Tải bản đầy đủ

Bài giảng U mềm lây - ThS. BS Châu Văn Trở

U MỀM LÂY

ThS.BS Châu Văn Trở


Mục tiêu
1. Trình bày được lâm sàng của u mềm lây.
2. Trình bày được chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt.
3. Trình bày được các phương pháp điều trị u mềm lây.


I. ĐẠI CƯƠNG


Là bệnh của lớp thượng bì do Molluscum contagiosum.Lây: tiếp xúc da – da, một số trường hợp lây qua hồ bơi hoặc
vật dụng cá nhân.
Bệnh thường gặp ở trẻ em.Bệnh ở người lớn da lây truyền qua đường tình dục.


II. LÂM SÀNG
1. Thời gian ủ bệnh
2. Triệu chứng cơ năng
3. Thương tổn cơ bản
4. Vị trí


II. LÂM SÀNG


III. CHẨN ĐOÁN
1. Chẩn đoán xác định:
-

Lâm sàng

-

Nạo thử để chẩn đoán


III. CHẨN ĐOÁN
1. Chẩn đoán phân biệt:
-

Sẩn ngứa


III. CHẨN ĐOÁN
1. Chẩn đoán phân biệt:
-

Herpes sinh dục


III. CHẨN ĐOÁN
1. Chẩn đoán phân biệt:
-

Penicillium Marneffei


III. ĐIỀU TRỊ
-

Nạo bằng curette

-

Áp tuyết ni tơ lỏng : 1 lần / tuần

-

Acid trichloaxetic 30%: 1 lần / tuần

-

Imiquimod: 3 lần / ngày x 5 ngày / tuần x 4 tuần liên tục

-

KOH 10% chấm 2 lần / ngày x 30 ngày liên tục.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×