Tải bản đầy đủ

Bài giảng Phần 1: Cơ sở về máy tính

Phần 1 ­ 
Cơ sở về máy tính

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Bài giảng tin học nâng cao


Nội dung trình bày
 1.1. Khái niệm thông tin và dữ liệu
 1.2. Máy tính và phần cứng
 1.3. Phần mềm máy tính
 1.4. Dữ liệu số trong máy tính
 1.5. Thông tin cần biết khi mua máy tính

Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

2Nội dung trình bày
 1.1. Khái niệm thông tin và dữ liệu
 1.2. Máy tính và phần cứng
 1.3. Phần mềm máy tính
 1.4. Dữ liệu số trong máy tính
 1.5. Thông tin cần biết khi mua máy tính

Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

3


1.1. Khái niệm thông tin và dữ liệu (1)
Thông tin (information) là khái niệm trừu tượng,
Giúp chúng ta hiểu và nhận thức thế giới:

Dự báo thời tiết

Thông tin có thể truyền từ người này sang
người khác
Thời sự
Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

4


1.1. Khái niệm thông tin và dữ liệu (2)

Dữ liệu là cái mang thông tin
Dấu hiệu
Tín hiệu

Cử chỉ, hành vi
Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

5


Nội dung trình bày
 1.1. Khái niệm thông tin và dữ liệu


 1.2. Máy tính và phần cứng
 1.3. Phần mềm máy tính
 1.4. Dữ liệu số trong máy tính
 1.5. Thông tin cần biết khi mua máy tính

Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

6


1.1. Máy tính và phần cứng
 1.1.1. Máy tính điện tử
 1.1.2. Lịch sử phát triển
 1.1.3. Các thành phần cơ bản

Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

7


1.1. Máy tính và phần cứng
 1.1.1. Máy tính điện tử
 1.1.2. Lịch sử phát triển
 1.1.3. Các thành phần cơ bản

Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

8


Máy tính có mặt khắp nơi

Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

9


Các loại máy tính truyền thống
 Phân loại theo khả năng sử dụng chung:
 Máy tính lớn (Mainframe Computers).
 Máy tính loại nhỏ (Mini Computers).
 Máy vi tính ( Micro Computers).

Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

10


Các loại máy tính truyền thống
 Phân loại theo khả năng sử dụng chung:
 Máy tính lớn (Mainframe Computers).
 Máy tính loại nhỏ (Mini Computers).
 Máy vi tính ( Micro Computers).

Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

11


Mainframe Computers

• Được xây dựng từ thời kỳ đầu (1950s).

• Đắt. Sử dụng trong các công ty lớn, giải quyết các 
công việc lớn.
• Hỗ trợ hàng trăm người cùng làm việc (100 – 500).
Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

12


Các loại máy tính truyền thống
 Phân loại theo khả năng sử dụng chung:
 Máy tính lớn (Mainframe Computers).
 Máy tính loại nhỏ (Mini Computers).
 Máy vi tính ( Micro Computers).

Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

13


Mini Computers

• Cũng giống như các máy Mainframe
• Sự khác biệt chính:
• Hỗ trợ ít người dùng hơn (10 – 100).
• Nhỏ hơn và rẻ hơn
Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

14


Các loại máy tính truyền thống
 Phân loại theo khả năng sử dụng chung:
 Máy tính lớn (Mainframe Computers).
 Máy tính loại nhỏ (Mini Computers).
 Máy vi tính ( Micro Computers).

Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

15


Micro Computers

• Sử dụng vi xử lý (CPU).
• Nhỏ, rẻ, hiệu năng cao,…
• Phù hợp cho nhiều đối tượng người dùng
• Còn được gọi là máy tính cá nhân – personal computer.
Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

16


Các loại máy tính hiện đại
 Sử dụng nhiều trong công nghiệp và giải trí:
 Máy tính xách tay – Portable Computers.
 Máy tính mạng – Networked Computers.
 Máy tính “nhúng” – Embedded Computers.
 Máy tính chuyên dụng – Special Purpose
Computers

Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

17


Các loại máy tính hiện đại
 Sử dụng nhiều trong công nghiệp và giải trí:
 Máy tính xách tay – Portable Computers.
 Máy tính mạng – Networked Computers.
 Máy tính “nhúng” – Embedded Computers.
 Máy tính chuyên dụng – Special Purpose
Computers

Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

18


Portable Computers

 Là một dạng máy tính cá nhân.

 Máy tính để bàn ( Desktop Computers)
 Máy tính xách tay ( Laptop).
 Máy tính bỏ túi ( PDA ­ Personal Digital 
Assistants )
Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

19


Các loại máy tính hiện đại
 Sử dụng nhiều trong công nghiệp và giải trí:
 Máy tính xách tay – Portable Computers.
 Máy tính mạng – Networked Computers.
 Máy tính “nhúng” – Embedded Computers.
 Máy tính chuyên dụng – Special Purpose
Computers

Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

20


Networked Computers

• Là các máy tính nối mạng (thông qua thiết bị mạng):

• Không cần ổ cứng, khởi động thông qua mạng,…
• Hoặc có hệ điều hành chuyên dụng
Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

21


Các loại máy tính hiện đại
 Sử dụng nhiều trong công nghiệp và giải trí:
 Máy tính xách tay – Portable Computers.
 Máy tính mạng – Networked Computers.
 Máy tính “nhúng” – Embedded Computers.
 Máy tính chuyên dụng – Special Purpose
Computers

Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

22


Embedded Computers

• Gắn trong các thiết bị gia dụng, máy công nghiệp

• Giúp người dùng sử dụng thiết bị hiệu quả hơn
Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

23


Các loại máy tính hiện đại
 Sử dụng nhiều trong công nghiệp và giải trí:
 Máy tính xách tay – Portable Computers.
 Máy tính mạng – Networked Computers.
 Máy tính “nhúng” – Embedded Computers.
 Máy tính chuyên dụng – Special Purpose
Computers

Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

24


Special purpose computers

• Hỗ trợ các công việc chuyên dụng

• Thiết kế đặc biệt
Bài giảng Tin học cơ sở ­ Khoa Công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×