chúng được gọi là thẻ rộng gấp đôi hoặc gấp ba.

13


                                                                                               
        


3.2.2 Thẻ MD1, MD2
       MD1 định nghĩa độ dài thẻ PCI 32­bit ngắn nhất, 119,91 mm và chiều  
cao tối đa là 64,42 mm.
       MD2 xác định chiều dài tối đa của một card PCI thấp profile là 167,64 
mm và chiều cao tối đa là 64,44 mm. Bất kỳ thẻ PCI có cấu hình thấp nào 
dài hơn chiều dài MD1 được coi là thẻ  MD2. Đây là yếu tố hình thức thẻ 
thấp nhất phổ biến nhất.
         Bên cạnh PCI thông thường, nhiều  loại thẻ PCI Express cũng được 
mô tả là yếu tố dạng MD2 thấp.
3.2.3 Một nửa chiều dài mở rộng thẻ (de­facto tiêu chuẩn)
      Thẻ chiều cao nửa chiều dài nửa chiều có chiều dài lên tới 175,26 mm  
(6,9 inch) và chiều cao lên đến 107 mm (4,2 inch).  Kích thước thực tế của 
nhiều thẻ  được mô tả  dưới dạng chiều cao một nửa chiều dài thấp hơn  
những giá trị tối đa này và chúng vẫn sẽ  phù hợp với bất kỳ  khe PCI PCI  
đủ tiêu chuẩn nào miễn là chúng sử dụng khung giá đủ chiều cao.
Đây thực sự  là chuẩn thực tế  (trên thực tế) hiện nay ­ đa số  các thẻ  PCI 
hiện đại nằm trong phong bì này.
3.2.4 Hồ sơ thấp (một nửa chiều cao) thẻ
       Thẻ PCI thấp (còn được gọi là thẻ  LPPCI hoặc nửa chiều cao) được  
xác định bởi một khung giảm chiều cao xuống 79,2 mm (3,118 inch). Các 
đặc điểm kỹ thuật thấp hồ sơ giả định một khe PCI 3.3 volt.  Vít giữ cũng 
đã được di chuyển gần 1.35mm gấp trong khung.
Bản thân tấm thấp có chiều cao tối đa là 64.41 mm (2.536 inch) bao gồm  
đầu nối cạnh.
Khung nhỏ  hơn sẽ  không phù hợp với hộp máy tính để  bàn chuẩn, tháp 
hoặc 3U gắn trên máy tính, nhưng sẽ  phù hợp với nhiều hộp máy tính để 
bàn dạng nhỏ gọn hơn (SFF) mới hoặc trong hộp đựng 2U . Các thẻ này có 
thể được biết đến bởi các tên khác như "mỏng". Nhiều nhà sản xuất cung 
cấp cả hai loại khung với thẻ, trong đó khung thường gắn với thẻ với một 
cặp ốc vít cho phép trình cài đặt dễ dàng thay đổi nó.

PCI­SIG đã xác định hai chiều dài tiêu chuẩn cho các thẻ thấp.
3.3 Thẻ điện áp và keying
       Các loại thẻ PCI điển hình có một hoặc hai bậc phím, tùy thuộc vào  
điện áp báo hiệu của chúng. Các loại thẻ  yêu cầu 3,3 volts có một khay  
14


                                                                                               
        

56,21   mm   từ   phía   sau   của   thẻ; những   người   cần   5   volts   có   một   notch 
104.47 mm từ tấm lót. "Phổ thẻ" chấp nhận một trong hai điện áp có cả hai 
chốt chính. Điều này cho phép thẻ  chỉ  được lắp vào khe với điện áp mà 
chúng hỗ trợ.
3.4 Kết nối pinout
      Đầu nối PCI được định nghĩa là có 62 đầu mối trên mỗi cạnh của đầu 
nối cạnh , nhưng hai hoặc bốn trong số  chúng được thay thế  bằng các 
đường nét then chốt, do đó, một thẻ  có 60 hoặc 58 địa chỉ  liên lạc  ở  mỗi 
bên. Pin 1 gần nhất với mặt sau.  B và A bên như  sau, nhìn xuống các kết 
nối bo mạch chủ.
       Hầu hết các đường dây được nối với mỗi khe song song. Các trường 
hợp ngoại lệ là:
Mỗi khe có đầu ra REQ # riêng của nó đến, và GNT # đầu vào từ 
trọng tài bo mạch chủ.
Mỗi khe có dòng IDSEL riêng, thường kết nối với một đường AD cụ 
thể.
TDO  được  nối  liền với TDI  của khe  tiếp theo.  Thẻ  không có hỗ 
trợ JTAG phải kết nối TDI với TDO để không phá vỡ dây chuyền.
PRSNT1 # và PRSNT2 # cho mỗi khe có điện trở  kéo lên trên bo 
mạch   chủ. Bo   mạch   chủ   có   thể   (nhưng   không   phải)   cảm   nhận 

những chân này để xác định sự hiện diện của thẻ PCI và yêu cầu về 
điện năng của họ.
REQ64 # và ACK64 # được kéo riêng trên các khe cắm chỉ 32­bit.
Các đường ngắt INTA # thông qua INTD # được kết nối với tất cả 
các khe trong các đơn đặt hàng khác nhau. (INTA # trên một khe là 
INTB # trong lần tiếp theo và INTC # sau đó.)
Ghi chú:
IOPWR là +3,3 V hoặc +5 V, tùy thuộc vào bảng nối đất. Các khe 
cắm cũng có một dải đứng ở một trong hai nơi ngăn ngừa việc chèn 
các thẻ  không có trọng điểm tương  ứng, chỉ  ra sự  hỗ  trợ  cho tiêu 
chuẩn  điện  áp   đó. Các  thẻ  phổ   dụng  có  cả   hai  chốt  và  sử  dụng  
IOPWR để xác định mức tín hiệu I / O của chúng.
PCI SIG khuyến khích việc truyền tín hiệu 3.3 V, đòi hỏi sự  hỗ  trợ 
cho nó từ khi sửa đổi tiêu chuẩn 2.3, nhưng hầu hết các bo mạch chủ 
PC sử dụng phiên bản 5 V. Vì vậy, trong khi nhiều card PCI hiện có 
hỗ  trợ  cả  hai, và có hai mức chính để  chỉ  ra rằng, vẫn còn một số 
lượng lớn các thẻ 5 V chỉ có trên thị trường.
15


                                                                                               
        

Chân M66EN là một mặt đất bổ sung trên các xe buýt PCI 5 V được  
tìm thấy trong hầu hết các bo mạch chủ PC. Các bo mạch chủ và bo 
mạch chủ  không hỗ  trợ  hoạt động  ở  tần số  66 MHz cũng đã được  
đặt trên chân này. Nếu tất cả  các người tham gia hỗ  trợ  hoạt động 
66 MHz, một điện trở kéo lên trên bo mạch chủ tăng tín hiệu này cao  
và hoạt động 66 MHz được kích hoạt. Pin vẫn được kết nối với mặt 
đất   thông   qua các   tụ   nối trên   mỗi   thẻ   để   bảo vệ   chức   năng   che 

chắn AC của nó .
Pin PCIXCAP là một mặt đất bổ  sung trên các xe buýt và thẻ  PCI  
thông thường. Nếu tất cả  các thẻ  và bo mạch chủ  đều hỗ  trợ giao 
thức PCI­X , điện trở  kéo lên trên bo mạch chủ  tăng tín hiệu này và 
hoạt động PCI­X được kích hoạt. Pin vẫn được kết nối với mặt đất 
thông qua các tụ nối trên mỗi thẻ để bảo vệ chức năng che chắn AC  
của nó.
Ít nhất một trong số PRSNT1 # và PRSNT2 # phải được căn cứ vào  
thẻ. Sự kết hợp đã chọn cho biết yêu cầu về sức mạnh tổng thể của 
thẻ (25 W, 15 W, hoặc 7.5 W).
SBO # và SDONE là các tín hiệu từ bộ điều khiển bộ nhớ cache đến 
đích hiện tại. Chúng không phải là các đầu ra của trình khởi tạo,  
nhưng chúng được tô màu theo cách đó vì chúng là đầu vào mục tiêu.
PME # (19A) ­ Sự  kiện quản lý điện năng (tùy chọn) được hỗ  trợ 
trong phiên bản PCI 2.2 trở  lên. Đó là một 3.3 V, cống mở , tín hiệu 
thấp hoạt động. Thẻ PCI có thể sử dụng tín hiệu này để gửi và nhận  
PME qua  ổ  cắm PCI trực tiếp, loại bỏ  sự  cần thiết phải có một 
cáp Wake­on­LAN đặc biệt.
3.5 Mini PCI
      3.5.1 Mini PCI
           Mini PCI đã được bổ  sung vào phiên bản PCI 2.2 để  sử  dụng 
trong máy tính xách tay nó sử  dụng bus 32­bit, 33 MHz với các kết 
nối (3.3 V, 5 V được giới hạn đến 100 mA) và hỗ trợ cho  việc quản 
lý bus và DMA . Kích thước tiêu chuẩn cho thẻ  Mini PCI khoảng ¼ 
các đối tác toàn diện. Không có quyền truy cập vào thẻ từ bên ngoài 
trường hợp, không giống như  thẻ  PCI máy tính để  bàn với khung 
chứa các kết nối. Điều này hạn chế  các loại chức năng mà một thẻ 
Mini PCI có thể thực hiện.
Nhiều   thiết   bị   Mini   PCI   đã   được   phát   triển   như Wi­Fi , Fast 
Ethernet , Bluetooth , modem (thường Winmodems ), card   âm   thanh , 

16


                                                                                               
        

bộ tăng tốc mã hoá , SCSI , IDE ­ ATA , bộ  điều khiển SATA và thẻ 
kết hợp. Thẻ  Mini PCI có thể  được sử  dụng với phần cứng được 
trang   bị   PCI   thường   xuyên,   sử   dụng bộ   chuyển   đổi Mini   PCI­to­
PCI. Mini   PCI   đã   bị   thay   thế   bởi thẻ   PCI   Express   Mini   nhỏ hơn 
nhiều.

Hình 3.1 Thẻ Mini PCI Wi­Fi Loại IIIB

Hình 3.2 Thẻ Mini PCI và Thẻ Mini PCI Express

3.5.2 Các chi tiết kĩ thuật của MINI PCI
        Thẻ  Mini PCI có mức tiêu thụ  điện năng tối đa 2 W, giới hạn  
chức năng có thể được thực hiện trong yếu tố hình thức này. Chúng 
cũng được yêu cầu hỗ trợ tín hiệu PCI CLKRUN # được sử dụng để 
bắt đầu và dừng đồng hồ PCI cho mục đích quản lý năng lượng.
Có ba yếu tố  hình thức thẻ: loại I, loại II, và loại III thẻ. Đầu nối 
thẻ  được sử  dụng cho mỗi loại bao gồm: Loại I và II sử  dụng đầu 
nối xếp chồng 100 chân, trong khi Loại III sử  dụng đầu nối cạnh 
124­chân, tức là đầu nối cho loại I và II khác với loại đầu nối loại 
III, là trên cạnh của một thẻ, giống như với một SO­DIMM . 24 chân 
bổ  sung cung cấp các tín hiệu bổ  sung cần thiết để  định tuyến  I / 
17                                                                                               
        

O qua kết nối hệ thống (âm thanh, AC­Link , LAN , giao diện đường 
dây điện thoại). Thẻ  Loại II có các đầu nối gắn RJ11 và RJ45. Các 
thẻ  này phải được đặt  ở  cạnh máy tính hoặc  ổ  cắm để  các cổng 
RJ11 và RJ45 có thể được gắn để truy cập bên ngoài.
Thẻ   trên   cạnh 
ngoài 
Kiể
của   hệ   thống Kết nối
u
máy   chủ   lưu 
trữ

Kích thước

Bình luận

Không

Ghép   100  7.5   mm × 70   mm  Khối Z lớn (7,5 
chân
× 45   mm
mm)

IB

Không


Kích   thước   Z 
Ghép   100  5,5   mm × 70   mm 
nhỏ   hơn   (5,5 
chân
× 45   mm
mm)

IIA

Vâng

Ghép   100 17.44   mm   ×  Kích   thước   Z 
chân
70   mm × 45   mm lớn (17,44 mm)

Vâng

Kích   thước   Z 
Ghép   100  5,5   mm × 78   mm 
nhỏ   hơn   (5,5 
chân
× 45   mm
mm)

IA

IIB

IIIA Không


Kích   thước   Y 
Cáp   Thẻ  2.4   mm   x   59.6 
lớn   hơn   (50,95 
124­Pin mm × 50.95 mm
mm)

IIIB Không

Kích   thước   Y 
Cáp   Thẻ  2.4   mm   x   59.6 
nhỏ   hơn   (44,6 
124­Pin mm × 44.6   mm
mm)

3.5.3 PC/104­Plus và PCI­104
         Các thành phần nhúng của PC / 104 ­Plus và PCI­104 bao gồm 
một khe kết nối PCI 120 pin.
           PC/104 (hoặc PC104 ) là một gia đình của các
      tiêu chuẩn    máy  
tính nhúng xác định cả hai yếu tố hình thức và xe buýt máy tính . PC / 
104 được sử  dụng cho các môi trường chuyên biệt, nơi đòi hỏi một  
hệ  thống máy tính nhỏ, gồ  ghề. Tiêu chuẩn này là mô đun, và cho 
phép người tiêu dùng xếp chồng lên nhau các bảng từ nhiều nhà sản 
xuất COTS để sản xuất một hệ thống nhúng tùy chỉnh. [1]
Hệ  số  PC / 104 ban đầu hơi nhỏ  hơn so với  bo mạch chủ máy để 
bàn ở  3.550 x 3.775 inch (90 x 96 mm). Không giống như  các dạng 
18


                                                                                               

        

máy tính phổ biến khác như ATX , dựa trên bo mạch chủ hoặc bảng 
nối đa năng , các bảng PC / 104 được xếp chồng lên nhau như  các 
khối xây dựng. Đặc điểm PC / 104 xác định bốn lỗ  gắn  ở  các góc  
của mỗi mô­đun, cho phép các tấm ván được gắn chặt với nhau bằng 
cách sử  dụng các thanh chống . Các đầu nối xe buýt stackable và sử 
dụng standoffs cung cấp một gắn kết mạnh mẽ hơn so v ới khe c ắm  
được tìm thấy trong máy tính để  bàn máy tính. Kích thước vỏ  nhỏ 
gọn hơn nữa góp phần làm cho độ  bền của các yếu tố  hình thức 
bằng cách giảm khả  năng của PCB uốn cong dưới cú sốc và rung 
động.
Một hệ  thống PC / 104 điển hình (thường được gọi là "ngăn xếp") 
sẽ bao gồm một bảng CPU , bảng cung cấp điện và một hoặc nhiều 
bảng ngoại vi, chẳng hạn như một mô đun thu thập dữ liệu , bộ  thu 
tín hiệu GPS hoặc bộ điều khiển mạng LAN không dây . Một loạt 
các bo mạch ngoại vi có sẵn từ  các nhà cung cấp khác nhau. Người 
dùng có thể  thiết kế  một ngăn xếp kết hợp các bảng từ  nhiều nhà 
cung cấp. Chiều cao tổng thể, trọng lượng và mức tiêu thụ  năng 
lượng của ngăn xếp có thể  khác nhau tùy thuộc vào số  lượng bảng  
được sử dụng.
PC / 104 đôi khi được gọi là "PC stackable", vì hầu hết kiến trúc bắt 
nguồn từ máy tính để bàn. [2] Phần lớn các PC / 104 bảng CPU là x86 
tương   thích và   bao   gồm   giao   diện   PC   tiêu   chuẩn   như cổng   nối 
tiếp , USB , Ethernet , và VGA . Một hệ  thống x86 PC / 104 thường  
có   khả   năng   sử   dụng   hệ   điều   hành   PC   tiêu   chuẩn   như   DOS, 
Windows   hoặc   Linux. Tuy   nhiên,   cũng   khá   phổ   biến   để   sử   dụng 
một hệ điều hành thời gian thực , chẳng hạn như VxWorks.
3.5.4 Các vật lý các biến thể khác
        Thông thường các hệ  thống tiêu dùng chỉ  định "N x PCI slots"  

mà không nêu rõ các kích thước thực của không gian có sẵn. Trong 
một số hệ thống các yếu tố hình thức nhỏ, điều này có thể không đủ 
để cho phép các card PCI "half­length" thậm chí còn phù hợp. Mặc dù 
hạn chế  này, các hệ  thống này vẫn còn hữu ích vì nhiều thẻ  PCI 
hiện đại là nhỏ hơn đáng kể so với nửa chiều dài
3.6 Tín hiệu bus PCI
         Các giao dịch bus PCI được điều khiển bởi năm tín hiệu điều  
khiển   chính,   hai   được   điều   khiển   bởi   người   khởi   tạo   giao   tác 
19


×