Tải bản đầy đủ

Siêu âm đàn hồi mô gan

Siêu âm đàn hồi mô gan
Christoph F Dietrich, Bad Mergentheim
Nguyên Chủ tịch EFSUMB 2013 – 2015
Phó Chủ tịch WFUMB 2017 – 2019


Jason khám gan, 100 năm trước công nguyên
Bảo tàng Brish Museum London


Guidelines


Hướng dẫn của EFSUMB, Phần 1
Tải miễn phí tại www.efsumb.org

Hướng dẫn và khuyến cáo của EFSUMB về ứng dụng lâm sàng
của siêu âm đàn hồi mô.
Phần 1: Các nguyên tắc cơ bản và kĩ thuậtHướng dẫn của EFSUMB, phần 2
Ứng dụng lâm sàng
Free to download at www.efsumb.org

Hướng dẫn và khuyến cáo của EFSUMB về ứng dụng lâm sàng
của siêu âm đàn hồi mô.
Phần 2: Các ứng dụng lâm sàng


Hướng dẫn và khuyến cáo của EFSUMB về ứng dụng lâm
sàng của siêu âm đàn hồi mô gan: Cập nhật năm 2017
(Phiên bản ngắn)
Authors
Chrikto p'h IDle il:ri ch .,J!effr ey Bamber-J.
to Ca11tlsan f ,
r:rnallsa IBe:rz:\gottil"', S;lmona1IBo•
ovann aFemraJo1.,
.Lau1re:11tù ste ra J; IDavl d Co:s:grovell ;
1l]a ,
ree:n rledrik h-.Rui:s.t ,; OddHelge
IRulecllge1r pha n C'.oertz • hamas IKar.tas J; Robe:rt de Kneg ·\
Vk to r d e l ecllngh e:n• f.ablo Plscagll a1• Bogdan Procqp.e t 1,
Adrlan Saftolu • Pai l S. Slld hu !1.•
loan :5:Pa:iea'.:!d.,

Ja1hle1le2

Fra

e


Siêu âm đàn hồi mô gan, bình luận về hướng dẫn
của EFSUMB về ghi hình đàn hồi mô 2013
Xiin-Wu Cui, Mireen Friedrich-Rust, Chiara De Molo, Andre Ignee, Dagmar Schreiber-Dietrich,
Chr istoph F Dietrich


Tltleme


Ghi hình đàn hồi dựa trên tốc độ sóng biến
dạng ở gan – tổng kết các giá trị bình thường
Al.nhors
Yi Dong1. R:oxa11aSirti2,Gîov mlil Fenaiolil, loanSporeza ,
Uliana Chlorean-1. Xilwu CuP, Mel fan'. Wen-Ping Wang1.

Odd l-lelge-Gilj,l, P'inJIS. Sidhu, Chfl5topti F.Oi trr1J 1

reœived 13.7.2016
a cepled 8.9.2015

Biblography
DOihttp:{/d .doi,o rgfl 0.1055/ -0042·117226 1


Mức độ chứng cứ (LoE),
Cấp độ khuyến cáo (GoR)
Đồng thuận


Đánh giá mức độ chứng cứ khoa học (Oxford 2009)
:Chẩn đoán (lấy mẫu dưới hướng dẫn siêu âm đàn hồi )

:Điều trị (can thiệp dưới
hướng dẫn siêu âm đàn hồi )


Cấp độ khuyến cáo 2009


Bad Mergentheim

Seite 12
Ihre E-Mail-Adresse
Hạn chế của sinh thiết

Seite 15
Ihre E-Mail-Adresse


Siêu âm can thiệp
Atlas và hướng dẫn thực hành
Ediw-d by

CW.ristoph F.metirich
w:>foter Nue:mberg

..,_...

/

I
\..
-

.

-

--

-

Thieme


F0

F2

F1

F4


Khuyến cáo

Seite 18
Ihre E-Mail-Adresse


Khuyến cáo 1
Người thực hiện siêu âm phải có hiểu biết và đào tạo
đầy đủ về siêu âm đàn hồi mô (LoE 5, GoR C).
Đồng thuận cao (13/0/0, 100%)


Khuyến cáo 2
Việc thu thập dữ liệu phải được thực hiện bởi nhân
viên chuyên trách và đào tạo đặc biệt. Đối với siêu âm
đàn hồi pSWE và 2D-SWE, bắt buộc có kinh nghiệm
trong siêu âm B-mode (LoE 5, GoR C).
Đồng thuận cao (13/0/0, 100%)


Khuyến cáo 3
Đo đạc độ cứng gan bằng SWE cần được thực hiện ở khoảng
gian sườn phải ở tư thế nằm, tay phải duỗi, lúc nín thở, tránh
hít sâu trước nín thở (LoE 2b, GoR B) [(1, 32)].
Đồng thuận cao (18/0/0, 100 %)

32. Ferraioli G, Filice C, Castera L, Choi BI, Sporea I, Wilson SR, Cosgrove D, et al. WFUMB
guidelines and recommendations for clinical use of ultrasound elastography: Part 3: liver.
Ultrasound Med Biol 2015;41:1161-1179.


Khuyến cáo 4
Đo độ cứng nhu mô gan bằng SWE cần được thực hiện bởi
người có kinh nghiệm (LoE 2b, GoR B) [(1, 32)].
Đồng thuận cao (18/0/0, 100 %)

32. Ferraioli G, Filice C, Castera L, Choi BI, Sporea I, Wilson SR, Cosgrove D, et al. WFUMB
guidelines and recommendations for clinical use of ultrasound elastography: Part 3: liver.
Ultrasound Med Biol 2015;41:1161-1179.


Khuyến cáo 5
Đo độ cứng gan bằng pSWE và 2D-SWE cần được thực hiện ở
ít nhất 10mm dưới bao gan (LoE 1b, GoR A) [(24-27, 32-35)].
Đồng thuận cao (18/0/0, 100%)

24.Sporea I, Sirli RL, Deleanu A, Popescu A, Focsa M, Danila M, Tudora A. Acoustic radiation force impulse elastography as compared to transient elastography and liver biopsy in patients with chronic
hepatopathies. Ultraschall Med 2011;32:S46-52.
25.Barr RG, Ferraioli G, Palmeri ML, Goodman ZD, Garcia-Tsao G, Rubin J, Garra B, et al.
Elastography Assessment of Liver Fibrosis: Society of Radiologists in Ultrasound Consensus Conference Statement. Radiology 2015;276:845-861.
26.Wang CZ, Zheng J, Huang ZP, Xiao Y, Song D, Zeng J, Zheng HR, et al. Influence of
measurement depth on the stiffness assessment of healthy liver with real-time shear wave elastography. Ultrasound Med Biol 2014;40:461-469.
27.Procopet B, Berzigotti A, Abraldes JG, Turon F, Hernandez-Gea V, Garcia-Pagan JC, Bosch
J. Real-time shear-wave elastography: applicability, reliability and accuracy for clinically significant portal hypertension. J Hepatol 2015;62:1068-1075.


Khuyến cáo 6
Bệnh nhân cần nhịn ăn ít nhất 2 giờ và nghỉ ngơi ít nhất 10 phút
trước khi đo độ cứng gan bằng SWE (LoE 2b, GoR B) [(1)].
Đồng thuận hầu hết (13/2/3, 72 %)

1. Bamber J, Cosgrove D, Dietrich CF, Fromageau J, Bojunga J, Calliada F, Cantisani V, et al.
EFSUMB guidelines and recommendations on the clinical use of ultrasound elastography. Part 1:
Basic principles and technology. Ultraschall Med 2013;34:169-184.


Khuyến cáo 7
Các yếu tố tiềm ẩn gây nhiễu chính (Viêm gan biểu hiện bởi
tăng AST và/hoặc ALT >5 lần giá trị bình thường, tắc mật,
sung huyết gan, viêm gan cấp và bệnh gan thâm nhiễm) cần
được loại trừ trước khi đo độ cứng gan với SWE, nhằm tránh
đánh giá quá mức khi đọc kết quả SWE (LoE 1b, GoR B)
[(16-21, 23-25, 30-33)].
Đồng thuận rộng rãi (15/0/1, 94%)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×