Tải bản đầy đủ

Bài giảng Bệnh lý gan - ThS. BS. Huỳnh Ngọc Linh

Lý thuyết Giải Phẫu Bệnh - 2014

BỆNH LÝ GAN

Ths Bs Huỳnh Ngọc Linh
BM MÔ – GPB KHOA Y ĐHQG
BM GPB – TRƯỜNG ĐH YK PNT


BỆNH LÝ GAN
MỞ ĐẦU: GiẢI PHẪU, MÔ HỌC, TẾ BÀO Ở GAN. SINH LÝ GAN
GiỚI THIỆU CÁC LOẠI BỆNH GAN
VIÊM GAN SIÊU VI
- Virus : A,B,C,D,E
- Viêm gan cấp – mãn – tối cấp
TỔN THƯƠNG GAN DO RƯỢU
TỔN THƯƠNG GAN DO DƯỢC PHẨM – HÓA CHẤT
TỔN THƯƠNG GAN DO Ứ MẬT
TỔN THƯƠNG DO RỐI LOẠN HUYẾT ĐỘNG
XƠ GAN
U GAN: LÀNH - ÁCvà mặt sau - trongXÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỌC
-

aspartate aminotransferase (AST) = serum glutamic oxaloacetic
transaminase (SGOT);
alanine aminotransferase (ALT) = serum glutamic pyruvic
transaminase (SGPT).BỆNH SỐT RÉT


ÁP XE GAN DO AMÍP
(Entameba histolytica)


NHIỄM SÁN CHÓ (Echinococcus granulosus)


Tổn thƣơng gan do sán
máng. Nhiễm Schistosoma
japonicum mãn tính ở gan
dẫn đến xơ hóa dạng ống
tẩu thuốc ("pipestem“) đặc
trƣng
.VIÊM HẠT Ở GAN DO TRỨNG THOÁI HÓA CỦA S. mansoni

Hepatic schistosomiasis. A hepatic granuloma surrounds
a degenerating egg of Schistosoma mansoni.GAN NHIỄM SÁN Clonorchis sinensis

Ống mật dày nhiều và dãn rộng

lòng ống mật có sán trƣởng thành,

do chứa sán trƣởng thành

lớp niêm mạc tăng sản


Sán lá gan lớn
(Fasciola hepatica và
Fasciola gigantica)
là một bệnh sán lá truyền từ
động vật sang người, trước
đây chỉ xem người là vật chủ
tình cờ thì nay người lại là vật
chủ dần thích nghi và vì thế
bệnh vốn dĩ là căn bệnh bị
lãng quên nay thành bệnh
quan trọng toàn cầu
(WHO, 2010).VIÊM GAN TỰ MIỄNBỆNH HEMOCHROMATOSISVIÊM GAN SIÊU VI A


BỆNH NHÂN SUY GAN, CỦNG MẠC MẮT VÀNG


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×