Tải bản đầy đủ

kiến trúc máy tính vũ đức lung đề thi ktmt 2010 bài tậphieu sinhvienzone com

Trường Đại học Công nghệ thông Tin
Khoa Kỹ thuật máy tính
ĐỀ THI SỐ 2

MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
Thời gian: 90 phút
(Sinh viên không được phép tham khảo tài liệu)
1. Cho biết giá trị của (AF)16 trong cơ số 8 nếu đây là số bù hai (0,5 điểm)
2. Thực hiện phép trừ (45-64) dùng 8 bit (gồm cả bít dấu) cho mỗi số ở dạng bù 2 (0,5 điểm)
3. Tìm biểu diễn dạng tích của các tổng đối với hàm boolean F(A,B,C) = A B + A C + A C
(1 điểm)
4. Đơn giản hóa biểu thức boolean sau: (1 điểm)
(Lưu ý :

F = (b
c) + ab ( a b )
là ký hiệu của phép xor)

5. Chúng ta có thể sử dụng bao nhiêu 2-4 decoder để tạo 6-64 decoder? Vẽ sơ đồ
mạch cho 6-64 decoder này (1 điểm)
6. Thiết kế mạch 16-1 multiplexer chỉ sử dụng 4-1 multiplexer (1 điểm)

7. Sử dụng cổng AND, OR và NOT xây dựng 2 input – 4 output decoder (2 điểm)
8. Thiết kế bộ nữa cộng 1 bit chỉ sử dụng các cổng AND, OR, NOT(2 điểm)
9. Anh/ Chị hiểu thế nào về tập lệnh CPU ? Hợp ngữ ? Ngôn ngữ máy ? (0,5 điểm)
10. Tại sao cơ chế Pipeline giúp tăng hiệu suất hoạt động của CPU ? (0,5 điểm)
--HẾT--

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucnttTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×