Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

kiến trúc máy tính vũ đức lung bài tậpap sinhvienzone com

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (145.69 KB, 2 trang )

Câu 4 ( 2điểm):
Cho tổchứcmáytính two-bus nhưhìnhvẽ.Cácthanhghiđadụng R0,R1,…,R7.

Hãygiảithíchquátrìnhthihànhlệnh (cácthờihiệuvàcácvilệnhthựchiệntrongcácthờihiệu):
ADD R1, (R2).
Biếtrằng R1=10, R2=100H vàgiátrịchứatrong ô nhớ 100H là 500.
Câu 4 ( 2điểm):
Giảsửmáytínhcócácthanhghi R0 = 1600, R1 = 1400, R2 = 1200 vàgiátrịtại ô nhớ 1400là 50;
giátrịtại ô nhớ 50 là 230 (cácsốtronghệthậpphân). Máytínhsửdụnglệnhhaitoánhạngcódạng
LỆNH

Toán_hạng_đích, Toán_hạng_nguồn

Hãychobiếtđịachỉthựccủabộnhớcầntruycậpđếnvàgiátrịcácthanhghikhithựchiệncáclệnhsau:
a) ADD R1, 200(R2)
b) MOVE 500(R0), R2
c) ADD R1, @(R1)
d) LOAD R1, #1400

-------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.

Chip Set trongmáytínhlàmnhiệmvụgì?
Lưutrữdữliệuđượcthựchiện ở cácbộphậnnào (Nêuđầyđủcácbộphận)(chương 7)
Hãynêuthanhghitrạngthái CPU, nhiệmvụcủachúng (7.3 trang 224)
Anh (Chị) hãynêucácthànhphầnchínhcủamáytính (Chương 2).
Cácthanhghitrongmáytínhbốtrítạithànhphầnnào.đểlàmgì (7.3 trang 224)


5. Hãynêunhiệmvụcácthanhghi IP, DS và CS của CPU, chứcnăngcủachúng (File
bộnhớcôNguyệt)
6. Giảithíchvìsaocơchếđườngốnggiúpchotốcđộxửlýcủamáytínhđượcnângcaotrongkhitốcđộcủa CPU
khôngthayđổi.(7.7)

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


7. Giảithíchvìsaocơchếngắtgiúpchomáytínhtrởnênlinhhoạthơntrongviệcxửlýcáctínhiệutừcácthiếtbịng
oại vi. (7.6)

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt×